Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdatering för USB 1.1 och 2.0 i Windows XP SP1

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för USB-drivrutinerna som ingår i Windows XP Service Pack 1 (SP1) för att lösa följande problem:

Energisparfunktioner

 • Det går inte att använda en USB-mus (eller starta datorn med USB-musen ur vänteläge), när datorn har inaktiverats eller ställts i viloläge medan USB-musen har rörts utan avbrott. När detta problem uppstår kan datorn ändå aktiveras med strömbrytaren utan att några funktioner går förlorade. I allmänhet är det bäst att inte röra USB-musen förrän inaktiverings- eller vilolägesoperationen har slutförts. Detta gäller också efter det att den här uppdateringen har installerats.
 • Datorn startar om automatiskt i stället för att återgå från viloläge, eller ett meddelande om ett allvarligt fel visas (STOP 0x000000A i Usbport.sys).
 • USB 2.0-styrenheten övergår inte i selektivt uppehållsläge. Därför kan processorn inte övergå i ett C3-energisparläge (stoppad klocka), när en enhet har kopplats bort från USB 2.0-navet som är anslutet till en USB EHCI-styrenhet.

  Obs! Genom den selektiva uppehållsfunktionen kan USB-drivrutiner selektivt stänga av inaktiva enheter. När du använder enheten igen (till exempel flyttar en USB-mus) aktiveras den. Detta är särskilt viktigt för energisparfunktioner på mobila datorer.
 • USB-enheten fungerar inte när du börjar använda datorn igen från ett S1- eller S3-energisparläge. När detta inträffar kan datorn sluta svara (låsa sig) när den startas om.

Plug and Play

 • Datorn startar om automatiskt, eller ett meddelande om ett allvarligt fel (STOP 0x0000007E i Usbhub.sys) visas, när du använder verktyget Säker borttagning av maskinvara och sedan omedelbart tar bort en USB-lagringsenhet som är direkt ansluten till datorn.

  Obs! Det här problemet uppstår endast ibland.

Isokrona höghastighetsenheter

 • Isokrona USB-höghastighetsenheter utnyttjar över 80 procent av processorn (CPU).
 • När du strömmar video genom en isokron höghastighets-USB 2.0-kamera fungerar andra USB-enheter dåligt eller inte alls. USB-högtalare kan till exempel tystna och en mus på samma nav kan ge hackiga rörelser. Om kameraströmmen avbryts kommer det kanske ljud från högtalarna igen. Annars måste kanske ljudet sättas på igen när videoströmmen från kameran har upphört. Det här problemet uppstår bara när alla enheter är anslutna till samma USB 2.0-nav.
 • En mikrofon i en isokron höghastighets-USB 2.0-kamera fungerar inte. Kontakta maskinvaruleverantören för mer information om det här problemet.
Mer Information

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-uppdateringen för Windows XP

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

För att installera den här uppdateringen måste du vara inloggad som administratör och använda lämpliga installationsväxlar.

Kontrollera att uppdateringen har installerats på datorn genom att jämföra versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med filerna i "Filinformation" i den här artikeln, eller kontrollera att DWORD-värdet Installed finns med värdet 1 i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Förutsättningar

För att installera den här uppdateringen måste du vara inloggad som administratör och använda Windows XP SP1. SP1 ingår redan i Windows XP Tablet PC Edition och Windows XP Media Center Edition.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Status för tidigare uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Installationsväxlar

Den här uppdateringen stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Om du till exempel vill installera uppdateringen x86 utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Om du vill installera uppdateringen x86 utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.Följande filer installeras i mappen %Windir%\System32.

Windows XP SP 1

Datum     Tid  Version    Storlek   Filnamn  Plattform ----------------------------------------------------------------- 03-jul-2003 17:53 5.1.2600.1243  28 160 Usbccgp.sys 03-jul-2003 17:50 5.1.2600.1243  25 216 Usbehci.sys 03-jul-2003 17:52 5.1.2600.1243  53 120 Usbhub.sys 03-jul-2003 17:51 5.1.2600.1243  16 000 Usbohci.sys 03-jul-2003 17:49 5.1.2600.1243 138 752 Usbport.sys 03-jul-2003 17:51 5.1.2600.1243  19 328 Usbuhci.sys 03-jul-2003 17:53 5.1.2600.1243 119 552 Usbccgp.sys IA64 03-jul-2003 17:50 5.1.2600.1243  86 528 Usbehci.sys IA64 03-jul-2003 17:53 5.1.2600.1243 206 976 Usbhub.sys  IA64 03-jul-2003 17:51 5.1.2600.1243  53 888 Usbohci.sys IA64 03-jul-2003 17:49 5.1.2600.1243 488 960 Usbport.sys IA64 03-jul-2003 17:51 5.1.2600.1243  68 992 Usbuhci.sys IA64 
Obs! På grund av filberoenden och installations- eller borttagningskrav kan de här uppdateringarna också innehålla ytterligare filer.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till eller ta bort program (eller Lägg till/ta bort program) på Kontrollpanelen för att ta bort denna uppdatering. Klicka på Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 och sedan på Ta bort.

