Så här återställer du användaralternativ och registerinställningar i Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 822005
Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 289294; 211793

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs olika sätt att återställa användaralternativ och registerinställningar i Microsoft Office Word.

Det finns två grundläggande typer av alternativ som du kan definiera i Word. Alternativen är följande:
 • Alternativ som påverkar hur programmet fungerar. (Information för denna typ av alternativ lagras vanligen i registret i Microsoft Windows.)
 • Alternativ som påverkar formateringen eller utseendet på ett eller flera dokument. (Information för denna typ av alternativ lagras i mallar eller dokument.)
När du felsöker underligt i programmet eller i ett dokument ska du först avgöra om problemet orsakas av formatering, alternativ eller inställningar. Om problemet uppstår i flera dokument rekommenderar vi att du försöker återställa Microsoft Word till programmets standardinställningar.

Så här återställer du användaralternativ och registerinställningar i Word

Om du vill att vi ska återställa användaralternativ och registerinställningar i Microsoft Word automatiskt, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill återställa användaralternativ och registerinställningar i Microsoft Word själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du vill återställa en registernyckel manuellt måste du först ta bort den. Gör följande om du vill göra detta.

Viktigt Exportera en registernyckel alltid innan du tar bort den. Detta är viktigt eftersom du kanske måste återställa funktionen som tillhandahålls av nyckeln.
 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 3. Expandera lämpliga mappar om du vill leta upp registernyckeln du vill ta bort. (Finns i "Centrala platser för Word-inställningar i Windows-registret"avsnittet.)
 4. Klicka på den nyckel som du vill ta bort.
 5. Använd någon av följande metoder som lämpar sig för ditt operativsystem:
  • I Microsoft Windows 2000 klickar du på Exportera registerfilregister -menyn, Skriv ett filnamn för säkerhetskopian av nyckeln och klicka sedan på Spara.
  • I Windows XP och senare eller Microsoft Windows Server 2003 och senare versioner, klicka på ExporteraArkiv -menyn, Skriv ett filnamn för säkerhetskopian av nyckeln och klicka sedan på Spara.
 6. Kontrollera att nyckeln du just exporterade är markerad och klicka sedan på Ta bortRedigera -menyn.
 7. Klicka på Janär du uppmanas svara på något av följande meddelanden:
  • Är du säker på att du vill ta bort den här nyckeln?
  • Är du säker på att du vill ta bort den här nyckeln och alla dess undernycklar?
 8. Avsluta Registereditorn.
När du tar bort en registernyckel och sedan starta om programmet, kör Word installationsprogrammet till registernyckeln återskapas på rätt sätt. Om du vill återskapa registernyckeln innan du kör programmet reparerar du installationen genom att följa instruktionerna i den "Reparera Word (Office)"avsnittet.
Mer Information

Centrala platser för Word-inställningar i Windows-registret

Du kan återställa vissa Word-inställningar, till exempel Data- och Options-nycklarna i Windows-registret, med hjälp av verktyget felsökning som finns i mallen Support.dot.

Word-nyckeln

Word-2016

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word
Word-2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
à ndringar av HKEY_CURRENT_USER-nyckeln avspeglas i följande nycklar för Word 2003, Word 2002 och Word 2000:

Word 2003
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
Skillnaden mellan "HKEY_CURRENT_USER" plats och HKEY_USER"plats är att först bara gäller den aktuella användaren av datorn, och andra är standardplatsen för alla användare. Word-poster är emellertid identiska för båda platserna. Därför återspeglas automatiskt alla ändringar som görs på en plats på den andra platsen.

Obs! Resten av det här avsnittet alla hänvisningar till trädet HKEY_CURRENT_USER gälla även trädet HKEY_USERS, utom för 2007 Microsoft Office 2007-program och om inget annat anges.

Data- och Options-nycklarna är områdena som ändras oftast.

Data-nyckeln

Word-2016

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Data
Word-2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
Den här nyckeln innehåller binär information för "senast använda" listor, inklusive den senast använda filen lista och mest nyligen använda boken adresslista. Den här nyckeln innehåller även inställningar för "Spåra ändringar" och "Redigera" inställningar.

