Beskrivning av säkerhetskorrigeringen av WordPerfect 5.x-konverteraren för Office 2000: 3 september 2003

Meddelande
En version av denna artikel för Microsoft Office XP finns i 824938 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office 2000. Med denna uppdatering korrigeras ett buffertöverskridningsfel i WordPerfect-konverteraren för Microsoft Office, som kan utnyttjas vid import av en Corel WordPerfect-fil till ett Microsoft Office 2000-program. Denna uppdatering för Office 2000 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Installera Office 2000 SP-3 innan du installerar uppdateringen. Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Klientuppdatering

Om du har installerat Word från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

  eller
 • Installera endast Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB824993-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-kb824993-client-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på office2000-kb824993-client-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2000-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2000 helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2000-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:

Obs! Dessa instruktioner förutsätter att du känner till hur du ska uppdatera administratörsinstallationen.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB824993-Fullfile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-kb824993-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på office2000-kb824993-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv C:\KB824993 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB824993\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office 2000 (till exempel Data1.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel WINWORDff.MSP.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så° att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2000 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att anva¨nda REINSTALL=ALL, eller sa° kan du installera fo¨ljande funktion(er):
  TextConverters,TCWP5Files
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304165 Installera en offentlig uppdatering för en administratörsinstallation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  -----------------------  Msconv97.dll  2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet på en av de uppdaterade filerna i rutan Hela eller del av filnamnet (till exempel Msconv97.dll), och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera om uppdateringen är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För installation av den uppdatering som beskrivs i denna artikel krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen av WordPerfect 5.x-konverteraren för Office XP: KB824993 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Säkerhetsproblem på grund av buffertöverskridning


Genom denna uppdatering korrigeras ett säkerhetsproblem som gör att en buffertöverskridning kan inträffa vid användning av WordPerfect-konverteraren för Office 2000.
2000 security office wordperfect 5.x converter patch performance reliability update download hotfix fix
Egenskaper

Artikel-id: 824993 – senaste granskning 02/07/2014 18:38:33 – revision: 9.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpatch kbfile kbsecurity atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824993
Feedback