Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Samlad uppdatering 1 för Windows XP är tillgänglig

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har gett ut en samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows XP. En samlad uppdatering är en kumulativ uppsättning snabbkorrigeringar, säkerhetskorrigeringar, viktiga uppdateringar och uppdateringar som har samlats för att underlätta distributionen. Samlad uppdatering 1 för Windows XP är ett paket med många tidigare utgivna viktiga uppdateringar för Windows XP. Om du vill veta mer om de viktiga uppdateringar som ingår i denna samlade uppdatering klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
810565 Hyperlänkar öppnas i Internet Explorer i stället för i standardwebbläsare eller Hjälp- och supportcenter
821557 MS03-027: Oskyddad buffert i Windows-gränssnittet kan medföra systemproblem
811493 MS03-013: Buffertöverskridning i meddelandehantering i Windows Kernel kan medföra utökad behörighet
328310 MS02-071: Fel i meddelandehanteringen i Windows WM_TIMER kan medföra utökad behörighet
823980 MS03-026: Buffertöverskridning i RPC möjliggör körning av kod
331953 MS03-010: Fel i RPC-slutpunktsmappning möjliggör DOS-attacker
323255 MS02-055: Oskyddad buffert i hjälpfunktionen i Windows möjliggör körning av kod
810577 MS03-005: Oskyddad buffert i Windows-omdirigeraren kan innebära behörighetshöjning
815021 MS03-007: Oskyddad buffert i Windows-komponent kan orsaka problem på webbserver
329115 MS02-050: Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter
329170 MS02-070: Fel i SMB-signering möjliggör ändring av grupprincip
817606 MS03-024: Buffertöverskridning i Windows kan skada data
814033Det går inte att installera drivrutinsuppdateringar från webbplatsen Windows Update
810833 MS03-001: Oskyddad buffert i Locator-tjänsten kan medföra att kod får köras
823559 MS03-023: Buffertöverskridning i HTML-konverteraren kan möjliggöra körning av kod
329048 MS02-054: Oskyddad buffert i filexpanderingsfunktioner möjliggör körning av kod
329441 Det går inte att skapa en nätverksanslutning efter återställning av Windows XP
817287 Fel 643 i Windows Update och katalogdatabasen
329390 MS02-072: Oskyddad buffert i Windows-gränssnittet kan medföra systemproblem
329834 MS02-063: Oskyddad buffert i PPTP-implementering möjliggör DOS-attacker
811630Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp
824146 MS03-039: Buffertöverskridning i RPCSS möjliggör körning av skadliga program
Obs! Samlad uppdatering 1 för Windows XP finns inte för 64-bitarsversioner av Windows XP.
Mer Information

Service Pack-information

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om den samlade uppdateringen

Om du vill hämta och installera snabbinstallationsversionen av denna samlade uppdatering (2,7 MB), går du till Microsoft-webbplatsen Windows Update och installerar den viktiga uppdateringen 826939:Obs!
 • Snabbinstallation kan inte användas på datorer med Windows XP utan Windows XP Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer om hur du skaffar SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
 • Snabbinstallation är inte tillgänglig genom Automatiska uppdateringar, Windows Update-katalogen, Software Update Services (SUS) eller Microsoft Download Center.
 • Snabbinstallation är möjlig på datorer med Windows XP SP1 utan en eller flera av de viktiga uppdateringar som ingår i denna samlade uppdatering.
Administratörer kan hämta standardversionen av denna samlade uppdatering (8,96 megabyte) för distribution på flera datorer med Windows XP eller Windows XP SP1. Standardpaketet kan hämtas på Microsoft Download Center, i Microsoft Windows Update-katalogen eller med hjälp av SUS. Om du vill hämta standardpaketet från Windows Update-katalogen söker du efter detta artikelnummer med hjälp av funktionen Avancerade sökalternativ i Windows Update-katalogen. Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner för Windows från Windows Update-katalogen
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 15 oktober 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Anmärkningar
 • SUS-administratörer kan distribuera standardversionen av denna uppdatering med hjälp av Automatiska uppdateringar.
 • Denna samlade uppdatering kan installeras på datorer med Windows XP utan SP1, men Microsoft rekommenderar att du också installerar SP1 och andra viktiga uppdateringar och säkerhetskorrigeringar som inte ingår i denna samlade uppdatering. När du installerar dessa installerar du de senaste uppdateringarna för säkerhet och tillförlitlighet i Windows XP. Om du vill veta mer om hur du skaffar SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
  Om du vill veta mer om hur du håller en dator med Windows XP uppdaterad klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  311047 Hålla en Windows-dator uppdaterad

