Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Tillgänglighet för Microsoft JVM Removal Tool

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Sammanfattning
Microsoft Java Virtual Machine (MSJVM) Removal Tool är inte längre tillgängligt för offentlig hämtning. I "Lösning" och "Mer information" nedan finns mer information.
Symptom
MSJVM Removal Tool finns inte längre på Microsofts hämtningsservrar. Tidigare kom användare till en giltig hämtningssida efter en sökning på webbplatsen Microsoft.com. Nu ger en sökning efter borttagningsverktyget bara länkar till huvudinformationssidan för Microsoft Java Virtual Machine:
Orsak
MSJVM Removal Tool har tagits bort från Microsofts hämtningsservrar för att användare utan djupare kunskaper inte ska göra ändringar som inte kan korrigeras.
Lösning
MSJVM Removal Tool kan fortfarande erhållas direkt från Microsoft Support om följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Organisationen har en IT-ansvarig eller motsvarande.
  • Om du använder MSJVM Removal Tool accepterar du att Microsoft inte har någon skyldighet att tillhandahålla MSJVM enligt licensavtalet för MSJVM Removal Tool.
  • Om du använder MSJVM Removal Tool accepterar du att Microsoft inte kan tillhandahålla ett exemplar av MSJVM om du vill installera om MSJVM efter att det har tagits bort.
  • Du accepterar att dina enda alternativ för ominstallation av MSJVM kommer att vara installation från en tidigare avbildning där MSJVM ingår, ominstallation av ett program från en annan tillverkare där MSJVM ingår eller ominstallation av tillämpligt Microsoft Windows-operativsystem från installationsmedia.
  • Du accepterar att Microsoft inte kan tillhandahålla återställningsmedia för Windows-operativsystem där MSJVM ingår för ominstallation, eftersom Microsoft inte längre inkluderar MSJVM i Windows-operativsystemprodukter.
Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
Eftersom MSJVM Removal Tool påverkar hela datorn, och eftersom dessa effekter inte kan korrigeras, kommer verktyget bara att vara tillgängligt för system- och nätverksadministratörer samt andra IT-proffs.

Om du uppfyller, förstår och accepterar villkoren i avsnittet "Lösning" kan du kontakta Microsoft Support och erhålla MSJVM Removal Tool. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats: Observera att den normala avgiften för supportsamtal inte debiteras om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med MSJVM Removal Tool. Normala supportavgifter debiteras för ytterligare supportfrågor och för problem som inte är direkt relaterade till MSJVM Removal Tool, åtgärdande av MSJVM eller överflyttning av befintliga Java-program till Microsoft .NET Framework.
Java JVM ta bort VM åtgärder MSJVM virtual machine java UnVM verktyg
Egenskaper

Artikel-id: 826878 – senaste granskning 12/23/2005 11:14:03 – revision: 2.1

Microsoft Virtual Machine for Java

  • kbprb kbjavafaq kbjava kbdownload kbsecurity kbinfo KB826878
Feedback
> >