MS03-033: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Data Access Components

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
MDAC (Microsoft Data Access Components) är en samling komponenter som används för att ge en databasanslutning i Microsoft Windows-operativsystem. MDAC är en mycket spridd teknik som finns på de flesta Windows-datorer.

Normalt ingår MDAC i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME). MDAC ingår eller installeras också i ett antal andra produkter och tekniker. MDAC ingår till exempel i Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack och Microsoft SQL Server 2000, och vissa MDAC-komponenter ingår i Internet Explorer, även om inte själva MDAC installeras. MDAC finns också som fristående teknik. MDAC kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: Tidigare MDAC-versioner än 2.8 innehåller ett fel som medför risk för buffertöverskridning. MDAC ger underliggande funktioner för ett antal databasoperationer, till exempel anslutning till fjärrdatabaser och retur av data till klienter. När ett försök görs från en dator i ett nätverk att göra upp en lista över datorer i nätverket med Microsoft SQL Server, skickas en sändningsbegäran till alla enheter i nätverket. På grund av ett fel i en viss MDAC-komponent kan en angripare svara med ett särskilt utformat paket som orsakar en buffertöverskridning. Säkerhetskorrigeringen som beskrivs i den här artikeln eliminerar säkerhetsproblemet med buffertöverskridning.

En angripare som lyckas utnyttja detta fel kan erhålla samma användarbehörighet för datorn som det program som initierade sändningsbegäran. Detta kan innebära att data skapas, ändras eller tas bort på datorn, att datorn konfigureras om, att hårddisken formateras om eller att program som angriparen väljer körs på datorn.

Följande begränsningar finns:
 • För att ett angrepp ska lyckas måste angriparen simulera en dator med Microsoft SQL Server i samma undernät som måldatorn.
 • Kod som körs på klientdatorn körs endast med den inloggade användarens administratörsbehörighet.
 • MDAC version 2.8 innehåller inte det fel som korrigeras genom denna bulletin. Om du vill veta mer om MDAC 2.8 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  820761 Lista över viktiga korrigeringsfiler som ingår i MDAC 2.8 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta MDAC-säkerhetskorrigeringspaket (Microsoft Data Access Components) MS03-033 nu. Utgivningsdatum: 20 augusti 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Den här korrigeringsfilen är inte språkspecifik.

Förutsättningar

Du måste använda någon av följande MDAC-versioner:
 • MDAC 2.5 Service Pack 2
 • MDAC 2.5 Service Pack 3
 • MDAC 2.6 Service Pack 2
 • MDAC 2.7 RTM
 • MDAC 2.7 Service Pack 1
Äldre versioner av MDAC kan drabbas av säkerhetsproblemet men stöds inte. Du måste uppgradera till en MDAC-version som finns med i listan för att kunna installera den här korrigeringsfilen.

Du kan ta reda på vilken version av MDAC som du använder genom att kontrollera i registret. Versionsinformationen finns i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer

Så här kontrollerar du registret:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK. Då startas Registereditorn.
 3. Leta upp följande nyckel i navigeringsfönstret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
 4. Leta upp FullInstallVer och Version i kolumnen Namn i informationsfönstret. Varje nyckel har motsvarande versionsinformation i kolumnen Data. Jämför denna information med versionsinformationen i följande tabell.
 5. När du är klar klickar du på AvslutaArkiv-menyn, så avslutas Registereditorn.
MDAC-versionFullInstallVer
MDAC 2.5 RTM2.50.xxxx.x
MDAC 2.5 SP1 2.51.xxxx.x
MDAC 2.5 SP2 2.52.xxxx.x
MDAC 2.5 SP32.53.xxxx.x
MDAC 2.6 RTM2.60.xxxx.x
MDAC 2.6 SP1 2.61.xxxx.x
MDAC 2.6 SP2 2.62.xxxx.x
MDAC 2.7 RTM2.70.xxxx.x
MDAC 2.7 SP1 2.71.xxxx.x
MDAC 2.8 RTM2.80.xxxx.x
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av MDAC som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301202 Kontrollera MDAC-versionen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Denna säkerhetskorrigering installeras med ett installationsprogram.

Obs! Installationsprogrammet finns bara på engelska.

