Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Word 2002: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Word 2000 finns i 824936.

En version av denna artikel för Microsoft Word 97 och Word 98 för Microsoft Windows 98, japansk utgåva, finns i 827647.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Word 2002. Genom denna uppdatering korrigeras ett fel i Word 2002 som kan möjliggöra att osignerade makron i vissa dokument körs automatiskt, oberoende av användarens säkerhetsinställningar för makron. Denna uppdatering för Word 2002 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Word 2002 Security Patch: KB824934.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Installera Office XP SP-2 innan du installerar uppdateringen.
 • Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Klientuppdatering

Om du har installerat Word från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

  eller
 • Installera endast Word 2002 Security Patch: KB824934 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Word 2002 Security Patch: KB824934

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet OfficeXP-KB824934-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av uppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-kb824934-client-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-kb824934-client-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till Office XP som det var före uppdateringen måste du ta bort det och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet OfficeXP-KB824934-Fullfile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Om du själv är serveradministratör gör du så här när du har klickat på länken för hämtning av administratörsuppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\KB824934 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB824934\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP-produkten (till exempel C:\OfficeXP), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office XP (till exempel Data1.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel Data1.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att anva¨nda REINSTALL=ALL, eller sa° kan du installera fo¨ljande funktion(er):
  • WORDFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa nedanstående artikel i Microsoft Office Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Filnamn  Version ------------------------ Winword.exe 10.0.5522.0
Så här avgör du vilken version av Word 2002 som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Winword.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan pa° So¨k.
 4. Ho¨gerklicka pa° Winword.exe i listan o¨ver filer, och klicka sedan pa° Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Word som a¨r installerad pa° datorn pa° fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Word 2002 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om Word 2002 Security Patch: KB824934 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För installation av den uppdatering som beskrivs i denna artikel krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen Word 2002: KB824934 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

