Så fungerar reparationsfunktionen i Office 2003 och Office XP

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Denna artikel innehåller stegvisa förklaringar av hur reparationsproceduren fungerar i Office.

Office stöder funktionerna för självreparation som tillhandahålls via Microsoft Windows Installer. Om en resurs som krävs för att starta ett Office-program saknas, exempelvis en fil eller registernyckel, identifieras detta genom Windows Installer och programmet repareras.

Överst på sidan

Komponenter och funktioner

Reparationsfunktionen i Windows Installer består av två delar: komponenter och funktioner.
 • Komponenter Den grundläggande delen vilket är en samling filer, registernycklar och andra resurser som installeras eller avinstalleras gruppvis. En av resurserna i en komponent kan anges som nyckelsökväg för komponenten, vanligtvis väljs en fil men en registernyckel kan också användas

  Nyckelsökvägen motsvarar följande:
  • Sökvägen till den valda komponenten. När ett program begär en sökväg till en komponent returneras sökvägen till nyckelsökvägsresursen av Windows Installer.
  • Verifiering av att komponenten har installerats korrekt. Om nyckelsökvägsresursen saknas behandlas hela komponenten som skadad i Windows Installer.
 • Funktioner Enskilda delar av ett program som du kan välja att installera. En funktion är i grunden en grupp komponenter. När du utför en anpassad installation motsvarar objekten som visas i dialogrutan Avancerad anpassning de olika funktionerna i Office och de enskilda Office-programmen.
Överst på sidan

Dynamisk reparation under körning

Med Windows Installer kan program repareras dynamiskt. När ett program startas kontrolleras att komponenterna är korrekt installerade.

Som tidigare nämnts avgörs om en komponent är skadad eller saknas på basis av förekomsten av nyckelsökvägen. Om nyckelsökvägen saknas ominstalleras komponenterna som saknas eller är skadade.

Om källfilerna är tillgängliga kan en dialogruta för Windows Installer visas en kort stund under reparationsproceduren innan programmet startas.

Om du vill veta mer om Windows Installer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310598 Teknisk översikt över Windows Installer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Obs! Om du kör Office XP eller ett Office 2002-program måste Uppdatering av Windows-skrivbordet installeras på datorn för att den dynamiska reparationsfunktionen ska fungera som avsett. Om datorn saknar Uppdatering av Windows-skrivbordet utförs endast en begränsad reparation. För funktionerna för självreparation i Office krävs att följande finns installerat på datorn innan du installerar Office XP: Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) och Uppdatering av Windows-skrivbordet. Dessa krav är endast aktuella för datorer med Microsoft Windows NT 4.0. Alla andra operativsystem som krävs för Office XP innehåller redan en tillräckligt aktuell version av Internet Explorer. Det går inte att installera Office 2003 eller enskilda Office 2003-program på datorer med Microsoft Windows NT 4.0.

Överst på sidan

Identifiering och reparation på begäran

Gör så här om du vill köra funktionen Identifiera och reparera för Office:
 1. Starta valfritt Office-program.
 2. Klicka på Identifiera och repareraHjälp-menyn.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Identifiera och reparera:
  • Markera kryssrutan Återställ mina genvägar under processen. Kryssrutan är markerad som standard. Om du markerar alternativet Återställ mina genvägar under processen behålls dina anpassade Office-genvägar. Om alternativet är avmarkerat tas genvägarna bort.
  • Markera kryssrutan Ignorera anpassade inställningar och återställ till standardinställningar. Om du markerar alternativet Ignorera anpassade inställningar och återställ till standardinställningar återställs följande inställningar till grundinställningen:
   • Valet av Assistent.
   • De senast använda dokumenten på Arkiv-menyn tas bort.
   • Storleken på alla programfönster.
   • Placering av menyer och verktygsfält och eventuella anpassningar.
   • Säkerhetsnivån för alla program.
   • Visningsinställningar, t ex kalendervyn i Outlook.
   • Du måste ange användarnamn och initialer på nytt när du startar Office-programmen igen.
 4. Klicka på Start.
 5. Klicka på Ignorera om följande meddelande visas i dialogrutan Stäng Office-program (där program är valfritt Office-program som körs):
  Följande program måste stängas för att inställningarna ska kunna hämtas eller återställas korrekt:
  Microsoft-program
 6. När reparationen är slutförd klickar du på OK när följande meddelande visas (där version är den installerade Office-versionen (t ex Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Installationen av Microsoft Office version har slutförts.
Överst på sidan
off2003 självreparerande självreparation automatisk reparation själv inf xl2003 wd2003 ppt2003 pub2003 acc2003 ol2003 onenote2003
Egenskaper

Artikel-id: 822238 – senaste granskning 12/08/2015 03:00:20 – revision: 2.6

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbinfo kbhowtomaster KB822238
Feedback