ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Hyperlänkar fungerar inte i Outlook Express och Word

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
I Microsoft Outlook Express och Microsoft Word visas hyperlänkar som understruken blå text, men det händer ingenting när du klickar på dem.
Lösning
Så här löser du problemet:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv följande kommando i dialogrutan Kör och klicka på OK:
  regsvr32 urlmon.dll
 2. Upprepa steg 1 för följande kommandon:

  regsvr32 mshtml.dll
  regsvr32 shdocvw.dll
  regsvr32 browseui.dll
  regsvr32 msjava.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823301 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/01/2004 06:32:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbprb KB823301
คำติชม
© 2016 Microsoft