Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Så här publicerar du en FrontPage 2003-webbplats på en CD-R- eller CD-RW-skiva

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur du publicerar en FrontPage-webbsida på en skrivbar eller återskrivbar cd-skiva (CD-R respektive CD-RW).

Om datorn är utrustad med en cd-brännare kan du säkerhetskopiera en FrontPage-webbplats på en cd-skiva. Det kan vara praktiskt att använda en cd-skiva för att säkerhetskopiera eller överföra en stor webbplats.

Med många cd-brännare kan du förbereda en CD-R- eller CD-RW-skiva, så att du kan kopiera filer direkt till brännaren genom att använda en enhetsbeteckning, på samma sätt som du kan kopiera filer till en hårddisk, diskettenhet eller flyttbar enhet. Du kan sedan använda FrontPage för att publicera en webbplats på skivan. Du kan också publicera webbplatsen på hårddisken först och sedan använda ett cd-skrivningsprogram för att kopiera över hårddiskversionen på skivan.

Överst på sidan

Förbereda en CD-R- eller CD-RW-skiva för direkt filkopiering

 1. Sätt i en CD-R- eller CD-RW-skiva i cd-brännaren.
 2. Starta CD-skrivningsprogrammet och formatera sedan CD:n så att du kan läsa från och skriva till CD-skivan med hjälp av en enhetsbeteckning. Det finns mer information om detta i dokumentationen som följde med cd-skrivningsprogrammet.
I Microsoft Windows XP kan du spara information, t ex fotografier och program, på en cd-skiva utan att använda program från andra tillverkare. Men eftersom det saknas stöd i Windows XP för skrivning och borttagning av enskilda filer på inspelningsbara skivor, behöver du ytterligare program för att skapa en diskbaserad webbplats på en skrivbar skiva eller publicera en webbplats direkt på en skrivbar skiva med hjälp av en enhetsbeteckning.

Viktigt! Om du använder en CD-R-enhet och en CD-ROM-skiva kan du bara kopiera eller publicera filer på en viss mapp en enda gång. Om du använder denna typ av enhet och medium måste du kopiera eller publicera webbplatsen på en annan mapp på CD-ROM-skivan.

Om du vill veta mer om hur du använder en cd-brännare med Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
279157 Beskrivning av CD-ROM-inspelning i Windows XP
306524 Kopiera information till en CD i Windows XP
306641 Radera filer från en CD-RW-skiva i Windows XP
Överst på sidan

Publicera på en diskbaserad webbplats och kopiera till en cd-skiva

Du kan använda kommandot Publicera för att skapa en diskbaserad kopia av en webbplats och sedan kopiera den till en cd-skiva med hjälp av ett cd-inspelningsprogram. Gör så här:
 1. Starta FrontPage och öppna sedan webbplatsen.
 2. Klicka på Publicera webbplatsArkiv-menyn.
 3. Klicka på Filsystem under Fjärrwebbplatstyp på fliken Fjärrwebbplats.
 4. Gör följande i rutan Plats för fjärrwebbplats:
  • Skriv platsen för fjärrwebbplatsen där du publicera filer och mappar, t ex C:\webbplats eller \\nätverksresurs\webbplats om platsen finns på en filserver.

   eller
  • Klicka på Bläddra för att leta efter mappen på hårddisken eller filservern.
 5. Använd någon av följande metoder för att konfigurera webbplatsens egenskaper:
  • Om du vill ta bort särskilda kodtyper från webbplatser när de publiceras kan du klicka på fliken Optimera HTML och sedan välja önskade alternativ.
  • Om du vill ändra standardalternativen för publicering kan du klicka på fliken Publicering och sedan välja önskade alternativ.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill skapa den nya webbplatsen.
 8. Starta cd-skrivningsprogrammet och kopiera webbplatsen till en skrivbar skiva.

  Det kan hända att du också kan använda Utforskaren för att kopiera webbplatsen till en skrivbar skiva, beroende på vilket program du använder. Det finns mer information om detta i dokumentationen som följde med cd-skrivningsprogrammet.
Överst på sidan

Publicera en diskbaserad webbplats från en cd-skiva

Du kan använda FrontPage för att öppna en diskbaserad webbplats på en cd-skiva och sedan publicera den på Internet, i ett intranät eller på en diskbaserad webbplats. Gör så här:
 1. Sätt i skivan med webbplatsen i cd-brännaren.
 2. Starta FrontPage och öppna sedan webbplatsen på skivan.
 3. Klicka på Publicera webbplatsArkiv-menyn.
 4. Klicka på Filsystem under Fjärrwebbplatstyp på fliken Fjärrwebbplats.
 5. Gör följande i rutan Plats för fjärrwebbplats:
  • Skriv platsen för fjärrwebbplatsen där du publicera filer och mappar, t ex C:\webbplats eller \\nätverksresurs\webbplats om platsen finns på en filserver.

   eller
  • Klicka på Bläddra för att leta efter mappen på hårddisken eller filservern.
 6. Använd någon av följande metoder för att konfigurera webbplatsens egenskaper:
  • Om du vill ta bort särskilda kodtyper från webbplatser när de publiceras kan du klicka på fliken Optimera HTML och sedan välja önskade alternativ.
  • Om du vill ändra standardalternativen för publicering kan du klicka på fliken Publicering och sedan välja önskade alternativ.
 7. Klicka på OK.
 8. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill skapa den nya webbplatsen.
Överst på sidan