320902 WD2002: Deleted Text Re-Appears in Document After You Review Changes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327667 FIX Word2002: IOleObject::DoVerb Returns RPC_E_SERVERFAULT When Opening Some Documents (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330300 WD2002: Error Message "4198" When You Close a Word Table Object (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
326041 WD2002: You Cannot Select the Frame or the Text Inside the Frame When You Create a Word Document That Contains a Frame (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325620 WD2002: Document with an Embedded Object Prompts for a Save After You Set the Saved Property (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292097 WD2002: Nothing Happens When You Click a Picture That Contains a Hyperlink (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328474 WD2002: One-Page Template Opens As a Two-Page Template (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325527 WD2002: Document Printed with Wide Right Margin and Small Text If You Turn Off Balloons (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331945 WD2002: The BeforeClose Event Does Not Run When the "Windows in Taskbar" Check Box Is Cleared (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331941 WD2002: Setting DeletedTextMark Property with Revision Balloons Turned Off Causes Incorrect Document Formatting (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329040 PPT2002: Autoshapes May Not Display When You Use Microsoft Word and Paste a Table That Contains AutoShapes to a Microsoft PowerPoint Presentation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
332114 WD2002: Fonts Change in Text Form Fields (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331899 WD2002: Rotated Text in a Table May Not Print Rotated As Expected (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810162 WD2002: Task Pane Is Not Displayed on Startup (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292158 WD2002: All Document Page Numbers Are Unexpectedly Changed to 0 (Zero) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329815 WD2002: After You Check In a Document, AutoOpen or Document_open Macros Do Not Run As Expected (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328092 WD2002: Inserted Tables Are Not Aligned After You Reopen the Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329587 WD2002: Skrivaren ignorerar PostScript-inställningen n-up i Word. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
316270 WD2000: "Unknown Character" Error Message or Result of Zero When Field Contains E or N Character (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328232 WD2002: Error Message When You Try to Edit Complex Tables (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292174 WD2002: Felmeddelande: The Formatting in this Document Is Too Complex. Please Full Save the Document Now. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329280 Text som tas bort och markeras som dold skrivs ut när funktionen Spåra ändringar används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328683 WD2002: Text Is Lost or Hidden in Your Word Document When You Use the VBA SaveAs Method (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331325 KORRIGERING: Word 2002 May Drop Keyboard Input on Windows 98 and Windows Me When Accessibility Client Runs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328100 WD2002: "The Document Name or Path Is Not Valid" Error Message When You Open a Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
235678 WD2002: Legal Pleading Wizard Error Message: The Project Item Cannot Be Copied (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327043 WD2002: Word Sorts Columns Incorrectly (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811946 Outlook Stops Responding (Hangs) When You Reply to an Email Message (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811930 WD2002: Word Quits When You Copy and Paste Portions of a Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328707 WD2002: Tables in Headers and Footers Shift Right When You Open Word 2002 Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327871 WD2002: Compare and Merge Documents Feature Shows Inaccurate Changes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812637 WD2002: When You Use Word 2002 to Open a Word 97 Document the NumberPosition Property Does Not Retain a Set Value (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328528 WD2002: Excel Chart Pastes as Object in Non-English Version (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329976 WD2002: Single-Page Tables Expand to Cover Two Pages (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
290981 WD2002: The "File Conversion Encoding" Dialog Box Appears When You Open Text File (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327579 WD2002: Month and Day are Not Displayed in the Order You Expect in a Mail Merge Document Linked to an External Data Source (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330432 WD2002: Text Loses Paragraph Numbering When Pasted into New Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324328 WD2002: Password Prompt When You Close a Word Document You Opened in a Web Browser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810361 KORRIGERING: Unformatted Text Link Gives Error on Insert or Update Inside a Table (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814482 WD2002: Track Changes Places Balloon in Wrong Location When You Delete Footnote Text (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814407 WD2002: Cancelling Save of a Document That Contains Tracked Changes or Comments Creates a False Record in DMS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815006 WD2002: VBA Find.Execute ReplaceAll Method Does Not Return the Original Selection (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329808 WD2002: Word Objects Convert to Graphics When You Use the Close Button to Close and Save a Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814137 WD2002: Font Changes When Character Is Typed in Third-Party IME (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814507 WD2002: Pictures in Document Opened on Floppy or a Network Drive Change to Red X When You Use Custom Program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
286864 WD2002: Cannot Browse Forward and Back on Web Toolbar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331492 WD2002: Excel Worksheet Object with Color Text Is Printed Black (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813815 WD2002: Conditional Field That References AutoText Entries Does Not Completely Update the First Time (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815621 WD2002: Custom Toolbar in Template Causes Word to Error When Exiting (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814673 WD2002: Rows or Columns Are Missing from a Pasted Microsoft Excel Worksheet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327037 WD2000: Excel Worksheets with Links to Word Bookmarks May Not Update (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816476 WD2002: Fonts Change in Text Form Fields That You Insert Through AutoText (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816478 WD2002: Multiple Copies of the Same List Style in the Formatting Pane (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813816 WD2002: Paragraph Mark in the Header Remains After You Delete the Text in the Header (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815621 WD2002: Custom Toolbar in Template Causes Word to Error When Exiting (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329809 WD2002: The Translation Services Do Not Start When You Use a Proxy Server with Basic Authentication (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330575 WD2002: Italienska: Number of Lines on Page May Change After You Undo an Edit That Automatically Hyphenated a Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818052 WD2002: Word Ignores Pages per Sheet Setting When You Print From wdDialogFilePrint Dialog Object (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815193 WD2000: The Index Entry Is Listed As One Occurrence in the Index (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818328 WD2002: The Text That Is Wrapped Around a Right-to-Left Table Appears Under the Table in a Printed Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
308937 PROGRAMFEL: Word 2002 Returns an Error on Call to IPrint::Print Although Document Prints (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818791 WD2002: RTF Files Open Slowly and Scroll Slowly (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813817 WD2000: Nested Bookmarks in Your .rtf Document Change When You Open the Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820734 WD2002: Included File that Contains Merge Fields Does Not Suppress Blank Lines in Mail Merge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822528 WD2002: Control Toolbox Controls Revert to Design Mode When You Scroll in Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822891 WD2002: Shapes That Contain Text Are Resized When You Open a Word 2000 Document in Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821526 Word 2002 Crashes When You Print a Document in the Background (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822847 WD2002: "Word Has Encountered a Problem" Error Message When You Open a Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823200 WD2002: Cross-Reference Fields in a Compared Document Show As Zero (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
290981 WD2002: The "File Conversion Encoding" Dialog Box Appears When You Open Text File (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
293005 OL2002: Outlook Attachments Appear in Most Recently Used List (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823476 Not Able to Save Changes to a Network Shared Word Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823154 When You Bookmark a Number of ListNum Fields All the Cross-references Appear the Same (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Word 2002 Security Patch: KB824934 korrigeras problem som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletin MS03-035. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827653 Fel i Microsoft Word gör att makron kan köras automatiskt


Genom Word 2002 Security Patch: KB824934 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

WD2002: Det går inte att koppla dokument två gånger i samma Word-session

När Word är kopplat till ett dokumenthanteringssystem (DMS) och du försöker koppla dokument flera gånger, kan poster från textdatakällan bara kopplas en gång i samma Word-session.

