ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Importera en PowerPoint-presentation till en webbplats med hjälp av FrontPage 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Frontpage 2002 finns i 306015 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du importerar en Microsoft PowerPoint-presentation till en Microsoft FrontPage-webbplats och skapar en hyperlänk på standardsidan. Internet-användare kan sedan spela upp presentationen genom att klicka på hyperlänken.

Överst på sidan

Importera en PowerPoint-presentation till en FrontPage 2003-webbplats

Så här importerar du en PowerPoint-presentation till en FrontPage-webbplats:
 1. Starta PowerPoint och öppna presentationen.
 2. Klicka på Spara som webbsidaArkiv-menyn.
 3. Dialogrutan Spara som visas. Klicka på Webbsida (*.htm; *.html) i rutan Filformat, och klicka sedan på Spara.

  En mapp skapas för alla filer som hör till presentationen. Denna mapp kallas "gruppmapp" och finns på samma plats som PowerPoint-presentationen. Om presentationen sparas som Presentation1.htm får den nya mappen namnet Presentation1_files.
 4. Stäng PowerPoint-presentationen och avsluta PowerPoint.
 5. Starta FrontPage och öppna den webbplats som du vill importera PowerPoint-presentationen till.
 6. Öppna den webbsida där du vill skapa en länk till PowerPoint-presentationen.
 7. Klicka på ImporteraArkiv-menyn.
 8. Klicka på Lägg till mappImportera-menyn.
 9. I dialogrutan Öppna klickar du på den mapp som skapades när du sparade presentationen som en webbsida. Klicka sedan på Öppna.
 10. Klicka på OK i dialogrutan Importera.

  Obs! Om presentationen är mycket stor kan det dröja flera minuter innan dialogrutan stängs. Om Microsoft Windows SharePoint Services körs på webbplatsen dit du importerar presentationen blir du dessutom ombedd att byta namn på gruppmappen. Om du inte klickar på Ja är den importerade mappen inte synlig när webbvyn uppdateras eller webbplatsen öppnas igen.
 11. Klicka på plustecknet (+) intill den nya mappen i Mapplista, och dra sedan en av följande filer till den öppna webbsidan:
  • Frame.htm
  • Fullscreen.htm
 12. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 13. Klicka på Förhandsgranska i webbläsarenArkiv-menyn.
 14. Klicka på den hyperlänk som du just har skapat. Du kan nu visa presentationen.

  Obs! Om du drar filen Frame.htm till webbplatsen visas presentationen som en delad skärm i webbläsaren. I den vänstra rutan visas miniatyrer av samtliga bilder, och i den högra rutan visas en hel bild i taget. Klicka en gång på bilden i den högra rutan om du vill gå vidare till nästa bild, eller klicka på en bild i den vänstra rutan om du vill visa den.

  Om du drar filen Fullscreen.html till webbplatsen visas presentationen i helskärmsformat. Du kan gå till nästa bild genom att klicka på bilden eller låta bildväxlingen ske automatiskt.

  Obs! Så här ändrar du texten i hyperlänken:
  1. Högerklicka på hyperlänken, och klicka sedan på Egenskaper för hyperlänk.
  2. I dialogrutan Redigera hyperlänk redigerar du texten i rutan Text som ska visas.
  3. Spara ändringarna och förhandsgranska resultaten.
Obs! På grund av bearbetningen av gruppfiler kan webbplatsens storlek vara felaktig. Gruppfiler räknas kanske inte med i den totala storleken av webbplatsens innehåll.

Överst på sidan
OfficeKBHowTo front page prb inf
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823430 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/16/2006 10:35:44 - ฉบับแก้ไข: 5.1

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbhowtomaster KB823430
คำติชม