Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Dator med Windows XP slutar svara efter inloggning

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
En dator med Microsoft Windows XP kan sluta svara när ett meddelande av typen "Använder lokala inställningar" visas efter inloggning. När det här problemet uppstår kan något av följande inträffa:
 • Ett fel som refererar till Svchost.exe kan loggas i loggfilen för Dr. Watson.
 • Följande meddelande kan visas i Loggboken när du använder kommandot net use:

  Typ: Fel
  Källa: Service Control Manager
  Kategori: Ingen
  Händelse-ID: 7000
  Beskrivning: Det går inte att starta tjänsten Messenger på grund av följande fel: Tillståndet för denna pipe är ogiltigt.

 • Du kan inte använda kommandot net use för att mappa en nätverksenhet efter start av datorn. Du kan emellertid komma åt fjärresurser via en UNC-sökväg.
Orsak
Det här problemet uppstår när filen Srvsvc.dll ger upphov till ett åtkomstfel. Felet stoppar processen Svchost.exe, som läser in tjänster som Workstation och Server. Därmed slutar Winlogon.exe och andra processer att svara.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version    Storlek  Filnamn ----------------------------------------------------- 08-jul-2003 00:39 5.1.2600.1243 77 824 Srvsvc.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaper

Artikel-id: 823830 – senaste granskning 12/23/2008 10:36:22 – revision: 6.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB823830
Feedback