Beskrivning av säkerhetskorrigering för Office 2000: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office 2000 som ger högsta möjliga stabilitet och säkerhet. Den bidrar till att förhindra att otillåten kod från Microsoft Office-dokument med skadliga Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications) körs på datorn. Denna uppdatering är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Office 2000 Security Patch: KB822035.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Installera Office 2000 SP-3 innan du installerar uppdateringen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Klientuppdatering

Om du har installerat Microsoft Office från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

  eller
 • Installera endast Office 2000 Security Patch: KB822035 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Office 2000 Security Patch: KB822035

Hämta och installera klientuppdateringen enligt nedanstående anvisningar.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB822035-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-KB822035-Client-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Office2000-KB822035-Client-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2000-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! Det finns ingen funktion för borttagning av denna säkerhetsuppdatering. Om du tror att du kommer att behöva ta bort korrigeringsfilen byter du namn på befintliga kopior av filen Vbe6.dll innan du installerar korrigeringsfilen.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2000-produkten från en serverplats måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Ange vart du vill extrahera de hämtade filerna i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, skriv c:\KB822035 och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Obs! Dessa instruktioner förutsätter att du känner till hur du ska uppdatera administratörsinstallationen.

  Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB822035\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office 2000 (till exempel Data1.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel VBE6ff.MSP.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så° att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2000 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  ProductNonBootFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304165 Installera en offentlig uppdatering för en administratörsinstallation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv vbe6.dll i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på vbe6.dll i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Office 2000 Security Patch: KB822035 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera uppdateringen Office 2000: KB822035 :
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Felaktig versionsinformation i Visual Basic Editor

Dialogrutan som visas när du klickar på Hjälp-menyn i Visual Basic Editor och sedan klickar på Om, innehåller fel versionsinformation för VBA. Följande information är felaktig:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Följande information är korrekt:
 • Version: 9969

Uppdateringskrav för Windows Installer

För att du ska kunna installera den uppdatering som beskrivs i denna artikel måste Windows Installer 2.0 eller senare vara installerat. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen Office 2000: KB822035 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Otillåten kod körs i Office-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt.
  Otillåten kod kan köras på datorn genom Office 2000-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt.
Egenskaper

Artikel-id: 822035 – senaste granskning 02/09/2014 13:23:05 – revision: 6.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbpatch kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822035
Feedback