Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs varför programuppdateringar för en eller flera produkter som anges i avsnittet "Gäller" innehåller två eller flera exemplar av samma filer. Det rör sig om följande programuppdateringar:
 • säkerhetsuppdateringar
 • kritiska uppdateringar
 • uppdateringar
 • samlade uppdateringar
 • drivrutiner
 • funktionspaket
I artikeln beskrivs även hur du tar reda på vilka filer som passar för en viss dator.
Mer Information
Microsoft skapar programuppdateringar för produkterna som anges i avsnittet "Gäller" i två olika utvecklingsmiljöer. Programuppdateringar för kritiska problem med stor spridning, till exempel säkerhetsproblem, som ges ut av Microsoft i stor omfattning kallas även GDR-uppdateringar (General Distribution Release). Det rör sig om följande programuppdateringar:
 • säkerhetsuppdateringar
 • kritiska uppdateringar
 • uppdateringar
 • samlade uppdateringar
 • drivrutiner
 • funktionspaket
Dessa programuppdateringar skapas i en utvecklingsmiljö som skiljer sig från utvecklingsmiljön för snabbkorrigeringar. Snabbkorrigeringar distribueras av Microsoft Support för att lösa ett visst kundproblem och tas fram snabbt som en omedelbar hjälp för vissa Microsoft-kunder. Därför kan snabbkorrigeringar inte testas lika noggrant som säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket. Microsoft har olika utvecklingsmiljöer för att skilja säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket från snabbkorrigeringar och Microsofts pågående utvecklingsarbete för framtida Service Pack-versioner. Den här processen minimerar risken för kunderna genom att de kan installera enbart korrigeringsfiler som berör vitt spridda kritiska problem, till exempel säkerhetsproblem, och som inte innehåller några snabbkorrigeringsfiler.

Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket för produkterna i avsnittet "Gäller" innehåller två eller flera exemplar av samma filer som stöd för dessa båda olika utvecklingsmiljöer för varje "huvudpunkt" i produktens utgivningscykel. Det finns en huvudpunkt för den ursprungliga utgivna versionen av produkten och varje Service Pack (SPx). GDR- och snabbkorrigeringsexemplar av samma filer placeras i olika mappar i programuppdateringspaketet för varje huvudpunkt i produktens utgivningscykel. Före Service Pack 1 (SP1) innehåller exempelvis säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket för Windows Server 2003 två exemplar av samma fil i mapparna RTMGDR och RTMQFE. Efter SP1 kan säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket för Windows Server 2003 innehålla exemplar av samma filer i mapparna RTMGDR och RTMQFE samt mapparna SP1GDR och SP1QFE. Filer i <huvudpunkt>-GDR-mappar innehåller bara korrigeringar av GDR-klass. Filer i >huvudpunkt>-QFE-mappar är kumulativa och innehåller både korrigeringsfilen av GDR-klass och alla föregående snabbkorrigeringar som berör binärfilerna som ingår. Eftersom Microsoft ger support på aktuellt och näst senaste Service Pack (N och N-1) kan säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket innehålla upp till sex versioner av samma filer.

När du installerar en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin eller funktionspaket kontrolleras genom paketinstallationsprogrammet (Update.exe) om befintliga filer kommer från den ursprungliga utgivna versionen (RTM), SPx eller GDR-miljön eller snabbkorrigeringsmiljön. Om samtliga filer som uppdateras på datorn kommer från den ursprungliga utgivna versionen, SPx eller GDR-miljön (du har inte tidigare installerat en snabbkorrigering för uppdatering av någon av filerna sedan den senaste huvudpunkten skapades) installeras filerna från lämplig GDR-mapp till datorn. Om någon av filerna som uppdateras på datorn kommer från snabbkorrigeringsmiljön (du har tidigare installerat en snabbkorrigering för uppdatering av någon av filerna sedan den senaste huvudpunkten skapades) installeras filerna från lämplig QFE-mapp till datorn.

Så här avgör du om en fil på datorn kommer från GDR- eller snabbkorrigeringsmiljön:
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Efter filer och mappar. Ett annat alternativ är att klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 3. Högerklicka på filen i rutan med sökresultat, och klicka sedan på Egenskaper.
 4. På fliken Version klickar du på Filversion under Annan versionsinformation.
Följande tabeller innehåller möjliga format för filversionen:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från den ursprungliga utgivna versionen av produkten och inte har uppdaterats med en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin, funktionspaket eller snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin eller funktionspaket och inte har uppdaterats av en snabbkorrigering. Det är build-versionen som baseras på SPx Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från SPx och inte har uppdaterats med en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin, snabbkorrigering eller ett funktionspaket. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en snabbkorrigering. Det är build-versionen som baseras på SPx. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en snabbkorrigeringsversion som även innehåller GDR-korrigeringen.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från den ursprungliga utgivna versionen av produkten och inte har uppdaterats med en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin, funktionspaket eller snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin eller funktionspaket och inte har uppdaterats av en snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
xpspx.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en snabbkorrigeringsversion som även innehåller GDR-korrigeringen.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från SPx och inte har uppdaterats med en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin, funktionspaket eller snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en GDR-version.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en snabbkorrigering. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en snabbkorrigeringsversion som även innehåller GDR-korrigeringen.
xpsp.mmmmmm-nnnnDet här formatet anger att filen kommer från en snabbkorrigering före SP3. SP 2 krävs för installation av filen. Säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket ersätter filen med en snabbkorrigeringsversion som även innehåller GDR-korrigeringen.

Tvinga standardgrenen till QFE vid installationen

Växeln /B är ett alternativ som används som en del av en intern Update.exe-förgreningsinstallationsåtgärd. Genom växeln ändras standardgrenen som används för installation av ett förgreningspaket. Alla GDR-paket är utformade så att GDR-binärfilerna är standardbinärfilerna som installeras på datorn. I installationsprogrammet används växeln /B för överföring av kravet på växling till QFE-grenen.

