Skript eller funktioner uppdateras inte med nytt lager-ID när lager-ID ändras

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När lager-ID ändras med hjälp av lagrets åtgärdsfönster ändras inte lager-ID i skript eller funktioner som anropar lagret. Därigenom fungerar eventuellt inte skripten eller funktionerna som de ska.
Orsak
Detta problem beror på att ändringar av lager i FrontPage 2003 kodas som manuella ändringar. Därför avkodas inte webbsidekoden i FrontPage 2003 med avseende på skript som är bifogade till webbsidan.
Workaround
Undvik problemet så här:
  1. Klicka på ErsättRedigera-menyn.
  2. Skriv föregående lager-ID i området Sök efter: .
  3. Skriv det nya lager-ID:t i området Ersätt med.
  4. Klicka på Stäng.
  5. Spara webbsidan.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
OF2003 FP2003
Author: josek
Writer: v-jeffw
Tech Reviewer: v-grantw
Editor: v-dianag
Egenskaper

Artikel-id: 824191 – senaste granskning 01/10/2015 14:16:53 – revision: 3.0

  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office FrontPage 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix KB824191
Feedback