Installationsalternativ

Den här uppdateringen stöder följande installationsväxlar:
Växel      Beskrivning-------------------------------------------------------------------------/?        Visar listan över installationsväxlar/Q        Tyst läge/T:<fullständig sökväg>  Anger temporär arbetsmapp/C        Extrahera filer endast till mappen vid användning tillsammans med /T/C:<Cmd>     Åsidosätt installationskommando som definieras av författaren/N        Ingen dialogruta för omstart				

Om du till exempel vill installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren och utan omstart använder du följande kommandorad:

Q823718_MDAC_SecurityPatch /C:"dahotfix.exe /q /n" /q

Växeln /q som anges för dahotfix.exe är avsedd för tyst installation, och växeln /n förhindrar en omstart.

Varning! Datorn är sårbar tills den startas om.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Information om borttagning

Denna säkerhetskorrigering kan inte tas bort när den har installerats.

Ersättningsinformation

Den här säkerhetskorrigeringen ersätter säkerhetskorrigeringen i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS02-040. Mer information om Microsoft-säkerhetsbulletinen MS02-040 finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om Microsoft-säkerhetsbulletin MS02-040 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326573 MS02-040: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Data Access Components

Filinformation

Den engelska versionen av denna säkerhetskorrigering har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

MDAC 2.5 Service Pack 2

  	Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  23-jul-2003 20:56 3.520.6100.40   212 992 Odbc32.dll     21-jul-2003 22:24 3.70.11.40     24 848 Odbcbcp.dll     23-jul-2003 02:29 3.520.6100.40   102 672 Odbccp32.dll    21-jul-2003 22:24 3.70.11.40    524 560 Sqlsrv32.dll   				

MDAC 2.5 Service Pack 3

  	Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  24-jul-2003 00:13 3.520.6300.40   212 992 Odbc32.dll     21-jul-2003 22:24 3.70.11.40     24 848 Odbcbcp.dll     24-jul-2003 00:11 3.520.6300.40   102 672 Odbccp32.dll    21-jul-2003 22:24 3.70.11.40    524 560 Sqlsrv32.dll   				

MDAC 2.6 Service Pack 2

  	Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2003 17:28 2000.80.746.0   86 588 Dbnetlib.dll    22-jul-2003 22:04 3.520.7501.40   217 360 Odbc32.dll     21-jul-2003 17:28 2000.80.746.0   29 252 Odbcbcp.dll     22-jul-2003 22:04 3.520.7501.40   102 672 Odbccp32.dll    31-jul-2003 23:07 2000.80.746.0   479 800 Sqloledb.dll    21-jul-2003 17:28 2000.80.746.0   455 236 Sqlsrv32.dll   				

MDAC 2.7 RTM

  	Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  31-jul-2003 17:49 2000.81.9001.40  61 440 Dbnetlib.dll    22-jul-2003 23:04 3.520.9001.40   204 800 Odbc32.dll     22-jul-2003 23:10 2000.81.9001.40  24 576 Odbcbcp.dll     22-jul-2003 23:10 3.520.9001.40   94 208 Odbccp32.dll    31-jul-2003 17:49 2000.81.9001.40  450 560 Sqloledb.dll    22-jul-2003 23:08 2000.81.9001.40  356 352 Sqlsrv32.dll   				

MDAC 2.7 Service Pack 1

  	Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  22-jul-2003 18:27 2000.81.9041.40  61 440 Dbnetlib.dll    22-jul-2003 18:22 3.520.9041.40   204 800 Odbc32.dll     22-jul-2003 18:28 2000.81.9041.40  24 576 Odbcbcp.dll     22-jul-2003 18:28 3.520.9041.40   98 304 Odbccp32.dll    31-jul-2003 18:47 2000.81.9041.40  471 040 Sqloledb.dll    22-jul-2003 18:27 2000.81.9041.40  385 024 Sqlsrv32.dll   				

Autentisering

Kontrollera att du har rätt versioner av de filer som anges i denna artikel.

Du kan också verifiera att korrigeringsfilen är installerad genom att kontrollera att följande poster finns under nyckeln
HKLM\Software\Microsoft\Updates
och installerade filversioner. Du bör se följande post:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DataAccess\Q823718
Referenser
Mer information om den här säkerhetskorrigeringen finns i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS03-033:
Egenskaper

Artikel-id: 823718 – senaste granskning 12/08/2015 03:29:52 – revision: 5.3

Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbfix KB823718
Feedback