Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 824684
Sammanfattning
Den här artikeln beskriver standardterminologin som definierar programuppdateringar för Windows Update och Microsoft Update tjänster.
Mer Information
Microsoft använder följande standardterminologi för beskrivning av programuppdateringar:
 • Viktig uppdatering

  Definition: En brett utgiven korrigering för ett visst problem en kritisk, icke-säkerhetsrelaterad bugg.
 • Definitionsuppdatering

  Definition: En brett utgiven och ofta förekommande programuppdatering som innehåller tillägg till databasen för definition av en produkt. Definition-databaser används ofta för att identifiera objekt som har särskilda attribut som skadlig kod, nätfiske-webbplatser eller skräppost.
 • Funktionspaket

  Definition: Programvara som styr indata och utdata för en enhet.
 • Funktionspaket

  Definition: Ny funktionalitet som först distribueras utanför ramen för en produktutgåva och som normalt ingår i nästa fullständiga produktutgåva.
 • Säkerhetsuppdatering

  Definition: En brett utgiven korrigering för ett produktspecifikt, säkerhetsrelaterat problem. Säkerhetsproblemen är klassificerade efter allvarlighetsgrad. Risknivån anges i Microsofts säkerhetsbulletin som kritisk, viktig, måttlig eller låg.

  Ytterligare information: Microsoft-säkerhetsuppdateringar som är tillgängliga för kunder och åtföljs av två dokument: en säkerhetsbulletin och en artikel i Microsoft Knowledge Base. För mer information om formatet för artiklar i Microsoft Knowledge Base om Microsoft-säkerhetsuppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  824689 Beskrivning av format för artiklar i Microsoft Knowledge Base om Microsoft-säkerhetsuppdateringar
 • Service Pack-versionen

  Definition: En testad, kumulativ uppsättning snabbkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar och uppdateringar. Service Pack-versioner kan dessutom innehålla ytterligare korrigeringar för problem som identifierats internt sedan utgivningen av produkten. Service Pack kan också innehålla ett begränsat antal efterfrågade designändringar eller funktioner.
 • Verktyg

  Definition: Ett verktyg eller en funktion som hjälper dig att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter.
 • Uppdatering

  Definition: En brett utgiven korrigering för ett visst problem. Uppdateringen löser en icke-kritisk, icke-säkerhetsrelaterad bugg.
 • Samlad uppdatering

  Definition: En testad, kumulativ uppsättning snabbkorrigeringar, uppdateringar, viktiga uppdateringar och uppdateringar som har samlats för att underlätta distributionen. En samling i allmänhet avsedd för ett visst område, till exempel säkerhet eller en komponent i en produkt, t ex Internet Information Services (IIS).
Referenser
Mer information om hur Microsoft korrigerar program efter utgivningen finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 824684 – senaste granskning 01/19/2016 01:35:00 – revision: 11.0

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo kbmt KB824684 KbMtsv
Feedback