Options-nyckeln

Word-2016

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options
Word-2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
I denna nyckel lagras de alternativ som du kan ställa in från Microsoft Word, antingen genom att ändra menyalternativ eller genom att köra verktyget Registry Options. Mer information finns i avsnittet "Använda verktyget Registry Options".

Alternativen är i två grupper: standard alternativ och valfria inställningar. Standardalternativ fastställs vid installationen. Du kan ändra dem genom att ändra alternativ i Word. (Ändra alternativ i Word genom att klicka på AlternativVerktyg -menyn.)

Dessa alternativ kan visas eller inte i registret.

Wizards-nyckeln

Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards
Alla standardvärden för guider lagras i den här nyckeln. Inställningarna skapas första gången du kör en guide.

Common-nyckeln

Word-2016

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common
Word-2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
Den här nyckeln används av andra program, till exempel Office-programmen. Inställningarna delas mellan program. Ändringar i inställningarna för ett program visas också i det andra programmet inställningar.

Shared Tools-nyckeln

Word-2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 och 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

Den här nyckeln innehåller sökvägar till alla Windows-verktyg. (Sökvägen kan innehålla verktyg som Equation, WordArt och MS Graph.) Sökvägar till grafikfilter och textkonverterare registreras också på den här platsen.

Reparera Word (Office)

Word kan identifiera och åtgärda problem med installationen. Den här funktionen använder Windows Installer för att åtgärda problem med filer som saknas och reparera registerinställningar.

Du kan använda följande metoder för att reparera eller återställa Word-filer och värden:
 • Metod 1: Använd funktionen "Identifiera och reparera"
 • Metod 2: Reparera Word i underhållsläget
 • Metod 3: Installera om Word (Office)

Metod 1: Använd funktionen "Identifiera och reparera" eller "Microsoft Office-diagnostik

Obs! Denna metod är minst aggressivt läge för reparation. Om denna metod inte löser problemet kan kanske du använda någon av de andra metoderna.

Om du vill köra funktionen Identifiera och reparera i Word 2003 och tidigare versioner av Word, klickar du på identifiera och repareraHjälp -menyn i Word. Funktionen Identifiera och reparera korrigeras och repareras Word. Alla filer, registerposter och valfria genvägar för alla Office-program kontrolleras och repareras. Om du kör Identifiera och reparera från Word kontrolleras även alla andra Office-program. Den här funktionen används bara en kontrollsumma.

Funktionen Identifiera och reparera kan även återställa Word programgenvägar på Start -menyn. Klicka på Hjälpom du vill återställa programgenvägarna Word, klickar du på identifiera och repareraoch markera kryssrutan Återställ mina genvägar under processen .

Identifiera och reparera inte löses problemet måste kanske du installera om Word. Funktionen installera om i dialogrutan Underhållsläge utför samma sak som identifiera och reparera, förutom att installera om kopierar en fil när filerna är samma version. Identifiera och reparera kopierar inte över filen när installationsfilen är rätt version och kontrollsumma.

Obs! Funktionen identifiera och reparera reparerar inte skadade dokument eller datanycklar i registret eller i mallen Normal.

Om en fil som används i Word vid starten saknas, installeras filen automatiskt av Windows Installer innan programmet startas.

Kör funktionen Microsoft Office-diagnostik i Word 2007. Om du vill göra detta klickar du på Microsoft Office-knappenoch klicka på Word-alternativ, resurser, klicka på diagnostisera.

Reparera Word eller installerade Office-paketet i Kontrollpaneleni Word 2010.

Metod 2: Reparera Word i underhållsläge

Obs! Denna metod är ett Måttligt läge för reparation. Om denna metod inte löser problemet måste du kanske ändå installera om Word.

Processen i underhållsläget liknar processen i tidigare versioner av Word. Processen i underhållsläget kan du reparera, lägga till eller ta bort funktioner och ta bort programmet. "Reparera" är en funktion i underhållsläge för att hitta och åtgärda fel i en installation.

