Översikt över säkerhetskorrigeringen för Microsoft Project 2000: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering som ger högsta möjliga stabilitet och säkerhet för Microsoft Project 2000. Uppdateringen bidrar till att förhindra att otillåten kod Microsoft Project-dokument med skadliga Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications) körs på datorn. Denna uppdatering är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Project 2000 Security Patch: KB822478.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 1.1

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 1.1 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Microsoft Project 2000 Service Release 1 (SR-1)

  Innan du installerar denna uppdatering måste du installera Microsoft Project SR-1. Om du vill veta mer om hur du installerar Microsoft Project Service Release 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  288953 Hämta och installera Microsoft Project 2000 SR-1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du har installerat Microsoft Project från en och vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Obs! Det finns ingen funktion för borttagning av denna säkerhetsuppdatering. Om du tror att du kommer att behöva ta bort korrigeringsfilen byter du namn på befintliga kopior av filen Vbe6.dll innan du installerar korrigeringsfilen.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Microsoft Project från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Skapa en ny mapp på enhet C: i Utforskaren i Windows och ge den namnet KB822478.
 2. Klicka på Spara för att spara filen Project2000-KB822478-FullFile-sve.exe i mappen KB822478.
 3. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Skriv följande rader i Kommandotolken och tryck på RETUR efter varje rad.
    cd\kb822478 project2000-kb822478-fullfile-sve.exe /c /t:c:\kb822478
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Skriv följande rad i Kommandotolken och tryck på RETUR:
  exit
 7. Obs! Dessa instruktioner förutsätter att du känner till hur administrativa installationer uppdateras. Klicka på Start och klicka på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB822478\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Microsoft Project 2000 (till exempel C:\Project), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Microsoft Project 2000, och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen (till exempel Project2000-KB822478-FullFile.MSP).

  Obs! Du kan tillfoga /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutan Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Microsoft Project 2000 (till exempel C:\Project), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Project 2000, och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du använda följande funktion:
  • ProductNonBootFiles

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:
  Filnamn Version  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Så här avgör du vilken version av filen Vbe6.dll som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv VBE6.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på VBE6.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen Vbe6.dll som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Microsoft Project 2000 Security Patch: KB82247 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För installation av uppdateringen som beskrivs i den här artikeln krävs Windows Installer 1.1 eller senare. Rätt version av Windows Installer ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000. Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som åtgärdats i och med uppdateringen

Säkerhetskorrigeringen för Microsoft Project 2000: KB822478 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Otillåten kod från Microsoft Project-dokument med skadliga VBA-projekt körs på datorn
  Otillåten kod kan köras från Microsoft Project-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt.
Egenskaper

Artikel-id: 822478 – senaste granskning 01/30/2014 03:12:56 – revision: 8.2

Microsoft Project 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB822478
Feedback