Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här använder du dolda fält i ett formulär i FrontPage 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I artikeln finns stegvisa instruktioner för hur du använder dolda fält i formulär.

När en användare använder en webbläsare för att visa ett formulär och sedan skriver information i formulärfälten, skickas denna information till formulärhanteraren via webbläsaren när användaren skickar formuläret. Åtgärdsattributen för <form>-taggen anger värdet som skickas till formulärhanteraren.

Om formulärfältet t ex är en textruta, skickas alla formulärfältsvärden mellan <form>- och </form>-taggarna. Det finns t ex formulärhanterare för att spara resultat och för registrering.
 • Formulärhanteraren Registrering

  Med formulärhanteraren för registrering kan du registrera användare automatiskt för åtkomst till en tjänst. Användaren läggs till i tjänstens autentiseringsdatabas med hjälp av registreringskomponenten. Sedan kan information inhämtas från formuläret via registreringskomponenten och informationen kan lagras i flera olika format, t ex HTML eller ASCII. Du kan komma åt registreringskomponenten via dialogrutan Egenskaper för formulär.
 • Formulärhanteraren Spara resultat

  Med formulärhanteraren Spara resultat inhämtas information från formuläret som kan lagras i flera olika format, t ex HTML eller ASCII. När du skickar formuläret läggs informationen till i en angiven fil i angivet format. Du kan komma åt formulärhanteraren Spara resultat via dialogrutan Egenskaper för formulär.
Vissa formulärfält kan vara dolda för visning. Du kan tilldela de dolda fälten värden och sedan skicka dessa till formulärhanteraren. Om du till exempel har många formulär där resultaten skickas till en vanlig e-postadress eller sparas i en resultatfil, kan du använda ett dolt fält i varje formulär för att identifiera de enskilda formulären med olika namn eller nummer. Det dolda fältet i formulärresultatet visar vilket formulär resultatet kommer.

Överst på sidan

Lägga till dolda formulärfält

Gör så här för att skapa dolda formulärfält:
 1. Starta FrontPage och öppna sidan med formuläret.
 2. Högerklicka på formuläret och klicka sedan på Egenskaper för formulär.
 3. Klicka på Avancerat i dialogrutan Egenskaper för formulär och klicka sedan på Lägg till.
 4. Skriv namnet på det dolda formulärfältet i rutan Namn.
 5. Skriv värdet som du vill ska skickas till formulärhanteraren i rutan Värde.
 6. Klicka tre gånger på OK.
 7. Klicka på Arkiv och på Spara.
Överst på sidan

Använda dolda formulärfält med formulärhanteraren för registrering

Gör så här för att använda formulärhanteraren för registrering för att spara dolda fält:
 1. Högerklicka på formuläret och klicka sedan på Egenskaper för formulär.
 2. Klicka på Alternativ i dialogrutan Egenskaper för formulär.
 3. Klicka på fliken Sparade fält.
 4. Skriv de dolda fälten i rutan Formulärfält som ska sparas.
 5. Spara all fält genom att klicka på Spara allt och klicka två gånger på OK.
Överst på sidan

Referenser
Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
260535 Fs000: Det går inte att ändra värden för dolda fält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
194156 FP98: Så här skapar du en webbplats för registrering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
193955 FP98: Översikt över FrontPage-komponenter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
177092 FP: Översikt över webbarkitekturen för FrontPage-diskussioner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
197735 FP2000: Det går inte att komma åt formuläregenskaperna genom att högerklicka i ett formulärfält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
183049 FP98: Formulärhanteraren Spara resultat och årsformat med fyra siffror (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
197605 FP2000: [Spara resultat-komponenten i FrontPage] visas i stället för formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 825546 – senaste granskning 12/07/2005 17:00:00 – revision: 1.1

 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • kbhowtomaster kbforms KB825546
Feedback
" '="">