En aktivitet i ett program upphör eller Explorer.exe använder 100 procent av processorn vid högerklickning på ett objekt i Utforskaren

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du högerklickar på ett objekt (till exempel en fil, mapp eller nätverksanslutning) i Utforskaren eller Den här datorn, kan andra aktiviteter tillfälligt upphöra. Exempelvis kan uppspelning av en film i Microsoft Windows Media Player tillfälligt avbrytas.

Om du startar Aktivitetshanteraren ser du på fliken Processer att processen Explorer.exe utnyttjar mycket (eller 100 procent) av processorresurserna. Du startar Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i ett tomt område i Aktivitetsfältet och sedan klicka på Aktivitetshanteraren.
Orsak
Det här problemet uppstår om följande inställningar har aktiverats och du markerar ett objekt genom att högerklicka på det.
 • Visa vanliga aktiviteter i mappar
 • Låt menyer rulla fram
Normalt är båda dessa inställningar aktiverade i Windows XP.

I så fall visas information om det markerade objektet i rutan Aktiviteter i Utforskaren med hjälp av en animering. Om du öppnar en snabbmeny (genom att högerklicka på ett objekt) medan animeringen är igång, kan den kanske inte slutföras (och kan utnyttja mycket processorresurser) förrän du stänger snabbmenyn.
Workaround
Undvik problemet genom att markera objektet innan du högerklickar på det. Markera objektet genom att klicka på det eller låta muspekaren vila över det.

Du kan undvika det här problemet genom att stänga av någon av inställningarna som anges i avsnittet "Orsak" i den här artikeln. Använd någon av följande metoder:

Metod 1: Stäng av den visuella effekten "Låt menyer rulla fram"

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på System (eller dubbelklicka på ikonen System).
 3. Klicka på fliken Avancerat och på Inställningar under Prestanda.
 4. Avmarkera kryssrutan Låt menyer rulla fram på fliken Visuella effekter.
 5. Klicka på OK.

Metod 2: Använd standardmapparna för Windows

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Utseende och teman och sedan på Mappalternativ (eller dubbelklicka på ikonen Mappalternativ).
 3. Klicka på Använd standardmapparna för Windows på fliken Allmänt.
 4. Klicka på OK.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
100% processoranvändning
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 819946 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/13/2005 14:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbprb KB819946
คำติชม