MS03-045: Buffertöverskridning i ListBox- och ComboBox-kontrollerna möjliggör körning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS03-045 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Genom den här korrigeringsfilen införs kontroller av ägandeskap till mappar för centrala profiler. Kontrollera att ägandeskapet till centrala profiler är korrekt enligt beskrivningen i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
327462 Kontroll görs i Windows XP SP1 och Windows 2000 SP4 av befintliga mappar för central användarprofil när en central användarprofil skapas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Status
Det här programfelet korrigerades i Windows 2003 Service Pack 1.
säkerhetskorrigering patch säkerhet programfel bugg kontext fel säkerhetsproblem sårbarhet skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffert överskridning spill lokal behörighetshöjning URL specialutformad omfattning länk hyperlänk särskild 2000 TSE 2003 WinNT Win2000 4.0 listruta kombinationsruta kontroll user32.dll meddelanden verktyg hanterare inloggning referenser Wuser32.dll Msgsvc.dll Wkssvc.dll Basesrv.dll Cmd.exe Gdi32.dll Kernel32.dll Msgina.dll Rdpwd.sys Userenv.dll Win32k.sys Winlogon.exe Winsrv.dll
Egenskaper

Artikel-id: 824141 – senaste granskning 02/27/2014 16:01:16 – revision: 6.5

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB824141
Feedback