Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetskorrigering för Snapshot Viewer i Access 2002: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för korrigering av ett fel i Snapshot Viewer-kontrollen för Microsoft Access. Felet gör att valfri kod kan köras på en användares dator om användaren besöker en webbplats med skadlig kod.

Dessutom ingår flera andra korrigeringsfiler som anges i avsnittet "Lista över problem som korrigeras genom uppdateringen" nedan. Denna uppdatering för Access 2002 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge dig tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Access 2002 Snapshot Viewer Security Patch: KB826293.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer".
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Innan du installerar denna uppdatering måste du installera Office XP Service Pack 2. Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Klientuppdatering

Om du har installerat Access från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar för att installera de senaste uppdateringarna med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Access 2002 Snapshot Viewer Security Patch: KB826293 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.
Använd webbplatsen Office Update
Mer information om Office-produktuppdateringar finns på följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.
Installera endast Access 2002 Snapshot Viewer Security Patch: KB826293
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av uppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på OK när du ser ett meddelande om att installationen har slutförts.

  Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till Office XP som det var före uppdateringen måste du ta bort det och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av uppdateringen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv C:\KB826293 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:

  msiexec /a admin-sökväg\MSI-fil/p C:\KB826293\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE

  där admin-sökväg är sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet (Windows Installer) för Office XP-produkten (till exempel Data1.msi) och MSP-fil är namnet på administratörsuppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.

  Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:

  msiexec /i admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu

  där admin-sökväg är sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet (Windows Installer) för Office XP-produkten (till exempel Data1.msi) och funktionslista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen.

  Om du vill installera samtliga funktioner kan du använda REINSTALL=ALL.

  Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Den här artikeln innehåller instruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Mer information om den här artikeln i Microsoft Office Resource Kit finns på följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn   Version  --------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Så här avgör du vilken version av Snapview.exe som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Snapview.exe i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Snapview.exe i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera om uppdateringen är installerad på datorn på fliken Version.

  Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Access 2002 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om Access 2002 Snapshot Viewer Security Patch: KB826293 redan är installerad på datorn och du försöker installera den igen visas följande felmeddelande:

Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För att kunna installera uppdateringen som beskrivs i denna artikel måste du ha installerat Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

Genom Access 2002 Snapshot Viewer Security Patch: KB826293 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Icke-länkade SnapShot-objekt visas med skrivbordets färg

När du infogar ett SnapShot-objekt (.snp) utan att länka objektet till ett dokument syns inte objektet. Det beror på att SnapShot-objektet har samma färg som skrivbordet.

Nytt ClassID tillagt till Snapshot.ocx

Genom denna korrigeringsfil uppdateras OWC (Office Web Components) så att det stöder det ursprungliga GUID och ClassID för Internet Explorer.

En fil överförs med SnapShot Viewer över en domän

Genom denna uppdatering åtgärdas ett problem som kan uppstå när en Access SnapShot Viewer-kontroll används på en sida. Det kan vara möjligt att överföra en SnapShot-fil från en annan domän.

SnapShot Viewer avslutas oväntat eller så visas ett felmeddelande

När du öppnar en SnapShot Viewer-fil (*.snp) avslutas SnapShot Viewer oväntat, eller så visas följande felmeddelande:

Ett fel uppstod när Snapshot-filen öppnades.

Snapview.ocx registreras inte korrekt

Genom denna uppdatering åtgärdas problemet att Snapview.ocx inte registreras korrekt automatiskt.

CSnapshotViewerControl orsakar att Access avslutas oväntat

Genom denna uppdatering åtgärdas problemet att Access oväntat avslutas när du gör ett programmeringsanrop till CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Egenskaper

Artikel-id: 826293 – senaste granskning 01/29/2014 03:33:11 – revision: 4.1

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup atdownload kbdownload kbhowto kbinfo kbupdate KB826293
Feedback