Felsökning när ikoner för nätverksanslutningar saknas i Windows Server 2003 och Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Windows 2000 finns i 329050.
Inledning
I den här artikeln beskrivs allmänna metoder och avancerade felsökningsmetoder för att återställa saknade ikoner för nätverks- och fjärranslutningar på en dator som kör Windows XP eller Windows Server 2003. Nätverksanslutningen fungerar dock som den ska trots att ikonerna inte visas. Saknade nätverksikoner kan bero på olika saker, är det är därför svårt att säga vad som orsakar just ditt problem utan att först undersöka det närmare. Därför ställer vi först några frågor. Utifrån dina svar kommer vi sedan fram till vilken av metoderna du ska använda först.

Den här artikeln innehåller självhjälpssteg för användare på nybörjar- till mellannivå.
Avsnittet Avancerad felsökning är avsett för avancerade datoranvändare.
Skriv gärna ut artikeln först så är det lättare att följa instruktionerna.
Symptom
När du klickar på Start och klickar på Kontrollpanelen och sedan dubbelklickar på Nätverksanslutningar, eller om du högerklickar på Mina nätverksplatser på skrivbordet och klickar på Egenskaper, visas inte alla nätverksikoner. Du kan också ha problem med fönstret Nätverksanslutningar.

För att veta vilken metod du bör testa först, granskar du följande fyra fall och ser vilka symptom som stämmer med din situation.

Fall 1: Alla eller några nätverksikoner saknas.

 • Anslutningsikonen Nätverksanslutning eller höghastighetsanslutning till Internet saknas.
 • Ikonerna för Fjärranslutning saknas.
 • Ikonen Guiden Ny anslutning saknas.
 • Endast ikonen Guiden Ny anslutning visas. En eller flera fjärranslutningar visas också.
 • Om du klickar på menyn Avancerat och sedan på Avancerade inställningar visas bara posten [Fjärråtkomstanslutningar] i listan Anslutningar.
Om det här fallet stämmer med din situation, ska du först pröva Metod 1 i avsnittet "Allmän felsökning" så att Windows automatiskt kan identifiera och installera nya nätverkskort.

Fall 2: Endast ikonerna för Fjärranslutning

saknas. Om det här fallet stämmer med din situation, ska du först pröva Metod 5 i avsnittet "Allmän felsökning" för att lägga till ett vanligt standardmodem.

Fall 3: Fönstret Nätverksanslutningar slutar svara (låser sig) eller stängs omedelbart efter att användaren har markerat en nätverksanslutning och klickat på Egenskaper

Om det här fallet stämmer med din situation, ska du pröva Metod 4 i avsnittet "Avancerad felsökning" för att rekonstruera Config-posten i Network-undernyckeln. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten.
Fall 4: Nätverksikonen försvinner bara när du ansluter till nätverket manuellt.
Om det stämmer med din situation ska du prova Metod 3 i avsnittet "Avancerad felsökning" och använda verktyget Grupprincipresultat eller konsolen Grupprinciphantering för att diagnostisera och lösa problemet. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten.
Allmän felsökning

Metod 1: Låt Windows automatiskt identifiera och installera nätverkskort

Windows kan automatiskt identifiera och installera rätt nätverkskort åt dig. Det korrigerar också eventuella skadade registerposter på nätverkskortet.

Gör så här för att få Windows att automatiskt identifiera och installera nätverkskort åt dig:
 1. Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Expandera Nätverkskort så visas en lista över installerade nätverkskort. Klicka för att se var nätverkskortet finns, och klicka sedan på Avinstallera.
 4. Starta om datorn och låt drivrutinerna för nätverkskortet identifieras och installeras automatiskt.
Se efter om nätverksikonerna visas. Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, men titta gärna på avsnittet Så här undviker du problem i framtiden.

Om den här metoden inte fungerade provar du med metod 2.

Metod 2: Kontrollera nätverksinställningar och tjänster

Nätverksinställningar är till exempel inställningar för nätverkskort, tjänster, inloggning, skrivbordssamverkan och nätverkstjänster, och gör att du kan använda datorn för att ansluta till ett nätverk. Om inställningarna är felaktiga kan det uppstå nätverksanslutningsproblem.

