Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Problem vid körning av ett program med åtkomst till DVD- eller CD-RW-enhet med USB 2.0

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du använder ett program med åtkomst till en DVD-ROM- eller CD-RW-enhet med USB 2.0 (Universal Serial Bus), uppstår ett eller flera av följande problem:
 • Om du använder Intervideo WinDVD med en DVD-ROM-enhet för USB 2.0 hackar eller förvrängs ljud eller bild, och det kan vara svårt att komma till en viss meny eller scen på skivan. De här problemen kan uppstå när du spelar upp en DVD-skiva ett tag (t.ex. 30 till 60 minuter), avslutar WinDVD, startar om WinDVD och sedan försöker spela upp DVD-skivan igen.
 • Om du använder Roxio Easy CD Creator (t.ex. version 5) med en CD-RW-enhet för USB 2.0 och använder funktionen Disc Copier, visas följande felmeddelande vid försök att hitta CD-RW-enheten:
  Disc Copier could not find a supported CD-ROM reader
  På en dator med Windows 2000 kan även felmeddelandet "Osäker borttagning" visas. Det här meddelandet syftar på CD-RW-enheten. Meddelandet "Installationen av nya enheter är slutförd" kan även visas, och sedan uppmanas du att starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.
 • Om du använder Roxio Easy CD Creator (t.ex. version 5) med en CD-RW-enhet för USB 2.0, kan du inte radera en befintlig CD-RW-skiva.
Orsak
De här problemen kan uppstå om värdstyrenheten utfärdar ett återställningskommando till USB-bussen efter att ha tagit emot flera USB STALL-paket från DVD- eller CD-RW-enheten. Dessa STALL-paket utfärdas normalt av enheten som svar på ett kommando som värdstyrenheten inte kan köra.

När ett STALL uppstår medan det finns betydande ytterligare trafik på bussen, returnerar drivrutinen för USB 2.0-värdstyrenheten (Usbehci.sys) kanske inte rätt status för en USB-överföring som har avbrutits på grund av ett STALL-tillstånd. Det här tillståndet kan medföra att status för enheten och USB-bussen feltolkas av USB-drivrutiner på en högre nivå. Från drivrutinerna utfärdas sedan en bussåterställning för att feltillstånden ska rensas, och USB-enheterna på bussen initieras igen.

Kritiska åtgärder är identifiering av CD-RW-enheten eller autentisering av en DVD-titel. Om återställningen av USB-bussen inträffar under en kritisk åtgärd kan denna misslyckas på ett sätt som inte kan korrigeras av programmet (d.v.s. DVD-spelarprogrammet eller CD-skrivarprogrammet). Det här tillståndet ger upphov till symptomen som beskrivs i avsnittet "Symptom" i den här artikeln.

Obs! Följande USB-enheter har visat sig ge upphov till ytterligare USB-trafik som är tillräckligt omfattande för att orsaka problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom":
 • Bluetooth-kort (inklusive sådana som är inbyggda i bärbara datorer)
 • Pocket PC-enheter som utför en ActiveSync-åtgärd med hjälp av en USB-anslutning
Lösning

Windows XP Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

Windows Server 2003

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Filinformation
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  Plattform  --------------------------------------------------------------  13-maj-2003 00:40 5.2.3790.25 19 968 Usbehci.sys i386  13-maj-2003 00:40 5.2.3790.25 61 312 Usbehci.sys ia64

Windows XP

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn  Plattform  -----------------------------------------------------------------  13-maj-2003 01:14 5.1.2600.1222  19 456 Usbehci.sys i386  12-maj-2003 04:22 5.1.2600.1221 137 600 Usbport.sys i386  13-maj-2003 01:14 5.1.2600.1222  64 768 Usbehci.sys ia64  10-maj-2003 13:10 5.1.2600.1221 482 816 Usbport.sys ia64				

Windows 2000

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek   Filnamn  --------------------------------------------------------  15-jan-2003 19:45 5.0.2195.6655  24 752 Hidclass.sys  08-maj-2003 17:22 5.0.2195.6743  24 912 Openhci.sys  23-apr-2003 17:52 5.0.2195.6739  32 944 Uhcd.sys  23-apr-2003 17:52 5.0.2195.6739  20 752 Usbd.sys  13-maj-2003 19:47 5.0.2195.6745  19 728 Usbehci.sys  15-jan-2003 19:46 5.0.2195.6655  49 776 Usbhub20.sys  28-apr-2003 17:41 5.0.2195.6741 138 768 Usbport.sys				

Workaround
Du kan eventuellt undvika de här problemen genom att starta om datorn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel. Detta problem åtgärdades först i Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 820759 – senaste granskning 12/08/2015 02:43:56 – revision: 7.3

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbdriver kbdisplay kbsound kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB820759
Feedback