Samlat trådlöst uppdateringspaket för Windows XP är tillgängligt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut ett samlat uppdateringspaket för Microsoft Windows XP med snabbkorrigeringarna och uppdateringarna i följande lista. Dessa ingår även i Windows XP Service Pack 2. Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Den här lilla men fullständiga samlade uppdateringen är ett enkelt sätt att hantera distributionen av korrigeringsfiler för trådlösa funktioner.

Följande problem löses genom den här uppdateringen:
 • Lång fördröjning vid anslutning till ett trådlöst nätverk

  Vid anslutning till ett trådlöst nätverk med 802.1x-autentisering kan det ta mellan 30 och 60 sekunder innan nätverksanslutningen upprättas. Problemet beror på att tjänsten Wireless Zero Configuration fördröjs i starten. Tjänsten startar inte när den ska eftersom den är beroende av NETMAN-komponenten, som ännu inte har lästs in.
 • Fel mediastatus för det trådlösa gränssnittet

  När datorn är den enda datorn i ad-hoc-läge i ett trådlöst nätverk, visar ikonen för den trådlösa nätverksanslutningen kanske felaktigt att det trådlösa nätverkskortet är anslutet.
 • Objekt i användargränssnittet är felöversatta i vissa språk

  Flera objekt i användargränssnittet i WPA-korrigeringspaketet (Wireless Protected Access) från Windows XP Support som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base är felöversatta i vissa asiatiska språk:
  815485 Översikt över WPA-säkerhetsuppdatering (Wi-Fi Protected Access) i Windows XP
 • WPA fungerar inte korrekt i blandade AES/TKIP-lägen

  WPA fungerar inte korrekt med en åtkomstpunkt som är konfigurerad för AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) för unicast-överföring och för TKIP-kryptering (Temporary Key Integrity Protocol) för broadcast-överföring.
 • WPA övergår till ett svagare standardkrypteringsschema

  När en trådlös klient kan ansluta till ett trådlöst nätverk med krypteringsschemat TKIP eller AES väljs normalt det svagare krypteringsschemat.
 • Trådlös nätverksklient svarar felaktigt på ett RC4-meddelande i icke-WEP-läge

  Vid anslutning till en trådlös anslutning som är krypterad med AES-kryptering kommer ett felaktigt svar från Windows på ett meddelande med krypteringsalgoritmen RC4.
 • Det går inte att ansluta till det förvalda nätverket efter ett misslyckat utbyte av nycklar

  När en utbytesoperation på en trådlös klient misslyckas går det inte att upprätta någon anslutning, och alla försök till automatisk återanslutning blockeras. Du måste i sådana fall försöka ansluta igen manuellt.
 • 802.1x-felräknare återställs inte efter lyckat nyckelutbyte

  I tjänsten Wireless Zero Configuration finns en räknare för misslyckade försök till autentisering och nyckelutbyte. När autentisering och nyckelutbyte genomförs från en trådlös klient återställs emellertid inte räknaren automatiskt.
Med den här uppdateringen korrigeras också problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
822596 DHCP får ingen ny adress när EAP autentiseras igen över åtkomstpunkter med olika IP-nätmasker (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826239 Liten fördröjning i nätverksinloggning vid användning av trådlös nätverksanslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Den här uppdateringen utesluter ett beroende i Nwlinkipx.sys som medför att Internet Explorer slutar svara när IPX-konfigurationer ändras på en dator med snabbkorrigeringen Q826942. Lös problemet med beroendet genom att installera Q834565 efter Q826942.
Mer Information

Förutsättningar

Den här uppdateringen kräver Windows XP Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP 32-bitarsversioner
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Dhcpcsvc.dll    06-feb-2004 21:01 5.1.2600.1331   168 192 Ndis.sys  10-jan-2004 13:33 5.1.2600.1331   12 416 Ndisuio.sys  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Netshell.dll    10-jan-2004 13:34 5.1.2600.1331   84 864 Nwlnkipx.sys  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wzcdlg.dll     09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wzcsapi.dll     09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wzcsvc.dll     29-jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Xpsp2res.dll   
Windows XP 64-bitarsversioner
  Datum    Tid  Version     Storlek  Filnamn   Plattform  --------------------------------------------------------------------  09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1331   308 736 Dhcpcsvc.dll   IA-64  10-jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   579 328 Ndis.sys  10-jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   40 960 Ndisuio.sys  09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1331  2 736 128 Netshell.dll   IA-64  10-jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   329 856 Nwlnkipx.sys  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Wdhcpcsvc.dll  x86  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Wnetshell.dll  x86  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wwzcdlg.dll   x86  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wwzcsapi.dll   x86  09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wwzcsvc.dll   x86  29-jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Wxpsp2res.dll  x86  09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   117 760 Wzcdlg.dll    IA-64  09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   65 024 Wzcsapi.dll   IA-64  09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   687 104 Wzcsvc.dll    IA-64  29-jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 240 Xpsp2res.dll   IA-64

Installationsinformation

Standardversionen av den här uppdateringen stöder följande installationsalternativ:
 • /? Visa listan över installationsalternativ.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att köra installationsprogrammet.
Dessutom stöder den här uppdateringen kommandoradskommandona som beskrivs i följande artikel i Knowledge Base:
824687 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Microsoft-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Använd verktyget Qfecheck.exe för att kontrollera att den här samlade uppdateringen är installerad. Om du vill veta mer om Qfecheck.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282784 Installation av snabbkorrigeringar för Windows 2000 och Windows XP kontrolleras med Qfecheck.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Du kan också kontrollera att den här samlade uppdateringen är installerad genom att se efter om följande registernyckel finns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Obs! När du installerar den här samlade uppdateringen tas alla poster i dialogrutan Lägg till eller ta bort program bort för de viktiga uppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen. I vissa verktyg kan det därför rapporteras att vissa av de viktiga uppdateringarna som ingår inte har installerats. I ändrings- och hanteringslösningar från Marimba Software används till exempel dessa registerposter för att kontrollera att uppdateringarna är installerade. Därför kan Marimba-lösningar för ändring och uppdatering av program felaktigt rapportera att de viktiga uppdateringarna som ingår i det här paketet saknas.

Information om distribution

Använd följande kommando om du vill installera den här uppdateringen utan några åtgärder från användaren:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Om du vill installera uppdateringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Obs! Du kan kombinera alternativen till en enda kommandorad.

Information om borttagning

Du kan ta bort den samlade uppdateringen 826942 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Obs! När du installerar den här uppdateringen tas alla poster i dialogrutan Lägg till eller ta bort program bort för de viktiga uppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen. När du tar bort uppdateringen återställs tidigare poster i Lägg till eller ta bort program för de viktiga uppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen.

Systemadministratörer kan ta bort uppdateringen med verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB826939$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Du kan kanske också kontrollera att den här samlade uppdateringen är installerad genom att se efter om följande registernyckel finns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
816915 Nytt system för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 826942 – senaste granskning 12/08/2015 04:18:39 – revision: 7.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbbroadband kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB826942
Feedback