Hur tar jag bort cachelagrade autentiseringsuppgifter som används för PEAP-autentisering i Windows XP?

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Beskrivning av problemet
När du loggar in i ett trådlöst nätverk som använder PEAP-autentisering (Protected Extensible Authentication Protocol) lagras dina autentiseringsuppgifter automatiskt i datorn. Om du t ex stänger av och startar om datorn loggas du automatiskt in i det trådlösa nätverket. Det finns inget alternativ som kan ställas in i Windows XP för att förhindra att referenserna cachelagras. De cachelagrade autentiseringsuppgifterna tas inte bort och upphör inte att gälla såvida inte användaren autentiseras eller det trådlösa nätverket tas bort ur listan med önskade nätverk. Du kan dock ta bort registernyckeln där användareferenserna lagras. Om du gör det uppmanas du att ange autentiseringsuppgifterna nästa gång du loggar in i nätverket.

I den här artikeln får du hjälp med att ta bort cachelagrade autentiseringsuppgifter som används för PEAP-autentisering i nätverk.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv

Ta bort cachelagrade användarreferenser som används för PEAP-autentisering

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP

Om du vill ta bort cachelagrade autentiseringsuppgifter som används för PEAP-autentisering ska du ta bort registernyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eapol\UserEapInfo
. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eapol\UserEapInfo
  4. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.
  5. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
  6. Avsluta Registereditorn.
Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Mer information
Om du vill veta mer PEAP-stöd i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
325725 Stöd för skyddad EAP (PEAP) har lagts till i Windows XP Service Pack 1 och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om trådlöst stöd i Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats:
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 823731 – senaste granskning 12/08/2015 03:30:23 – revision: 10.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfixme kbmsifixme kbhowtomaster kbinfo KB823731
Feedback