Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetskorrigering för Snapshot Viewer i Access 2000: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för korrigering av ett fel i Snapshot Viewer-kontrollen för Microsoft Access. Felet gör det möjligt att köra valfri kod på en användares dator om användaren besöker en webbplats med skadlig kod. Dessutom ingår flera andra korrigeringsfiler, som beskrivs i "Lista över problem som korrigeras genom uppdateringen" nedan. Denna uppdatering för Access 2000 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Access 2000 Snapshot Viewer Security Patch: KB826292.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Installera Office 2000 SP-3 innan du installerar uppdateringen. Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Klientuppdatering

Om du har installerat Access från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Access 2000 Snapshot Viewer Security Patch: KB826292 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.
Använd webbplatsen Office Update
Om du vill att nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du Microsoft-webbplatsen Office Update: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.
Installera endast Access 2000 Snapshot Viewer Security Patch: KB826292
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-KB826292-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av uppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-KB826292-Client-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Office2000-KB826292-Client-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2000-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2000 helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2000-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av uppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\kb826292 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\kb826292\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi) och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2000 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  Adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi) och funktionslista är listan med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktioner:
  • ACCESSSnapshotFiles
  • AccessRuntimeMaster
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Installera en offentlig uppdatering för en administratörsinstallation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn   Version  -------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Snapview.exe i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Snapview.exe i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera om uppdateringen är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Access 2000 Snapshot Viewer Security Patch: KB826292 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den :
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För att kunna installera uppdateringen som beskrivs i denna artikel måste du ha installerat Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

Genom Access 2000 Snapshot Viewer Security Patch: KB826292 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.
Icke-länkade SnapShot-objekt visas med skrivbordets färg
När du infogar ett SnapShot-objekt (SNP-fil) utan att länka objektet till ett dokument syns inte objektet. Det beror på att SnapShot-objektet har samma färg som skrivbordet.
Nytt ClassID tillagt till Snapshot.ocx
Genom denna korrigeringsfil uppdateras OWC (Office Web Components) så att det stöder det ursprungliga GUID och ClassID för Internet Explorer.
En fil överförs med SnapShot Viewer över en domän
Om du använder SnapShot Viewer-kontroller på en sida kan du överföra en SnapShot-fil från en annan domän.
SnapShot Viewer avslutas oväntat, eller så visas ett felmeddelande
När du öppnar en SnapShot Viewer-fil (.snp) avslutas SnapShot Viewer oväntat, eller så visas följande felmeddelande:
Ett fel uppstod när Snapshot-filen öppnades.
Snapview.ocx ej korrekt registrerat
Snapview.ocx registreras inte korrekt automatiskt.
CSnapshotViewerControl orsakar att Access avslutas oväntat
Access avslutas oväntat när du anropar funktionen CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Egenskaper

Artikel-id: 826292 – senaste granskning 02/12/2014 22:09:38 – revision: 4.2

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate KB826292
Feedback