Systemadministratörer kan ta bort uppdateringen med verktyget Spunist.exe. Programfilen Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ännu inte implementerade funktioner

 • Periodiska isokrona överföringar
  • Microsoft stöder endast periodiskt isokront ljud för ljud in. Microsoft har bara testat detta med drivrutinen för ljud som ingår i Windows XP.
  • Stöd för periodiska isokrona överföringar är begränsat till enheter med en frekvens på åtta ramar eller mindre.
  • Microsoft-drivrutinen för ljud stöder endast periodiska isokrona höghastighetsenheter med en frekvens på åtta ramar.
 • Selektivt USB-uppehåll
  • Datorn kan inte övergå i C3-energisparläge om en eller flera USB-enheter har anslutits eller om drivrutiner som inte stöder selektivt uppehåll har laddats. Varje enhet i datorn måste ha stöd för selektivt uppehåll om datorn ska övergå i ett C3-energisparläge.
 • Bandbreddsanvändning
  • Enhetshanterarens egenskapssida för USB-värdstyrenheter innehåller en flik Avancerat, som visar hur stor bussbandbredd som används av USB-enheter. USB-bandbreddsanvändningen som visas för en utökad USB 2.0-värdstyrenhet stämmer inte. I en framtida version av Windows-operativsystemet kommer bandbreddsanvändningen att beräknas korrekt för höghastighets-USB-enheter.
  • Bandbreddsberäkningar för en/fler-TT-nav kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av Windows-operativsystemet.

Kända problem

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå vid installation av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
826959 Datorn slutar svara (låser sig) vid försök att övergå från vänte- eller viloläge med hjälp av en USB-enhet
Obs! Det främsta användningsområdet för selektivt USB-uppehåll är som en programlösning för aktuella USB-styrenheter som hindrar processorn från att övergå till ett C3-energisparläge medan USB-enheten är i D0-läge.
 • USB-användargränssnittet i Windows XP stöder inte mer än tio värdstyrenheter.
 • Du kan kanske inte starta datorn med en USB-enhet om du ställer datorn i energisparläge medan du flyttar en USB-enhet. Det här problemet uppstår vanligen om musen är ansluten till ett externt USB-nav. När problemet uppstår kan datorn ändå aktiveras med strömbrytaren utan att några funktioner går förlorade.
 • Du kan kanske inte starta datorn med en USB-enhet om datorn övergår till ett energisparläge (S1, S3 eller S4) medan enheten används.

  Om USB-enheten genererar aktiveringssignaler under denna tid kan värdstyrenheten, USB-enheten eller båda övergå i ett läge där de inte längre kan identifiera och utlösa aktivering av datorn. Lös problemet genom att uppdatera datorns BIOS eller andra komponenter som stöder GPE-aktiveringsfunktionen på datorn.
 • Felsökning via en USB 2.0-port stöds inte för närvarande.
 • Äldre USB 2.0-BIOS stöds inte för närvarande.
 • Funktioner som lagts till i EHCI (Enhanced Host Controller Interface Specification for Universal Serial Bus) efter version 0.96 stöds inte. Mer information om EHCI finns på följande Intel-webbplats:
 • Interface Association Descriptors stöds inte. Mer information om Interface Association Descriptors finns på följande USB Implementers Forum Inc.-webbplats:
 • Användargränssnittet för bandbreddsrapportering stöds inte i höghastighetsvärdstyrenheter. Användargränssnittet för bandbredd (i värdstyrenhetens flik Avancerat i Enhetshanteraren) visar kanske fel bandbreddsanvändning i Windows XP. Microsoft kommer kanske att lägga till mer avancerade algoritmer för beräkning av bandbreddsanvändning efter en EHCI-styrenhet eller en/fler-TT-USB 2.0-nav (Transaction Translator) (eller båda) i en framtida operativsystemutgåva.
 • Microsoft USB Natural Keyboard Elite identifieras inte när datorn aktiveras från vänteläge. Det här problemet uppstår ibland med IBM ThinkPad T23.
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 822603 – senaste granskning 06/27/2014 13:09:00 – revision: 1.0

 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • atdownload kbqfe kbdriver kbenv KB822603
Feedback