Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så hittas den globala mallen Normal.dot i Office Word 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs sökning efter den globala mallen Normal.dot i Microsoft Word 2003. Eftersom sökningen efter mallen Normal.dot sker på ett annat sätt i Word 2003 än i tidigare versioner av Microsoft Word, fungerar Normal.dot inte på samma sätt som andra globala mallar.

Om mallen Normal.dot inte finns i någon av de förväntade mapparna görs en sökning i Word 2003 på sökvägar för andra mallar (utifrån installationstypen), och den första mallen Normal.dot som hittas används. Detta gäller även om det finns flera Normal.dot-filer på datorn.

Den globala mallen (Normal.dot) klassificeras som "dokumentmall" och kan anpassas så att den innehåller exempelvis makron, anpassade formatmallar och autotextposter. Den globala mallen (Normal.dot) installeras inte utan skapas första gången Word används.

Följande avsnitt innehåller en närmare beskrivning av sökordningen som används i Word 2003 för att hitta mallen Normal.dot.

Överst på sidan
Mer Information
Innan Normal.dot används på en fil sker en sökning i Word 2003 efter mallar som finns i någon av följande mappar:
 • Installerade mallar:
  C:\Program\Microsoft Office\Templates\1033
 • Sökväg till dokumentmallar (standardmapp):
  C:\Documents and Settings\<Användarnamn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Sökväg till dokumentmallar för arbetsgrupper:
  <Anges inte som standard>
Obs! Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP stöder Office 2003. Office 2003 stöds inte av tidigare versioner av Microsoft Windows.

Överst på sidan

Ändra sökvägarna till dokumentmallar och dokumentmallar för arbetsgrupper

Så här ändrar du sökvägarna för dokumentmallar och dokumentmallar för arbetsgrupper från standardmapparna:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Sökvägar.
 2. Markera mallsökvägen du vill ändra och klicka på Ändra.
 3. Leta upp mapparna du vill använda och klicka på OK.

Gör så här om du vill veta mer om ändring av mallsökvägar: klicka på Hjälp om Microsoft Office 2003Hjälp-menyn, skriv platser för mallar i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.


Överst på sidan

Installationsalternativ: Kör från den här datorn och Kör allt från den här datorn

Om du använder installationsalternativen Kör från den här datorn eller Kör allt från den här datorn söks mallen Normal.dot på följande tre platser i angiven ordning:
 • Sökväg till dokumentmallar (standardmapp):
  C:\Documents and Settings\<Användarnamn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Programmappen för Word 2003 (platsen för Winword.exe):
  C:\Program\Microsoft Office\Office11
 • Sökväg till dokumentmallar för arbetsgrupper:
  <Anges inte som standard>
Om du använder installationsalternativet Kör från den här datorn eller Kör allt från den här datorn används följande metod för att hitta mallen Normal.dot:
 1. Mallen Normal.dot söks i mappen Dokumentmallar.
 2. Om mallen Normal.dot inte finns i mappen Dokumentmallar söks den i programmappen för Word 2003.
 3. Om mallen Normal.dot inte hittas i programmappen för Word 2003 söks den i mappen Dokumentmallar för arbetsgrupper (om en sådan mapp har angetts).
 4. Om mallfilen Normal.dot ändå inte hittas skapas en ny mall i mappen som anges genom sökvägen till Dokumentmallar.
Obs! Den körbara filen för Word 2003, Winword.exe, installeras i programmappen för Word 2003. Du måste först installera om Word 2003 om du vill ändra platsen för programmappen för Word 2003.

Så här använder du en mall på ett dokument:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Allmänna mallar och sedan på Tomt dokument. Ett nytt dokument eller en ny mall skapas med hjälp av mallen Normal.dot.
Överst på sidan

Installationsalternativ: Kör från nätverket och Kör allt från nätverket

Om du använder installationsalternativen Kör från nätverket eller Kör allt från nätverket söks mallen Normal.dot på följande tre platser i angiven ordning:
 • Programmappen för Word 2003 (platsen för Winword.exe):
  Enhet:\Servermapp\PFiles\MSOffice\Office11
 • Sökväg till dokumentmallar (standardmapp):
  C:\Documents and Settings\<Användarnamn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Sökväg till dokumentmallar för arbetsgrupper
  <Anges inte som standard>
Om du använder installationsalternativet Kör från nätverket eller Kör allt från nätverket används följande metod för att hitta mallen Normal.dot:
 1. Mallen Normal.dot söks i programmappen för Word 2003.
 2. Om mallen Normal.dot inte finns i programmappen för Word 2003 söks den i mappen Dokumentmallar.
 3. Om den inte finns där söks den i mappen Mallar för arbetsgrupper (om någon sådan mapp har angetts).
 4. Om mallen Normal.dot ändå inte hittas skapas en ny mall i mappen som anges genom sökvägen till Dokumentmallar.
Obs! Den körbara filen för Word 2003, Winword.exe, finns på nätverksservern i programmappen för Word 2003. Det går inte att ändra platsen för programmappen för Word 2003 utan att nätverksadministratören installerar om Word 2003 på nätverksservern.

Så här använder du en mall på ett dokument:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Allmänna mallar och sedan på Tomt dokument. Ett nytt dokument eller en ny mall skapas med hjälp av mallen Normal.dot.
Överst på sidan
Referenser
Mer information om distribution och anpassning av Office 2003 i en nätverksmiljö finns i Microsoft Office 2000 Resource Kit på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/office/ork/2003/default.htm

Överst på sidan
office mall sökväg normal dot
Egenskaper

Artikel-id: 826839 – senaste granskning 08/16/2006 15:06:04 – revision: 3.0

 • Microsoft Office Word 2003
 • kbtemplate kbhowtomaster kbhowto KB826839
Feedback
" '="">