Fältet INCLUDETEXT i ett Word-dokument som skickats med e-post innehåller text från en annan fil

När du skickar tillbaka ett Word-dokument med fältet INCLUDETEXT i ett e-postmeddelande, och du använder Word som e-postredigerare, ingår innehållet i en annan fil på datorn i det Word-dokument som skickas tillbaka.

Början på ett stycke skrivs över

När du skriver ut ett dokument medan funktionen Automatisk avstavning är aktiverad skrivs början på det sista stycket över av slutet på samma stycke.

WD2002: Alla tecken i datakällan kopplas inte med funktionen Koppla dokument

När du använder funktionen Koppla dokument i Word 2002 försvinner vissa utökade tecken eller ersätts av blanksteg, till exempel teckenkod 0160 (hårt blanksteg).

WD2002: Ändringar utförs inte om den sista ändringen gäller teckensnitt och du upprepar en åtgärd genom att trycka på CTRL + Y

När du trycker på tangentkombinationen CTRL + Y för att upprepa en åtgärd i Word 2002, utförs inte ändringen av den markerade textraden om den sista ändringen är en ändring av teckensnitt eller teckenstorlek.

Word slutar svara när du klistrar in en markering som RTF i andra program

När du kopierar en stor textmarkering och sedan klistrar in texten som RTF (Rich Text Format) i ett annat program slutar Word att svara.

WD2000: Felmeddelande vid försök att stänga öppna meddelanden

Om flera meddelanden från en PST-fil (personliga mappar) är öppna i Outlook 2000, och Word används som e-postredigerare, visas följande meddelande. Dessutom kan Word 2000 eller Outlook 2000 sluta svara när du försöker stänga de öppna meddelandena genom att klicka på "X" längst upp till höger i meddelandet:
Det finns inte tillräckligt med minne eller ledigt diskutrymme. Det går inte att visa det önskade teckensnittet.

Iteration i en samling stycken i ett kopplat dokument går långsamt

En VBA-rutin (Visual Basic for Applications) i Word 2002 som går igenom en samling stycken i ett dokument går mycket långsamt när en datakälla för koppling bifogas till dokumentet.

Ett Word-dokument som öppnas i Microsoft Internet Explorer avslutas oväntat

När du klickar på Bakåt i Internet Explorer avslutas Word oväntat. Problemet uppstår när det Word 2002-dokument som öppnas i Internet Explorer innehåller ActiveX-kontroller (textrutor).

Långa kommentarer trunkeras eller visas inte i sin helhet i skärmtips

När du håller muspekaren över en kommentar i ett Microsoft Word-dokument uppstår något av följande problem:
 • En del av kommentaren visas i skärmtipset för kommentaren.
 • Kommentaren visas inte i kommentarens skärmtips.

Katalogkoppling till en tabell gör att tabellen skadas

När du utför en katalogkoppling till en tabell med hjälp av en textfil skadas tabellen i katalogkopplingen om datakällan innehåller radmatningar.

Hyperlänkar i RTF-e-postmeddelanden visas utan mellanrum

När du använder Microsoft Word som e-postredigerare i Microsoft Outlook och infogar flera bifogade filer som hyperlänkar i ett RTF-e-postmeddelande (Rich Text Format) visas de bifogade filerna (hyperlänkarna) utan mellanrum.

När du skriver ut ett dokument med fältet NUMPAGES uppdateras inte fältet, vilket innebär att resultatet av fältet kan skrivas ut med fel värde. Detta problem kan uppstå om samtliga följande förutsättningar föreligger:
 • Alternativet Uppdatera fält på fliken Skriv ut (klicka på AlternativVerktyg-menyn) är aktiverat.
 • Ett huvud i dokumentet innehåller fältet INCLUDEPICTURE, EMBED eller LINK.
 • Fältet INCLUDEPICTURE, EMBED eller LINK är infogat i texten.
 • Du tar bort text, vilket minskar antalet sidor i dokumentet, och skriver sedan ut dokumentet.

Postnummer saknas vid koppling med kontakter i Microsoft Outlook

När du kopplar dokument och använder kontakter i Outlook som datakälla kopplas inte postnumren när du använder kopplingsfältet för adressblocket.
Egenskaper

Artikel-id: 824934 – senaste granskning 02/04/2014 14:10:45 – revision: 6.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Feedback