Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Visio 2002: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering som ger högsta möjliga stabilitet och säkerhet för Microsoft Visio 2002. Uppdateringen bidrar till att förhindra att otillåten kod från Microsoft Visio-dokument med skadliga Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications) körs på datorn. Denna uppdatering är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Visio 2002 Security Patch: KB822212.

Uppdateringen ingick först i Microsoft Visio 2002 Service Pack 2.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Visio XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867749 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Visio 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllt:
 • Microsoft Windows Installer 1.1

  Innan du installerar denna uppdatering måste du installera Microsoft Windows Installer 1.1 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.

Webbplatsen Office Update

Använd webbplatsen Office Update om du har installerat Visio från en CD och vill installera samtliga senaste uppdateringar automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

Obs! Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Visio och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Visio från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet KB822212.
 2. Klicka på Spara, så att filen Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe sparas i mappen KB822212.
 3. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
    cd\kb822212 Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb822212
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Skriv följande rad vid kommandotolken och tryck på RETUR:
    exit
 7. Obs! Dessa instruktioner förutsätter att du känner till hur du ska uppdatera administratörsinstallationen.

  Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB822212\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Visio 2002 (till exempel C:\Visio), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Visio 2002 (till exempel filen Visio.msi) och MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen (till exempel Visio2002-KB822212-FullFile.MSP).

  Obs! Du kan tillfoga /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutan Licensavtal (EULA) inte visas. Om du ska uppdatera en kinesisk, koreansk eller japansk version av en administrativ installationspunkt för Visio 2002 använder du den lokaliserade versionen av säkerhetsuppdateringen: KB822212. Använd inte alternativet SHORTFILENAMES=TRUE på kommandoraden. Om du använder alternativet SHORTFILENAMES=TRUE på kommandoraden med dessa språkversioner uppstår ett Windows Installer-fel.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Visio 2002 (till exempel C:\Visio), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Visio 2002 (till exempel filen Visio.msi) och funktionslista är en skiftlägeskänslig lista med de funktioner som ska installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du använda följande funktion:
  • VBA
Mer information om distribution av Visio-uppdateringar i en företagsmiljö finns i Microsoft Visio 2002 Resource Kit.

Mer information om Microsoft Visio 2002 Resource Kit finns på följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv vbe6.dll i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på vbe6.dll i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen vbe6.dll som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Microsoft Visio 2002 Security Patch: KB822212 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den: KB822212:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Felaktig versionsinformation i Visual Basic Editor

Dialogrutan som visas när du klickar på Hjälp-menyn i Visual Basic Editor och sedan klickar på Om, innehåller fel versionsinformation för VBA. Följande information är felaktig:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Följande information är korrekt:
 • Version: 9969

Windows Installer

För installation av uppdateringen som beskrivs i den här artikeln krävs Windows Installer 1.1 eller senare. Rätt version av Windows Installer ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000. Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som åtgärdats i och med uppdateringen

Säkerhetskorrigeringen för Microsoft Visio 2002: KB82221 innehåller lösningar på följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Otillåten kod körs i Visio-dokument med skadliga VBA-projekt.
  Otillåten kod körs på datorn från Visio 2000-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt.
Egenskaper

Artikel-id: 822212 – senaste granskning 02/11/2014 21:59:01 – revision: 9.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbupdate KB822212
Feedback