Så här kontrollerar du nätverksinställningar och tjänster:
 1. Kontrollera att rätt nätverkskort är valt. Ett nätverkskort är en enhet som gör det möjligt för dig att ansluta en dator till ett nätverk. På engelska kallas det även NIC, network interface card.
  1. Högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper, fliken Maskinvara och Enhetshanteraren.
  2. Dubbelklicka på Nätverkskort, och kontrollera att rätt nätverkskortnamn är valt. Det gör inget om du inte känner till namnet på ditt nätverkskort. Just nu behöver du bara se till att ett nätverkskort är valt.
  3. Dubbelklicka på nätverkskortet, och kontrollera att meddelandet "Enheten fungerar" visas i rutan Enhetsstatus på fliken Allmänt. Om meddelandet inte visas klickar du på Felsök och följer anvisningarna.
  4. När du har bekräftat att rätt nätverkskort används och fungerar, kan du stänga alla dialogrutor.
 2. Kontrollera att nödvändiga tjänster har startats. Inställningarna för Tjänster talar om för systemet att stoppa, starta och konfigurera systemtjänster.
  1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Hantera.
  2. Dubbelklicka på Tjänster och program och klicka på Tjänster.
  3. Titta i kolumnen Status till höger. Du kanske måste expandera rutan så att alla kolumner visas. Se till att följande tjänster är startade:
   • Remote Procedure Call (RPC)
    (Tjänsten måste ha startats innan andra tjänster kan börja gälla).
   • Network Connections
    (Den här tjänsten kan bara starta om RPC-tjänsten är aktiv).
   • Plug and Play
   • COM+ Event System
    (Den här tjänsten kan bara starta om RPC-tjänsten är aktiv).
   • Remote Access Connection Manager
    (Den här tjänsten kan bara starta om Telephony-tjänsten är aktiv).
   • Telephony
    (Den här tjänsten kan bara starta om RPC-tjänsten och PnP-tjänsten är aktiva).
  4. Du startar en tjänst genom att högerklicka på tjänstens namn och klicka på Starta.
  5. Stäng inte rutan Datorhantering eftersom du kommer behöva kontrollera fler inställningar i kommande steg.
 3. Kontrollera inloggningsinställningen.
  1. Dubbelklicka på COM+ Event System-tjänsten till höger.
  2. Klicka på fliken Inloggning.
  3. Kontrollera att Lokalt systemkonto är markerat under Logga in som.
 4. Kontrollera inställningen för interaktion med skrivbordet.
  1. Dubbelklicka på tjänsten Network Connections.
  2. Klicka på fliken Inloggning.
  3. Kontrollera att Lokalt systemkonto är markerat under Logga in som.
  4. Kontrollera att kryssrutan Tillåt att tjänsten fungerar interaktivt med skrivbordet är markerad, och klicka sedan på OK.
  5. Stäng rutan Datorhantering.
 5. Kontrollera inställningen för nätverkstjänster.
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
  3. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  4. Rulla ned och klicka sedan på Nätverkstjänster och klicka på Information. Kontrollera att Simple TCP/IP Services är aktiverat och klicka på OK.
  5. Stäng alla öppna dialogrutor.
 6. Kontrollera att nätverks-DLL-filerna är korrekt registrerade. DLL-filer är små filer som innehåller en biblioteksfunktion och data som kan delas med flera program.
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. I rutan Kör skriver du cmd.exe och klickar på OK.
  3. Skriv följande rader, och tryck på RETUR efter varje rad. Den här kommandotexten är svår att skriva. Var noga med att skriva den exakt som den visas nedan. Det kan vara enklare att kopiera och klistra in texten i stället.Klicka på OK när dialogrutan RegSvr32 visas för varje kommando.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Starta om datorn. Se efter om nätverksikonerna visas. Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, men titta gärna på avsnittet Så här undviker du problem i framtiden.

   Om den här metoden inte fungerade provar du med metod 3.

Metod 3: Ta reda på om drivrutinen från en annan leverantör är inkompatibel med den senaste Windows Service Pack-versionen

En drivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med maskinvara eller enheter. Om du har en inaktuell drivrutin installerad kanske den är inkompatibel med den senaste Windows Service Pack-versionen. Det kan du i så fall åtgärda genom att se efter om det finns en drivrutinsuppdatering.

Så här tar du reda på om det finns en ny drivrutin för nätverkskortet:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Windows Update.
 2. Klicka på Anpassad installation och sedan på Välj uppdatering för maskinvara.
 3. Leta efter namnet på nätverkskortet och installera sedan de maskinvaruuppdateringar som finns. Om du inte hittar drivrutinen i listan kan du gå till tillverkarens webbplats och få mer information.
 4. Starta om datorn om du uppmanas att installera maskinvaruuppdateringarna.
Se efter om nätverksikonerna visas. Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, men titta gärna på avsnittet Så här undviker du problem i framtiden.

Om den här metoden inte fungerade provar du med metod 4.