Förutsättningar

Snabbinstallationsversionen av denna samlade uppdatering kräver Windows XP SP1. Standardversionen av denna samlade uppdatering kräver Windows XP eller Windows XP SP1. Om du vill veta mer om hur du skaffar SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Installationsinformation

Standardversionen av denna samlade uppdatering stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Använd Qfecheck.exe eller MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) för att kontrollera att denna samlade uppdatering har installerats. Om du vill veta mer om Qfecheck.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282784 Installation av snabbkorrigeringar för Windows 2000 och Windows XP kontrolleras med Qfecheck.exe
Om du vill veta mer om MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
320454 Microsoft Baseline Security Analyzer version 1.2.1 är tillgänglig
Du kan kanske också kontrollera att den samlade uppdateringen är installerad genom att se efter om följande registernyckel finns:
Windows XP SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939
Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939
Obs! När du installerar denna samlade uppdatering tas alla poster i Lägg till eller ta bort program bort för de viktiga uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. I vissa verktyg kan det därför rapporteras att vissa av de viktiga uppdateringar som ingår inte har installerats. I ändrings- och hanteringslösningar från Marimba Software används till exempel dessa registerposter för att kontrollera att uppdateringarna är installerade. I dessa lösningar rapporteras därför felaktigt att de viktiga uppdateringar som ingår i denna samlade uppdatering saknas.

Information om distribution

Om du vill installera den samlade uppdateringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsxp-kb826939-x86-enu.exe -u -q
Om du vill installera samlade uppdateringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
windowsxp-kb826939-x86-enu.exe -z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.

Information om hur du distribuerar denna samlade uppdatering med SUS (Software Update Services) finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat denna samlade uppdatering.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort 826939. Obs! När du installerar denna samlade uppdatering tas alla poster i Lägg till eller ta bort program bort för de viktiga uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. När du tar bort denna samlade uppdatering återställs tidigare poster i Lägg till eller ta bort program för de viktiga uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen.

Systemadministratörer kan ta bort den samlade uppdateringen med verktyget Spuninst.exe, som finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB826939$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ersättningsinformation

