Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS03-042: Buffertöverskridning i ActiveX-kontroll i Felsökare i Windows möjliggör körning av kod

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS03-042 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplats:
säkerhetskorrigering patch säkerhet programfel bugg kontext fel säkerhetsproblem sårbarhet skadlig angripare utnyttja register Microsoft lokal felsökare ActiveX kontroll (Tshoot.ocx) säkra för skript html e-post användare specialutformad asp omfattning länk hyperlänk särskild 2000 buffert överskridning spill
Egenskaper

Artikel-id: 826232 – senaste granskning 02/09/2014 17:14:56 – revision: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB826232
Feedback