Så här anpassar du verktygsfältet Mina platser i dialogrutorna Öppna och Spara som i Office

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 282087
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs anpassning av fältet Mina platser i Microsoft Office. Fältet Mina platser visas i den vänstra rutan i dialogrutorna Öppna och Spara som i Microsoft Office-program.

Du kan anpassa fältet Mina platser på följande sätt.

Överst på sidan

Så här lägger du till objekt i fältet Mina platser

Gör följande om du vill lägga till ett objekt i fältet Mina platser:
 1. Klicka på Öppna Arkiv-menyn i valfritt Office-program.
 2. Markera önskat objekt i dialogrutan Öppna. Klicka t ex på Mina dokument i rutan Leta i. Klicka på Mina bilder i rutan Innehåll.
 3. Klicka på Verktyg och sedan på Lägg till i Mina platser.
Obs! Du kan lägga till upp till 256 objekt i fältet Mina platser.

överst på sidan

Så här tar du bort objekt från fältet Mina platser

Gör följande om du vill ta bort ett objekt från fältet Mina platser:
 1. Klicka på Öppna Arkiv-menyn i valfritt Office-program.
 2. Högerklicka på önskat objekt i fältet Mina platser och klicka sedan Ta bort.
Obs! Följande objekt visas som standard i fältet Mina platser, och det går inte att ta bort dem eller byta namn på dem:

Office 2003
 • Senast använda dokument
 • Skrivbordet
 • Mina dokument
 • Den här datorn
 • Mina nätverksplatser
Office 2002
 • Tidigare
 • Mina dokument
 • Skrivbordet
 • Favoriter
 • Mina nätverksplatser
Det går dock att dölja dessa objekt i Mina platser. Det finns ett exempel på hur du döljer en standardplats i avsnittet "Referens till registerpost".

Överst på sidan

Så här byter du namn på objekt i fältet Mina platser

Gör följande om du vill byta namn på ett objekt i fältet Mina platser:
 1. Klicka på Öppna Arkiv-menyn i valfritt Office-program.
 2. Högerklicka på önskat objekt i fältet Mina platser och klicka sedan Byt namn.
 3. Skriv önskat namn i dialogrutan Byt namn på plats och klicka sedan på OK.
Överst på sidan

Så här ordnar du om objekt i fältet Mina platser

Gör följande om du vill ordna om objekt i fältet Mina platser:
 1. Klicka på Öppna Arkiv-menyn i valfritt Office-program.
 2. Högerklicka på objektet du vill flytta i fältet Mina platser och klicka på sedan Flytta upp eller Flytta ned.
Överst på sidan

Så här ändrar storlek på ikonerna i fältet Mina platser

Gör följande om vill ändra storlek på ikonerna i fältet Mina platser:
 1. Klicka på Öppna Arkiv-menyn i valfritt Office-program.
 2. Högerklicka på en tom plats i fältet Mina platser och klicka sedan på Små ikoner eller Stora ikoner.
Överst på sidan

Så här redigerar du registret om du vill dölja objekt på skrivbordet

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Du kan dölja standardikoner i fältet Mina platser genom att ändra systemregistret.

Obs! Det måste finnas minst en ikon i fältet Mina Platser. Skrivbordsikonen finns kvar om du försöker ta bort alla standardikoner från fältet Mina platser. Om du lägger till en anpassad ikon visas den ikonen i stället för skrivbordsikonen. Gör följande om du vill dölja skrivbordsobjektet i fältet Mina platser:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Expandera följande undernyckel:

  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 5. Klicka på ExporteraArkiv-menyn.
 6. I dialogrutan Exportera registerfil skriver du Exportera till Office i rutan Filnamn och klickar på Spara.
 7. Klicka på Skrivbord.
 8. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 9. Skriv Visa i rutan Nytt värde nr 1 och tryck sedan på Retur.
 10. Högerklicka på Visa och klicka sedan på Ändra.
 11. Skriv 0 i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka sedan på OK.
 12. Avsluta Registereditorn.
Överst på sidan

Referens till registerpost

Objekten i fältet Mina platser finns i följande registernyckel:

Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Nyckeln Places innehåller följande två undernycklar:
 • StandardPlaces
 • UserDefinedPlaces

Undernyckeln StandardPlaces


Den här undernyckeln innehåller följande fem nycklar som motsvarar de fem standardobjekten som visas i fältet Mina platser:
NYCKELNAMNOBJEKT I MINA PLATSER
SkrivbordetSkrivbordet
Den här datornDen här datorn
MyDocumentsMina dokument
PublishingMina nätverksplatser
RecentTidigare

Undernyckeln UserDefinedPlaces

Den här undernyckeln innehåller nycklar som motsvarar de objekt som läggs till i fältet Mina platser. I följande tabell ges exempel på nycklar i undernyckeln UserDefinedPlaces:
NYCKELNAMNOBJEKT I MINA PLATSER
Place0första platsen som läggs till
Place1andra platsen som läggs till
Place2tredje platsen som läggs till
Du kan använda följande värden för nycklarna i både StandardPlaces och UserDefinedPlaces:
NAMNTYPDATAALTERNATIV
VisaDWORD{1=Lista, 2=Detaljer 3=Sammanfattning, 4=Förhandsgranskning}
ArrangeByDWORD{1=Namn, 2=Typ, 3=Storlek, 4=Datum}
SortAscending DWORDBooleskt uttryck för sortering i stigande och fallande ordning.
IndexDWORDRelativ placering i fältet Mina platser.
VisaDWORDNoll för att dölja en standardplats.
Överst på sidan
OfficeKBHowTo inf WD2003
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826214 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/21/2006 14:36:16 - ฉบับแก้ไข: 4.4

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB826214
คำติชม