Internet Explorer avslutas oväntat om fönster och knappar har Windows XP-format

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Internet Explorer avslutas oväntat på grund av ett åtkomstfel. Anropsstacken under kraschen är följande:
>	mshtml.dll!CButton::YieldCurrency(CElement * pElemNew=0x06bdde10) Line 385	C++ mshtml.dll!CDoc::SetCurrentElem(CElement * pElemNext=0x06bdde10, long lSubNext=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 3615 + 0x12	C++ mshtml.dll!CElement::BecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, CMessage * pmsg=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 1766 + 0x35	C++ mshtml.dll!CElement::BubbleBecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fe16c, CMessage * pMessage=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1) Line 2031 + 0x3e	C++ mshtml.dll!CDoc::PumpMessage(CMessage * pMessage=0x069fe400, CTreeNode * pNodeTarget=0x06bde1b0, int fPerformTA=0) Line 3842 + 0x46	C++ mshtml.dll!CDoc::OnMouseMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c, int x=507, int y=471) Line 1881 + 0x29	C++ mshtml.dll!CDoc::OnWindowMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c) Line 824 + 0x33	C++ mshtml.dll!CServer::WndProc(HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963) Line 2338 + 0x30	C++ user32.dll!_InternalCallWinProc@20() Line 102	Asm user32.dll!UserCallWinProcCheckWow(_ACTIVATION_CONTEXT * pActCtx=0x00000000, long (HWND__ *, unsigned int, unsigned int, long)* pfn=0x6388e690, HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, void * pww=0x0102b10c, int fEnableLiteHooks=1) Line 165 + 0x37	C user32.dll!DispatchMessageWorker(tagMSG * pmsg=0x069fec78, int fAnsi=0) Line 2490 + 0x1e	C user32.dll!DispatchMessageW(const tagMSG * lpMsg=0x069fec78) Line 1028	C browseui.dll!TimedDispatchMessage(tagMSG * pmsg=0x069fec78) Line 9368	C++ browseui.dll!BrowserThreadProc(IETHREADPARAM * piei=0x00000000) Line 9592	C++ browseui.dll!BrowserProtectedThreadProc(void * pv=0x0546fd00) Line 9745	C++ browseui.dll!SHOpenFolderWindow(IETHREADPARAM * piei=0x0546fd00) Line 9923	C++ kernel32.dll!BaseThreadStart(unsigned long (void *)* lpStartAddress=0x718bfac1, void * lpParameter=0x0546fd00) Line 532 + 0x6	C
Orsak
Det här problemet kan uppstå om Fönster och knappar är inställt på Windows XP. Alternativet Fönster och knappar finns på fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm i Windows XP.
Lösning
En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek   Filnamn  --------------------------------------------------------  30-jun-2003 18:16 6.0.2800.1221 2 793 984 Mshtml.dll				
Workaround
Undvik problemet genom att ställa in Fönster och knapparWindows klassisk.
Status
Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Mer Information
Så här ändrar du utseendet på fönster och knappar i Windows XP:
 1. Högerklicka på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Utseende.
 3. Under Fönster och knappar klickar du på Windows XP eller Windows klassisk.
theme
Egenskaper

Artikel-id: 822350 – senaste granskning 12/08/2015 03:01:23 – revision: 1.8

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB822350
Feedback