Tillägg som installeras i PowerPoint 2002 är tillgänglig för PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 820704
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Du kan installera Microsoft PowerPoint 2002 på samma dator med Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2010. Sedan kan installera du ett tillägg i PowerPoint 2002. När du gör det här finns tillägget även PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010.

Det gäller även omvänt. När du installerar ett tillägg i PowerPoint 2003, Powerpoint 2007 eller PowerPoint 2010 är tillägget också tillgängliga i PowerPoint 2002.
Mer Information
Detta beror på att PowerPoint 2002, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010 kan du dela en gemensamma AddIns-mapp. Gemensamma AddIns-mapp finns på följande sätt:
I Windows XP: C:\Documents and Settings\<username>\Application</username>

I Windows Vista och Windows 7: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns</username>
PPT2003 PPT2002 PPT2007 PPT2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 820704 – senaste granskning 01/12/2015 21:49:31 – revision: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbaddin kbmt KB820704 KbMtsv
Feedback