Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda startmappar i Excel 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 2000 finns i 240150.
En version av den här artikeln för Microsoft Excel 2002 finns i 291218.
En version av den här artikeln för Microsoft Excel 97 finns i 259926.
En version av den här artikeln för Microsoft Excel 2001 för Macintosh finns i259921.

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du använder startmappar i Microsoft Excel. I Excel används startmappar på två sätt:
 • För att ladda Excel-filer vid starten.

  och
 • Som en referensplats för mallar.
Startmapparna kan finnas på olika platser, beroende på vilken version av Excel som används. Mer information om platser för Excel-startmappar finns i avsnittet "Referenser" nedan. Överst på sidan

Mappar som används i Excel vid starten

Om du installerar Excel på standardplatsen öppnas filer från följande sökvägar:
 • C:\Program\Microsoft Office\Office11\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART, där Användarnamn är ditt inloggningsanvändarnamn.
 • Mappen som anges i rutan Vid start öppnas alla filer i på fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ. (Du visar dialogrutan Alternativ genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn.)

Accepterade filtyper vid start av Excel

Startmappar används normalt för att ladda mallar och tillägg för Excel, men kan även användas för att ladda arbetsböcker. När följande filtyper laddas från en startmapp har de viktiga egenskaper som beskrivs i följande lista.

Mallar

 • Om du sparar en arbetsbok med namnet Book.xlt och sedan placerar den på en startmappsplats, blir denna arbetsbok standardarbetsbok när du startar Excel eller öppnar en ny arbetsbok.
 • För att kunna använda ytterligare mallar måste du placera dem i följande mapp: C:\Program\Microsoft Office\Templates\1033

  Om du vill använda mallarna klickar du på NyttArkiv-menyn.
Överst på sidan

Tillägg

 • Tillägg (XLA-filer) som placeras i en startmapp visas normalt inte vid start av Excel. Tilläggen laddas i minnet och kan användas för att köra valfria Auto-makron.
 • Du kan använda tilläggen med de metoder som är tillgängliga i dem (t.ex. ett kommando på en meny eller en knapp i ett verktygsfält).
Överst på sidan

Arbetsböcker

 • Arbetsböcker (XLS-filer) som placeras i en startmapp laddas och visas vid start av Excel, om inte arbetsboken sparas i ett dolt tillstånd. Den personliga makroarbetsboken Personal.xls är t.ex. en global makroarbetsbok som normalt laddas från XLStart-mappen i ett dolt tillstånd.
Överst på sidan

Felaktig användning av den alternativa startplatsen för filer

 • När du använder den alternativa startplatsen för filer måste du ange en filsökväg med igenkännliga filtyper (t.ex. mallar, tillägg och arbetsböcker).
 • Om oigenkännliga filtyper hittas i en startmapp kan ett felmeddelande visas. Det vanligaste är:
  Oigenkännligt filformat.
Överst på sidan

Använda standardkatalogen

 • Förutom den alternativa startplatsen för filer finns även inställningen Standardkatalog på fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ. Den här inställningen skiljer sig från en startmapp. Den anger platsen för mappen som du vill att Excel ska peka på när du öppnar eller sparar en fil från Arkiv-menyn.
Överst på sidan
Referenser
Så här får du mer information om XLStart-platser: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv xlstart i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök. Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 822107 – senaste granskning 06/20/2005 15:58:00 – revision: 3.2

Microsoft Office Excel 2003

 • kbhowtomaster KB822107
Feedback
ipt> /html>