Metod 4: Återställ inställningen Standardpersonifieringsnivå med verktyget Dcomcnfg.exe

Inställningen talar om för datorn hur du vill att personer som kan ansluta till nätverket ska autentiseras. Metoden kan verka svårare än vad den är. DCOM Config-verktyget har ett peka-och-klicka-gränssnitt så du behöver bara följa stegen och låta den göra grovjobbet åt dig.

Innan du börjar måste du se till att du är inloggad på datorn med ett administratörskonto. Då kan du göra ändringar som du inte kan göra med något annat konto, till exempel ett standardkonto. Om du använder din egna dator är du förmodligen inloggad med ett administratörskonto.

Om du är osäker på om du har administratörsbehörighet, följer du de här stegen. Gå annars till steg 1.
 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för datum och tid.
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv timedate.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 2. Nu kan du ta reda på om du är inloggad med ett administratörskonto.
  • Om dialogrutan Egenskaper för datum och tid öppnas efter att du har utfört steg 1, är du inloggad som datoradministratör. Stäng dialogrutan Egenskaper för datum och tid och fortsätt sedan med den här metoden.
  • Om du får följande meddelande är du inte inloggad som administratör:
   Du har inte tillräckliga privilegier att ändra systemklockan.
Om du ska fortsätta med uppgiften måste du först logga ut och sedan logga in igen i Windows med ett administratörskonto. Om du inte vet hur man loggar in igen med ett datoradministratörskonto, kan du be någon om hjälp. Om din dator tillhör ett nätverk kan du behöva be systemadministratören om hjälp. Om du behöver utföra uppgiften på en hemdator som inte är del av ett nätverk måste du känna till lösenordet för ett administratörskonto på datorn.

Om du inte känner till något sådant lösenord kan du tyvärr inte få mer hjälp här. Du kan kontakta supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns i Nästa steg.

Så här kör du verktyget Dcomcnfg.exe för att nollställa inställningen Standardpersonifieringsnivå:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv dcomcnfg och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Datorer i Komponenttjänster, högerklicka på datorn du vill ändra den datoromfattande personifieringsnivån för och klicka på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Standardegenskaper och markera kryssrutan Aktivera distribuerad COM på den här datorn för datorn.
 5. Klicka på nedpilen i rutan Standardpersonifieringsnivå och klicka sedan på en annan inställning än Anonym, och klicka på OK.

Den nya datoromfattande personifieringsnivån är tillgänglig nästa gång ett program startas. Program som redan körs påverkas inte förrän de startas om.

Se efter om nätverksikonerna visas. Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare.

Om den här metoden inte fungerade provar du med metod 5.

Metod 5: Om bara ikonerna för Fjärranslutning saknas, kan du tillfälligt lägga till ett nytt modem

Försök att lägga till ett standardmodem. Ofta räcker det med att lägga till ett nytt modem för att anslutningsikonerna ska visas igen. Så här lägger du till ett standardmodem:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Markera Växla till klassiskt läge. Alternativet visas till vänster i Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Telefoner och modem.
 4. Klicka på Modem och sedan på Lägg till. Guiden Lägg till skrivare startar.
 5. Markera kryssrutan Identifiera inte modemet, visa en lista att välja från och klicka sedan på Nästa.
 6. Välj ett standardmodem i listan till vänster och klicka sedan på Nästa. När ikonerna visas igen kan du lugnt ta bort modemet du just lagt till.
Avancerad felsökning
Om du fortfarande har problem med saknade ikoner kan du prova med avancerade metoder. Om du inte har sysslat med avancerad felsökning tidigare föredrar du kanske att kontakta Microsoft Support. Information om hur du kontaktar supporten finns i avsnittet Nästa steg.

Vi rekommenderar följande avancerade felsökningsmetoder för avancerade användare:

Metod 1: Kontrollera att alla filer som skyddas av Windows i mappen System 32 är intakta

Med hjälp av Systemfilsgranskaren kan en administratör söka igenom alla skyddade filer och kontrollera versionerna. Om det visar sig att en skyddad fil har skrivits över hämtas rätt version av filen från cachemappen (Systemrot\System32\Dllcache) eller från källfilerna för Windows-installationen, och sedan ersätts den felaktiga filen. Dessutom kontrolleras och fylls cachemappen igen. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att kunna använda Systemfilsgranskaren.

Kör Systemfilgranskaren genom att öppna kommandotolken och skriva sfc /purgecache. Tryck sedan på RETUR. Windows Filgranskaren startar.