Denna samlade uppdatering ersätter inte några andra säkerhetskorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här samlade uppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid   Version    Storlek    Filnamn  -------------------------------------------------------------------------  23-sep-2002 22:10 5.131.2600.1123   544 256 Crypt32.dll  (utan SP1)  09-nov-2002 12:47 5.2.3644.0      10 752 Hh.exe    (utan SP1)  20-dec-2002 01:35 5.2.3735.0     516 192 Hhctrl.ocx  (utan SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0      37 888 Hhsetup.dll  (utan SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311 864 Html32.cnv  (utan SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0     143 872 Itircl.dll  (utan SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0     122 368 Itss.dll   (utan SP1)  04-dec-2002 01:55 5.1.2600.108     68 608 Locator.exe  (utan SP1)  18-nov-2002 18:17 5.1.2600.106    391 936 Mrxsmb.sys  (utan SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  116 288 Msconv97.dll (utan SP1)  31-jan-2003 19:20 5.1.2600.109    238 080 Newdev.dll  (utan SP1)  02-maj-2003 18:03 5.1.2600.114    651 264 Ntdll.dll   (utan SP1)  13-dec-2002 01:08 5.1.2600.108   1 848 320 Ntkrnlmp.exe (utan SP1)  13-dec-2002 01:09 5.1.2600.108   1 902 080 Ntkrnlpa.exe (utan SP1)  13-dec-2002 01:09 5.1.2600.108   1 874 944 Ntkrpamp.exe (utan SP1)  13-dec-2002 01:08 5.1.2600.108   1 879 936 Ntoskrnl.exe (utan SP1)  25-aug-2003 22:29 5.1.2600.118  1 093 632 Ole32.dll (utan SP1)  02-okt-2002 01:43 5.1.2600.101     46 208 Raspptp.sys  (utan SP1)  25-aug-2003 22:29 5.1.2600.109    439 296 Rpcrt4.dll  (utan SP1)  25-aug-2003 22:29 5.1.2600.118    204 288 Rpcss.dll   (utan SP1)  11-jun-2003 20:53 6.0.2600.115   8 223 744 Shell32.dll  (utan SP1)  19-sep-2002 18:27 6.0.2600.101    126 464 Shmedia.dll  (utan SP1)  14-nov-2002 19:42 5.1.2600.101    218 624 Srrstr.dll  (utan SP1)  28-mar-2003 22:02 5.1.2600.112    322 304 Srv.sys    (utan SP1)  08-okt-2002 22:19          1 053 822 Sysmain.sdb  (utan SP1)  22-nov-2002 19:16 5.1.2600.104    528 896 User32.dll  (utan SP1)  22-okt-2002 00:45 5.1.2600.104   1 671 168 Win32k.sys  (utan SP1)  22-nov-2002 19:16 5.1.2600.104    272 384 Winsrv.dll  (utan SP1)  25-sep-2002 19:21 6.0.2600.101    316 928 Zipfldr.dll  (utan SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    179 200 Accwiz.exe  (med SP1)  23-sep-2002 22:10 5.131.2600.1123   544 256 Crypt32.dll  (med SP1)  26-mar-2003 00:40 5.1.2600.1190    53 760 Cryptsvc.dll (med SP1)  09-nov-2002 12:47 5.2.3644.0      10 752 Hh.exe    (med SP1)  20-dec-2002 01:35 5.2.3735.0     516 192 Hhctrl.ocx  (med SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0      37 888 Hhsetup.dll  (med SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311 864 Html32.cnv  (med SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0     143 872 Itircl.dll  (med SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0     122 368 Itss.dll   (med SP1)  04-dec-2002 01:50 5.1.2600.1147    68 608 Locator.exe  (med SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    67 584 Magnify.exe  (med SP1)  20-nov-2002 19:22 5.1.2600.1143    230 400 Migwiz.exe  (med SP1)  18-nov-2002 18:27 5.1.2600.1143    392 576 Mrxsmb.sys  (med SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0   116 28 Msconv97.dll (med SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    51 200 Narrator.exe (med SP1)  31-jan-2003 23:46 5.1.2600.1164    238 080 Newdev.dll  (med SP1)  01-maj-2003 23:56 5.1.2600.1217    654 336 Ntdll.dll   (med SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 892 864 Ntkrnlmp.exe (med SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 949 440 Ntkrnlpa.exe (med SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 921 536 Ntkrpamp.exe (med SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 925 760 Ntoskrnl.exe (med SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1263   1 172 992 Ole32.dll   (med SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    212 480 Osk.exe    (med SP1)  27-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    94 208 Pchshell.dll (med SP1)  02.10.02 00:52:00 5.1.2600.1129 46 208 Raspptp.sys (med SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1254    532 480 Rpcrt4.dll  (med SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1263    260 608 Rpcss.dll   (med SP1)  27-nov-2002 18:50 6.0.2800.1145   1 331 200 Shdocvw.dll  (med SP1)  11-jun-2003 20:43 6.0.2800.1233   8 240 640 Shell32.dll  (med SP1)  30-sep-2002 17:58 6.0.2800.1125    125 440 Shmedia.dll  (med SP1)  14-nov-2002 20:50 5.1.2600.1142    226 816 Srrstr.dll  (med SP1)  28-mar-2003 18:54 5.1.2600.1193    322 048 Srv.sys    (med SP1)  01-nov-2002 21:13          1 080 070 Sysmain.sdb  (med SP1)  27-nov-2002 18:50 6.0.2800.1143    445 440 Urlmon.dll  (med SP1)  01-nov-2002 22:26 5.1.2600.1134    528 896 User32.dll  (med SP1)  23-okt-2002 15:55 5.1.2600.1134   1 694 336 Win32k.sys  (med SP1)  01-nov-2002 22:26 5.1.2600.1134    272 896 Winsrv.dll  (med SP1)  25-sep-2002 22:18 6.0.2800.1126    316 928 Zipfldr.dll  (med SP1)
Du kan även kontrollera vilka filer som har installerats med denna samlade uppdatering genom att granska följande registernycklar.
Windows XP SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939\Filelist
Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939\Filelist
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
samlad uppdatering
Egenskaper

Artikel-id: 826939 – senaste granskning 05/13/2011 05:13:00 – revision: 6.0

 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB826939
Feedback