Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Word 2000: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Word 2002 finns i 824934.

En version av denna artikel för Microsoft Word 97 och Word 98 för Microsoft Windows 98, japansk utgåva, finns i 827647.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Word 2000. Genom denna uppdatering korrigeras ett fel i Word 2000 som gör att osignerade makron i vissa dokument körs automatiskt, oberoende av användarens säkerhetsnivå för makron. Dessutom ingår flera andra korrigeringsfiler, som anges i avsnittet "Lista över problem som korrigeras genom uppdateringen" nedan. Denna uppdatering för Word 2000 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Word 2000 Security Patch: KB824936.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Installera Office 2000 SP-3 innan du installerar uppdateringen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Klientuppdatering

Om du har installerat Word från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

  eller
 • Installera endast Word 2000 Security Patch: KB824936 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Word 2000 Security Patch: KB824936

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB824936-Client-ENU.exe nu. Utgivningsdatum: 3 september 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-kb824936-client-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på office2000-kb824936-client-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2000-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2000 helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2000-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB824936-Fullfile-ENU.exe nu. Utgivningsdatum: 3 september 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Om du själv är serveradministratör gör du så här när du har klickat på länken för hämtning av administratörsuppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på office2000-kb824936-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\KB824936 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB824936\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office 2000 (till exempel Data1.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel WINWORDff.MSP.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så° att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2000 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  • WORDFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Installera en offentlig uppdatering i en administratörsinstallation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa nedanstående artikel i Microsoft Office Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Filnamn  Version ------------------------ Winword.exe 9.0.0.7924
Så här avgör du vilken version av Word 2000 som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Winword.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan pa° So¨k.
 4. Ho¨gerklicka pa° Winword.exe i listan o¨ver filer, och klicka sedan pa° Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Word som a¨r installerad pa° datorn pa° fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Word 2000 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
255275 Kontrollera versionen av ett Office 2000-program
Obs! Om Word 2000 Security Patch: KB824936 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För installation av den uppdatering som beskrivs i denna artikel krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows 2000:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen Word 2000: KB824936 korrigeras problemen som beskrivs i följande Word 2000 Post-Service Pack 3 Hotfix-paket:
822859 Word 2000 Post-Service Pack 3 Hotfix Package: 16 juni 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom Word 2000 Security Patch: KB824936 korrigeras de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

319788 WD2000: Documents That Contain Lots of Sequential Boxes Open More Slowly (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325619 WD2000: Document with an Embedded Object Continues to Prompt for Save Even After You Set Saved Property (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329913 WD2000: When You Use Word 2000 to Open a Word 97 Document the NumberPosition Property Does Not Retain a Set Value (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329810 WD2000: Templates That Contain ActiveX Controls Become Corrupted (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324303 WD2000: Word Stops Responding When You Edit a Table That Spans Multiple Pages (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
321206 WD2000: Extra Lines Appear Around Hyperlinks When You Print Your Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324304 WD2000: Table Spanning Multiple Pages Appears to Repeat Rows in Print Layout (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328709 Word 2000 Stops Responding When You Send a Protected Form (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327037 WD2000: Excel Worksheets with Links to Word Bookmarks May Not Update (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329525 WD2000: Word Problems with Lines That Are Made Up of Repeated Non-Alphanumeric Characters After a Tab Stop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810863 WD2000: Cannot View Table After You View Header and Footer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812123 WD2000: Word Abruptly Quits When You Put Web Pages into Documents (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817432 WD2000: Word Ignores Pages Per Sheet Setting When You Print From wdDialogFilePrint Dialog Object (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813549 WD2000: Mail Merge: Special Characters in Data Source Not Merged (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814508 WD2000: Error Message with Repeated Picture Ungrouping and Undoing the Ungrouping (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815193 WD2000: The Index Entry Is Listed As One Occurrence in the Index (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814038 WD2000: Tables in Word 97 Document Print Misaligned (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813817 WD2000: Nested Bookmarks in Your .rtf Document Change When You Open the Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815681 WD2000: Word and Lotus Notes Appear to Stop Responding When You Save Changes to a Document (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814917 WD2000: Repeated Clicks in Table Cell Causes Error Message (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817140 WD2000: The "File Conversion Encoding" Dialog Box Appears When You Open Text File (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821474 WD2000: The Date That You Type in the "Text Form" Box Changes to a Different Date After You Press the Tab Key in the Japanese Version of Word 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822114 WD2000: Word May Quit Unexpectedly When You Copy and Paste a Single Character of Text (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Word 2000 Security Patch: KB824936 korrigeras även problem som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletin MS03-035. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827653 Fel i Microsoft Word gör att makron kan köras automatiskt


Genom Word 2000 Security Patch: KB824936 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Svart fält syns längst ned på skärmen när Blind Access aktiveras

När du aktiverar hjälpmedelsalternativet Blind Access i Windows-registret syns ett svart fält längst ned på skärmen.

WD2000: Ändringar av tabeller kan inte spåras i VBA

När du använder Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) för att få tillgång till spårade ändringar i ett Word 2000 Service Pack 3 (SP3)-dokument visas följande felmeddelande:
Error Run Time Error '-2147467259' (80004005)': Method 'Author' of object 'Revision' failed
word office security patch performance reliability update download 2000 hotfix fix
Egenskaper

Artikel-id: 824936 – senaste granskning 02/13/2014 14:28:15 – revision: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Feedback