Kopiera en diskbaserad webbplats från en cd-skiva till en hårddisk

När du kopierar en diskbaserad webbplats från en cd-skiva till en hårddisk kan det hända att du måste ta bort skrivskyddsattributen om du vill göra några ändringar av webbplatsen.Gör så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Sätt i skivan med webbplatsen i cd-brännaren.
 2. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
 3. Kopiera webbplatsen från cd-skivan till en mapp på hårddisken genom att dra och släppa webbplatsen.
 4. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 5. Markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, och avmarkera sedan kryssrutan Dölj filnamnstillägg för registrerade filtyper.
 6. Klicka på OK.
 7. Dubbelklicka på den mapp på hårddisken som innehåller webbplatsen i listan Mappar.
 8. Dubbelklicka på mappen _vti_pvt.
 9. Ta bort alla filer som slutar på .lck.

  Obs! Om du kopierar en publicerad webbplats kanske du måste göra följande:
 10. Högerklicka på filen Service och sedan på Egenskaper.
 11. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
 12. Högerklicka på filen Services och klicka sedan på Egenskaper.
 13. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
Överst på sidan

Felsökning

 • När du försöker spara ändringar av en webbplats på hårddisken kan det hända att ett felmeddelande av följande slag visas:
  Det går inte att öppna filen ...\_vti_pvt\service.lck för skrivning.
  Detta inträffar när webbplatsen öppnas eller kopieras från en cd-skiva, eftersom LCK-filerna är markerade som skrivskyddade.

  Så här löser du detta och andra problem med skrivskyddade filer:

  Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
  Obs! Dessa instruktioner gäller inte CD-R-skivor eftersom det inte går att ta bort inställningen Skrivskydd från filer på dessa skivor. Du kan dock ta bort skrivskyddet från filer på CD-RW-skivor*.
  1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  3. Markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, och avmarkera sedan kryssrutan Dölj filnamnstillägg för registrerade filtyper.
  4. Klicka på OK.
  5. Dubbelklicka på den mapp på hårddisken som innehåller webbplatsen i listan Mappar.
  6. Dubbelklicka på mappen _vti_pvt.
  7. Ta bort alla filer som slutar på .lck.

   Obs! Om du kopierar en publicerad webbplats kanske du måste göra följande:
  8. Högerklicka på filen Service och sedan på Egenskaper.
  9. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
  10. Högerklicka på filen Services och klicka sedan på Egenskaper.
  11. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
  Upprepa åtgärderna för alla underwebbplatser.

  Om du vill veta mer om filen Service.lck klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP 2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..." (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  303255 FP2000: Error Message Saving Changes to Web: Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Det kan hända att hyperlänkar i en webbplats som du har kopierat på en cd-skiva inte fungerar som förväntat. Det kan hända att det inte går att ansluta till de webbsidor som anges i hyperlänkarna.

  Detta problem kan uppstå om hyperlänkarna innehåller absoluta referenser till filer på den lokala dator där webbplatsen skapades.

  Lös problemet genom att redigera webbplatsen och ersätta alla absoluta hyperlänkadresser med relativa hyperlänkadresser. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Följande meddelande kan visas när du förhandsgranskar en webbsida med en FrontPage-komponent genom att klicka på fliken Förhandsgranskning längst ned i FrontPage-fönstret eller Förhandsgranska i webbläsaren i verktygsfältet:
  Den här sidan innehåller element som kanske behöver sparas eller publiceras för att kunna förhandsgranskas korrekt.
  FrontPage-komponenter som samverkar med en webbserver fungerar inte när du skapar en diskbaserad FrontPage-webbplats. Komponenter för realtidsbläddring fungerar endast om du använder en HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol), där du har installerat servertilläggen för FrontPage. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  206154 Vissa FrontPage-komponenter fungerar inte på diskbaserade webbplatser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När du försöker publicera en webbplats på en cd-skiva som redan innehåller en kopia av webbplatsen, kan det hända att ett felmeddelande av följande slag visas:
  Ett problem uppstod när filen skulle kopieras. Vad vill du göra?
  Det kan också hända att det visas ett meddelande från cd-skrivningsprogrammet om att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på skivan för kopiering av filerna.

  Detta kan inträffa om den skrivbara cd-skivan inte innehåller tillräckligt med ledigt utrymme för kopiering av nyare versioner av filer från den uppdaterade webbplatsen. När du använder paketskrivningsprogram för läsning från och skrivning till cd-skivan med hjälp av en enhetsbeteckning, kan du bara skriva en gång till varje del av skivan. När du kopierar en uppdaterad webbplats till cd-skivan tas äldre versioner av filerna inte bort från skivan, vilket innebär att nyare filversioner kräver ytterligare utrymme. Detta beror på begränsningar i cd-brännartekniken.

  Undvik problemet genom att publicera webbplatsen på en ny, tom cd-skiva.
Överst på sidan
Lastnosti

ID članka: 825447 – Zadnji pregled: 01/03/2006 15:32:00 – Revizija: 1.2

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kberrmsg kbhowtomaster kbwebpublishing KB825447
Povratne informacije