Skriva ut från en Windows-baserad virtuell dator i Virtual PC

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs olika lägen för utskrift från en Microsoft Windows-baserad virtuell dator i Virtual PC.
Mer Information

Utskriftslägen för Virtual PC

Virtual PC 5.0 och senare har tre utskriftslägen:
 • Emulated printing (Emulerad utskrift)
 • Networked printing (Nätverksutskrift)
 • Universal serial bus (USB) printing (USB-utskrift)
När du använder Emulated printing skickas dokumentet till en virtuell skrivare. Sedan används Apple Mac OS-utskriftssystemet för att skriva ut dokumentet från Macintosh-datorns standardskrivare.

När du använder Networked printing skickas dokumentet till en Windows-baserad nätverksskrivare med hjälp av Windows-baserade skrivardrivrutiner. I Network printing utnyttjas skrivarens utskriftsfunktioner till fullo.

När du använder USB printing skickas dokumentet direkt till skrivaren, antingen via USB eller via nätverket. I USB printing utnyttjas skrivarens utskriftsfunktioner till fullo.

I det följande beskrivs olika metoder för att konfigurera och installera utskriftsalternativ för Virtual PC 5 och 6.

Metod 1: Konfigurera Emulated Printing i Windows

Om du har installerat ett eget exemplar av Windows, måste du använda guiden Lägg till skrivare i Windows för att installera lämplig Macintosh-skrivare.

Mac OS-konfiguration

Om du aldrig tidigare har skrivit ut på skrivaren från ett Macintosh-program, måste du installera lämpliga Macintosh-skrivardrivrutiner (om de inte redan är installerade) och välja skrivaren som standardskrivare i Väljaren i Apple Mac OS 9 eller i Skrivarcenter i Apple Mac OS X. Se lämpligt avsnitt i Hjälpcenter för ditt Apple Mac OS för mer information om hur du installerar och konfigurerar skrivardrivrutiner.Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Konfiguration av en Windows-baserad virtuell dator

Installera drivrutinen Mac Printer (Inkjet)
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 2. Dubbelklicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn.
 5. Avmarkera kryssrutan Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på porten LPT1 och sedan på Nästa.
 8. Klicka på Epson i rutan Tillverkare.
 9. Klicka på Epson AP-3260 i rutan Skrivare och sedan på Nästa.
 10. Skriv Mac Printer (Inkjet) under Skrivarnamn.
 11. Under Ska den här skrivaren användas som standardskrivare? klickar du på Ja.
 12. Klicka på Nästa och sedan på Dela inte ut den här skrivaren.
 13. Klicka på Nästa och sedan på Nej under Vill du skriva ut en testsida?.
 14. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
Installera drivrutinen Mac Printer (PostScript)
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 2. Dubbelklicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn.
 5. Avmarkera kryssrutan Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på porten LPT1 och sedan på Nästa.
 8. Klicka på Apple i rutan Tillverkare.
 9. I rutan Skrivare klickar du på Apple LaserWriter II NT och sedan på Nästa.
 10. Skriv Mac Printer (PostScript) under Skrivarnamn.
 11. Under Ska den här skrivaren användas som standardskrivare? klickar du på Ja.
 12. Klicka på Nästa och sedan på Dela inte ut den här skrivaren.
 13. Klicka på Nästa och sedan på Nej under Vill du skriva ut en testsida?.
 14. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

Metod 2: Konfigurera nätverksutskrift

Om du skriver ut på en skrivare som är ansluten till ett Windows-nätverk gör du följande:

Konfiguration av Mac OS

Mac OS behöver inte konfigureras, eftersom Macintosh-datorns utskriftssystem inte används vid nätverksutskrift.

