Ändra mappen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar standardmappen som används i Outlook 2003 för att spara e-postmeddelanden och bifogade filer.
Mer Information
När du använder kommandot Spara som för att spara e-postmeddelanden och bifogade filer i Outlook 2003, sparas dessa objekt i mappen Mina dokument. Följande är standardsökvägen till platsen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook 2003:
enhet:\Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument
Här är enhet enheten där Microsoft Windows är installerat och användarnamn ditt användarnamn.

Du kan ändra platsen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas genom att lägga till följande registervärde:
HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\DefaultPath
Gör detta genom att följande nedanstående instruktioner.

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 3. Leta upp följande registerundernyckel i Registereditorn:
  HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options
 4. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 5. Skriv DefaultPath och tryck på RETUR.
 6. Dubbelklicka på värdet DefaultPath.
 7. Skriv sökvägen, inklusive enhetsbeteckningen, till mappen du vill använda för sparade Outlook-objekt i rutan Data i dialogrutan Redigera sträng och klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
OL2003
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823131 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/13/2005 14:21:36 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbemail kbinfo KB823131
คำติชม