Mer information om hur du använder funktionen Windows Filskydd hittar du i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
222193 Beskrivning av funktionen Windows Filskydd

Metod 2: Ta bort alla program från andra tillverkare för hantering av nätverkskort

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Ta tillfälligt bort alla program för teamarbete. Följande kombination har visat sig vara inkompatibel:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter med Intel Teaming Software som körs på en SNMP-komponent.
Kontakta tillverkaren av nätverkskortet eller programleverantören för en uppdaterad version av Intel SNMP-agenten (Ilansnmp.dll) och mer information. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
811876 Nätverkskort försvinner från listan över nätverkskort och klusterserver slutar svara när Intel SNMP-agenten är installerad
278431 Användning av teamkort med utjämning av nätverksbelastning kan orsaka nätverksproblem

Metod 3: Använd verktyget Grupprincipresultat och se vilka grupprincipobjekt som används

Om ikonen bara tas bort efter manuell anslutning till nätverket gör du följande:
 1. Starta om datorn medan den inte är ansluten till nätverket, för att se om ett grupprincipobjekt hämtas.
 2. Starta verktyget Grupprincipresultat för att se vilka grupprincipobjekt som används. Om du vill veta mer om hur du använder verktyget Grupprincipresultat klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  321709 Använda verktyget Grupprincipresultat i Windows 2000
 3. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och tryck på RETUR.
 4. Leta upp och öppna Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/.

Metod 4: Nollställ nätverksanslutningarna

Om du vill att vi ska åtgärda problemet åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv. .

Lös det åt migOm du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör och följer sedan anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Guiden finns bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om fönstret Nätverksanslutningar börjar öppnas men stängs direkt eller låser sig, gör du så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på RETUR.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Högerklicka på undernyckeln, klicka på Exportera och spara den markerade grenen i en fil.
 4. Klicka på Network-undernyckeln igen, och ta sedan bort posten Config. Ta inte bort Network-undernyckeln. Posten Config rekonstrueras när datorn startas om.
 5. Starta om datorn. Du måste kanske stänga av den manuellt.

Metod 5: Kontrollera att registernycklarna är intakta och korrekta

Så här kontrollerar du att registernycklarna är intakta och korrekta:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på RETUR.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Kontrollera att undernycklarna NumMethods och ProxyStubClsid32 finns och att deras värden är korrekta. Om registerundernycklarna inte finns skapar du dem. Om du vill veta mer om hur du skapar registerundernycklarna klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  269019 Ikoner i mappen Nätverks- och fjärranslutningar saknas

Metod 6: Se efter om det finns icke-närvarande, avbildade eller dolda nätverkskort

Så här avinstallerar du det avbildade nätverkskortet från registret:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd.exe och tryck på RETUR.
 2. Skriv set devmgr_show_nonpresent_devices=1 och tryck på RETUR.
 3. Skriv Start DEVMGMT.MSC och tryck på RETUR.
 4. Klicka på Visa och på Visa dolda enheter.
 5. Expandera trädet Nätverkskort.
 6. Högerklicka på det nedtonade nätverkskortet och klicka sedan på Avinstallera.

Metod 7: Ta bort all AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP)-information från registret, och nollställ tillståndet för alla prestandabibliotek

Öppna kommandotolken och skriv winmgmt / clearadap och tryck på RETUR.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266416 Felsökning av WinMgmt-baserade prestandaräknarfel
Nästa steg
Om du inte kunnat slutföra stegen i den här artikeln för att återställa nätverksikonerna måste du kanske be någon om hjälp eller kontakta supporten.

Om du vill visa Microsofts supportalternativ, ska du besöka följande Microsoft-webbplats:
Så här undviker du problem i framtiden
Om du vill förhindra de här problemen i framtiden bör du hålla datorn uppdaterad. Se till att du alltid har de senaste drivrutinerna på datorn. Du kan använda Windows Update för att installera de senaste drivrutinerna. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
811876 Nätverkskort försvinner från listan över nätverkskort och klusterserver slutar svara när Intel SNMP-agenten är installerad
254631 Vissa nätverks- och fjärranslutningsikoner saknas
273461 Nätverks- och fjärranslutningsikoner försvinner när Dcomcnfg.exe används för att ange standardpersonifieringsnivån som anonym
269019 Ikoner i mappen Nätverks- och fjärranslutningar saknas
329634 Fjärranslutningar visas inte när klustertjänster är installerade
Dell-Server empty folder blank dialup ncpa.cpl invisible missing disappear ProxyStubClsid32 NIC adapter connectoid dialup dial-up "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 825826 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/10/2013 02:49:00 - ฉบับแก้ไข: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
คำติชม