Konfiguration av den Windows-baserade virtuella datorn

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 2. Dubbelklicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Nätverksskrivare och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Bläddra och leta upp den delade skrivaren i nätverket.
 6. Klicka på OK och sedan på Nästa.
 7. Ange skrivarnamnet. Klicka på Nästa.
 8. Skriv ut en testsida och klicka på Slutför.
 9. Skrivaren konfigureras och sedan kopieras skrivardrivrutinen via nätverket.

Metod 3: Konfigurera USB printing (USB-utskrift)

För att du ska kunna utnyttja USB-skrivarens alla utskriftsfunktioner, måste du konfigurera Windows för din skrivare.När du använder USB-utskrift måste skrivaren vara direkt ansluten till Macintosh-datorn med en USB-kabel. Om du använder en adapter för USB till seriell port eller en adapter för USB till parallellport måste du använda Emulated printing.

USB-utskrift kräver även en USB-skrivardrivrutin för Windows. I tidigare versioner av Windows (Microsoft Windows 95 och Windows NT) går det inte att använda USB-utskrift, eftersom dessa operativsystem inte har stöd för USB-enheter.När du använder en virtuell dator som är konfigurerad för USB-utskrift, är skrivaren inte tillgänglig för Mac OS eller andra virtuella datorer.

Konfiguration av Mac OS

Mac OS behöver inte konfigureras, eftersom Macintosh-datorns utskriftssystem inte används vid USB-utskrift.

Konfiguration av Virtual PC

 1. Starta Virtual PC.
 2. Klicka på Settings i dialogrutan Virtual PC List.
 3. Klicka på USB.
 4. Markera kryssrutan Enable USB.
 5. Markera kryssrutan för den USB-skrivare som du vill använda.
 6. Klicka på OK.
Obs! När du aktiverar USB i Virtual PC "kopplas skrivaren bort" från Macintosh-datorns USB-port och "ansluts" till den virtuella datorns USB-port. Medan den virtuella datorn körs är skrivaren inte tillgänglig för Mac OS. Om ett försök görs att används skrivaren i Mac OS medan den Windows-baserade virtuella datorn körs, fungerar Mac OS som om skrivaren är fysiskt frånkopplad, och ett felmeddelande visas.

Normalt kontrolleras skrivaren automatiskt åter av Mac OS när du stänger det virtuella datorfönstret eller avslutar Virtual PC. Ibland visas inte skrivaren i Mac OS när den frigörs från Virtual PC. Om detta inträffar gör du följande: stäng av skrivaren med strömbrytaren, dra ut USB-kabeln, sätt på skrivaren och anslut den igen.

Konfiguration av en Windows-baserad virtuell dator

En Windows-USB-skrivare konfigureras för en virtuell dator på samma sätt som för en verklig persondator. Om du har tillgång till CD-skivan som följde med skrivaren följer du instruktionerna för skivan. Om du har hämtat skrivardrivrutinen från skrivartillverkaren följer du instruktionerna som medföljde drivrutinen. Följ tillverkarens instruktioner noga. Det kan vara av avgörande betydelse att du utför åtgärderna i en viss ordning.

Obs! Epson-skrivare kräver särskilda installationsanvisningar.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824613 Använda Epson-USB-skrivare med Virtual PC (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om hur du skriver ut från Virtual PC 6.0 finns i hjälpavsnittet How to Print with Virtual PC:
 • Klicka på How To Print with Virtual PCHelp-menyn.
Mer information om hur du skriver ut från Virtual PC 5.0 finns i hjälpavsnittet About Printing:
 1. Klicka på Virtual PC HelpHjälp-menyn.
 2. Klicka på Help Topics och sedan på Printing.
Du kommer åt hjälpavsnittet i Virtual PC från Hjälpcenter så här:
 1. Klicka på Mac HjälpHjälp-menyn.
 2. Klicka på Virtual PC Help i rutan Hjälpcenter.
 3. Klicka på Help Topics och sedan på Printing.
Egenskaper

Artikel-id: 824366 – senaste granskning 12/08/2015 03:44:39 – revision: 3.0

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Feedback