Växeln /B tvingar inte installationsprogrammet att installera ett paket på en viss gren. Växeln ändrar bara grenen där bedömningen börjar av vilken gren som installationen ska ske från. Den lämpligaste versionen av binärfilerna på datorn installeras. Låt oss till exempel anta att datorn innehåller QFE-bitar som överlappar med ett GDR-paket som installeras. Om du installerar paketet med hjälp av växeln /b:RTMGDR får du ändå QFE-grenbinärfilerna. QFE-grenen är normalt den högsta grenen. När du installerar paketet med hjälp av växeln /b:RTMQFE tvingas du därför i allmänhet över till QFE-grenen.

Obs! Texten som följer /b-växeln måste innehålla namnet på grenen som det visas i själva paketet. I texten används följande format:
 • Windows XP
  cardinal point QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  huvudpunkt QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
I följande tabell sammanfattas hur den valda standardgrenen förändrar installationsprogrammets funktion för olika systemtillstånd.
Paket för installationGDR (n)GDR (n-1) QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)GDR(n) installerasGDR(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installeras
GDR (n) /b:huvudpunkt QFEQFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installeras
GDR (n-1)GDR(n) installerasGDR(n-1) installerasQFE(n) installerasQFE(n-1) installeras
GDR (n-1) /b:huvudpunkt QFEQFE(n) installerasQFE(n-1) installerasQFE(n) installerasQFE(n-1) installeras
QFE (n)QFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installeras
QFE (n) /b:huvudpunkt GDRQFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installerasQFE(n) installeras
QFE (n-1)QFE(n) installerasQFE(n-1) installerasQFE(n) installerasQFE(n-1) installeras
QFE (n-1) /b:huvudpunkt GDRQFE(n) installerasQFE(n-1) installerasQFE(n) installerasQFE(n-1) installeras
Varning! Växeln /b kan inte användas för installation av GDR-grenen av ett paket vid förekomst av ett installerat QFE-paket som innehåller överlappande binärfiler.

Obs!
 • Korrigeringsfiler av GDR-klass ingår i snabbkorrigeringsfiler, men snabbkorrigeringar ingår inte i GDR-versionsfiler.
 • GDR- och snabbkorrigeringsversioner av en viss fil i en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin eller funktionspaket har normalt samma versionsnummer. Om versionsnumren skiljer sig åt har snabbkorrigeringsfilen ett senare versionsnummer. Detta anger att snabbkorrigeringsfilen innehåller en snabbkorrigering som har skapats efter korrigeringsfilen av GDR-klass.
 • GDR-versionsfiler installeras när något av följande villkor har uppfyllts:
  • Filerna på datorn är de ursprungliga utgivna versionerna (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn eller xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Filerna på datorn är Service Pack-versioner (srv03_spx.mmmmmm-nnnn eller xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Filerna på datorn är GDR-versioner (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • När en säkerhetsuppdatering, kritisk uppdatering, uppdatering, samlad uppdatering, drivrutin eller funktionspaket installerar GDR-versionsfiler kopieras snabbkorrigeringsfilerna även till mappen %windir%\$hf_mig$. Detta stöder överflyttning till lämpliga filer om du senare installerar en snabbkorrigering eller ett Service Pack som innehåller tidigare versioner av filerna. Tänk dig exempelvis följande situation:
  1. Du installerar en säkerhetsuppdatering som installerar en GDR-version av File.dll med versionsnumret 5.2.3790.1000 och kopierar en snabbkorrigeringsversion av File.dll med versionsnumret 5.2.3790.1000 till mappen %windir%\$hf_mig$.
  2. Du installerar en snabbkorrigering som innehåller en snabbkorrigeringsversion av File.dll med versionsnumret 5.2.3790.0000.
  I det här scenariot installeras vid snabbkorrigeringsinstallationen i steg 2 snabbkorrigeringsversionen av File.dll (versionsnummer 5.2.3790.1000) från mappen %windir%\$hf_mig$ i stället för snabbkorrigeringsversionen av File.dll (versionsnummer 5.2.3790.0000) från snabbkorrigeringspaketet.
 • Snabbkorrigeringsfiler installeras bara när filerna på datorn är snabbkorrigeringsversioner (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn eller xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) eller är beroende av andra snabbkorrigeringsversionsfiler.
 • Windows Server 2003-snabbkorrigeringspaket innehåller bara "QFE"-filversioner.
 • Om du inte har installerat en snabbkorrigering för uppdatering av filer sedan den senaste huvudpunkten upprättades för dessa filer, så installerar säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket GDR-versionen av filerna.
 • När du installerar ett Service Pack för Windows uppgraderas alla filer som uppdateras med detta till "huvudpunkten" för detta Service Pack. Därför ersätter säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar, uppdateringar, samlade uppdateringar, drivrutiner och funktionspaket Service Pack-filerna med GDR-versionerna tills du installerar en snabbkorrigering.
 • Alla Windows Server 2003-programuppdateringar och Windows XP SP2- och senare programuppdateringar innehåller både QFE- och GDR-filer.
Referenser
Om du vill veta mer om Windows XP-programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328848 Beskrivning av uppdateringspaket för dubbla lägen för Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
winxpsp2 winxp_sp2 srv03_sp1 srv03_sp2 srv03_sp3 srv03_sp4 sp1gdr sp1qfe sp2gdr sp2qfe sp3gdr sp3qfe sp4gdr sp4qfe hotpatch coldpatch
Egenskaper

Artikel-id: 824994 – senaste granskning 01/31/2008 16:49:51 – revision: 11.1

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • KB824994
Feedback