Gör så här om du vill utföra en reparation i underhållsläge:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Använd någon av följande metoder, beroende på operativsystem:
  • I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Startoch Skriv Lägg till ta bort.
  • Klicka på Startoch klicka sedan på Kontrollpaneleni Windows XP eller Windows Server 2003.
  • I Windows 2000 klickar du på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Öppna Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på ändra eller ta bort program, Microsoft Office (Microsoft Office Word) eller versionen av Office eller Word du har i listan installerade program och klicka sedan på Ändra.
 5. Klicka på Reparera eller Reparera Word (Reparera Office) och klicka sedan på Fortsätt eller Nästa.
 6. I Word 2003 och tidigare versioner av Word klickar du på identifiera och reparera fel i installationen av Word eller klicka på identifiera och reparera fel i installationen av Office, markerar du kryssrutan Återställ mina genvägar på Start-menyn och klicka sedan på Installera.

Metod 3: Installera om Word (Office)

Obs! Denna metod är det mest aggressivt läget för reparation. Detta Word återställs till standardinställningarna, förutom för inställningar som lagras i den globala mallen (Normal.dotm eller Normal.dot). Så här gör du i Word 2003 och tidigare versioner av Word genom:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Använd någon av följande metoder, beroende på operativsystem:
  • I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Startoch skriv sedan lägga till ta bort.
  • Klicka på Startoch klicka sedan på Kontrollpaneleni Windows XP eller Windows Server 2003.
  • I Windows 2000 klickar du på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Öppna Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på ändra eller ta bort programi Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) eller versionen av Office eller Word som du har i listan installerade program och klicka sedan på Ändra.
 5. Klicka på Reparera Word (Reparera Office) och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Installera om Word (Installera om Office) och klicka sedan på Installera.
Mer information om Word 2007 och Word 2010 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
924611 Hur installera enskilda 2007 Office-funktioner eller reparera installerade Office 2007-program

Mallar och tillägg

Globala mallen (Normal.dotm eller Normal.dot)

Byt namn på den globala mallen (Normal.dotm eller Normal.dot) för att förhindra att formateringsändringar, AutoText-poster och makron i den globala mallen (Normal.dotm eller Normal.dot) påverkar Word eller dokument som öppnas. Byter namn på mallen kan du snabbt avgöra om problemet orsakas av den globala mallen.

När du byter namn på mallen Normal.dotm i Word 2007 eller senare eller mallen Normal.dot i Word 2003 och tidigare versioner av Word, återställs flera alternativ till standardinställningarna. Däribland anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och AutoText-poster. Vi rekommenderar att du byter namn på mallen i stället för att ta bort mallen Normal.dotm eller Normal.dot-mall. Om du anser att mallen är problemet kommer du att kunna kopiera egna format, anpassade verktygsfält, makron och AutoText-poster från den omdöpta Normal.dot-mallen.

Vissa typer av konfigurationer kan skapa mer än en normal.dotm- eller Normal.dot-mall. Det kan röra sig om fall där flera versioner av Word körs på samma dator eller där det finns flera arbetsstationsinstallationer på samma dator. Kontrollera i sådana fall måste du byta namn på rätt exemplar av mallen.

Gör så här om du vill byta namn på den globala mallfilen:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och klicka sedan på OK.
 3. Skriv följande kommando för version av Word som du använder och tryck sedan på RETUR:
  • Word 2002 och Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 och Word 2010:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Typ Avsluta, och tryck sedan på RETUR.
När du startar om Word skapas en ny global mall (Normal.dot) med standardinställningarna för Word.

Tillägg (WLL) och mallar i mapparna för Word och Office

När du startar Word laddas automatiskt mallar och tillägg i startmapparna. Fel i Word kan bero på konflikter eller problem med ett tillägg.

Du kan tillfälligt tömma mappen för att avgöra om problemet orsakas av ett objekt i en Autostart-mapp. Word laddar objekt från startmapparna för Office och Word-Autostart-mappen.

Gör följande om du vill ta bort objekt från Autostart-mapparna:
 1. Avsluta alla instanser av Word, inklusive Microsoft Outlook om Word är inställt som e-postredigerare.
 2. Använd någon av följande metoder för version av Word som du använder:
  • Word 2002:
   Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %ProgramFiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\, och klicka sedan på OK.
  • Word 2003:
   Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\.
  • Word 2007:
   Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\.
  • Word 2010:
   Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\.
  • Word-2013:
   Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv %programfiles%\Microsoft\Office\Office15\Startup\.
 3. Högerklicka på en av filerna i mappen och klicka sedan på Byt namn.
 4. Efter filnamn, skriver du: .old, och tryck sedan på RETUR.
  Viktigt Lägg märke till det ursprungliga namnet på filen. Du kanske måste byta namn på filen med det ursprungliga namnet.
 5. Starta Word.
 6. Om du inte längre kan återskapa problemet har du hittat den specifika tillägg som orsakar problemet. Om du måste ha till funktioner i tillägget kontaktar du leverantören av tillägget för en uppdatering.

  Om problemet inte är löst, Byt namn på tillägget med hjälp av det ursprungliga namnet och upprepa steg 3 till 5 för varje fil i startmappen.
 7. Om du fortfarande kan återskapa problemet, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Autostart, och klicka sedan på OK.
 8. Upprepa steg 3 till 5 för varje fil i Autostart-mappen.

COM-tillägg

COM-tillägg kan installeras var som helst och de installeras av program som samverkar med Word.

Om du vill visa listan över COM-tillägg i Word 2010, klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Alternativoch sedan på Tillägg.

Om du vill visa listan över COM-tillägg i Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Word-alternativoch sedan på Tillägg.

Om du vill visa listan över installerade COM-tillägg i Word 2003 och tidigare versioner av Word, gör du följande:
 1. Klicka på AnpassaVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken kommandon .
 3. Klicka på Verktygi listan kategori .
 4. Dra kommandot COM-tillägg till ett verktygsfält.
 5. Klicka på Stäng.
 6. Klicka på den nya knappen COM-tillägg så att COM-tilläggen som laddas tillsammans med Word.
Om tillägg finns i dialogrutan COM-tillägg , tillfälligt inaktivera varje tillägg. Genom att avmarkera kryssrutan för varje COM-tillägg i listan och klicka på OK. När du startar om Word laddas inte COM-tillägg i Word.

Använda verktyget Registry Options

Du kan använda verktyget Registry Options för att granska och ändra Word-inställningar i Windows-registret. Verktyget Registry Options finns i mallen Support.dot.

Obs! Mallen Support.dot ingår inte i Word 2007 eller senare versioner.

Mer information om verktyget Registry Options klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
820917 Så här ändrar du alternativ för Word i Windows-registret för Word 2003
289506 Installera och använda mallen Support.dot i Word 2002

Sammanfattning av Word-alternativ och var de finns

Obs! I tabellen nedan avser "Mall" Normal.dot-mall eller egen mall.
Inställningens namnLagringsplats
Autokorrigering-formaterad textNormal.dotm eller Normal.dot
Autokorrigering-delade poster. ACL-filer user.acl
Autospara-sökvägRegistret
AutoTextMall
Företagets namnWinword.exe
Egna tangenttilldelningarMall
TeckenersättningRegistret
MakronMall-dokument
BildredigeringRegistret
Skriv ut dataformulärDokument
Fäst mot rutnätRegistret
StilarMall-dokument
VerktygsfältMall-dokument
AnvändarinformationRegistret
Visa verktygsfältMall
Verktygsfältet och visaMall
DokumentdelarMall
Autokorrigeringslistor delas mellan Office-program. Alla ändringar som du gör i autokorrigeringsposter och inställningar när du arbetar i ett program är omedelbart tillgängliga för andra program. Word kan dessutom lagra Autokorrigering artiklar som består av formaterad text och grafik.

Information om Autokorrigering lagras på olika platser. Dessa platser visas i följande tabell.
Information om AutokorrigeringLagringsplats
Autokorrigeringsposter som delas av alla program. ACL-filen i mappen %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Office
Autokorrigeringsposter som bara används av Word (formaterad text och grafik)Normal.dot
Autokorrigeringsinställningar (korrigera två inledande versaler, Inled veckodagar med versal, Skriv över befintlig text)Registret
Autokorrigeringsinställningar som bara används av Word (korrigerar oavsiktlig användning av CAPS LOCK, inleder varje mening med versal)Registret
word2003 word 2002 WD2002 Wd2000 Word 2000 WD2007 WD2010 WD2013 WD2016 fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 822005 – senaste granskning 08/06/2016 02:32:00 – revision: 17.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme kbmt KB822005 KbMtsv
Feedback