Så här optimerar du Word 2003, Word 2002 och Word 2000

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln förklaras steg för steg hur du optimerar prestanda i Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 och Microsoft Word 2000.
Obs! Om något av orden i den här artikeln är okänt för dig hittar du en förklaring i "Ordlista" nedan.
Överst på sidan

Krav för Word

Kontrollera att datorn uppfyller minimikraven för Word, som finns på följande Microsoft-webbplatser:

Word 2003Word 2002Word 2000Överst på sidan

Öka RAM-minnet

Hur mycket minne som krävs för att Word ska köras med optimal hastighet beror på en rad olika faktorer, till exempel hur många andra program som används samtidigt och vad för slags åtgärder som utförs.

Om du vill ha bättre prestanda och om du tänker använda ytterligare program samtidigt kan du lägga till mer minne.

Om du regelbundet arbetar med stora dokument (50 sidor eller mer) eller använder grafik eller inbäddade objekt i dokument, är ytterligare RAM-minne det bästa sättet att göra Word snabbare.
Obs! För att allt RAM-minne ska vara tillgängligt för operativsystem och program måste du se till att inget RAM-minne används för en RAM-enhet.
Överst på sidan

Defragmentera hårddisken

Använd med jämna mellanrum ett verktyg som Windows Diskdefragmenteraren för att defragmentera hårddisken. Genom Diskdefragmenteraren analyseras lokala volymer och fragmenterade filer och mappar samlas, så att de upptar angränsande utrymme på volymen. På så vis förkortas tiden för åtkomst till filer och mappar. Diskdefragmenteraren och optimeringsprogram från andra tillverkare bidrar till att minimera området på disken där information söks.

Så här använder du Diskdefragmenteraren:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Diskdefragmenteraren.
 2. Markera volymen du vill defragmentera och klicka på Defragmentera.
 3. När defragmenteringen är klar visas resultaten i en ruta. Klicka på Visa rapport om du vill se defragmenteringsrapporten med detaljerad information om volymen du har defragmenterat.
Obs! Säkerhetskopiera viktiga filer före defragmenteringen.

Optimera användningen av virtuellt minne

Med virtuellt minne verkar program ha tillgång till ett stort, kontinuerligt block med primärminne (RAM), som i själva verket är ett mycket mindre block med primärminne som kompletteras av sekundärminne, till exempel en hårddisk. För att minnesutrymme tillfälligt ska frigöras i RAM-minnet flyttas datablock (sidor) mellan RAM-minnet och en växlingsfil på hårddisken.

Normalt är växlingsfilen i Windows dynamisk. Därför kan växlingsfilens storlek växla beroende på tillgängligt diskutrymme och vilka åtgärder som utförs på datorn. Växlingsfilen kan också uppta en fragmenterad del av hårddisken utan att prestanda påverkas negativt i någon högre grad. En dynamisk växlingsfil är normalt det effektivaste sättet att utnyttja resurserna. För att det virtuella minnet ska få goda prestanda måste du se till att det finns mycket ledigt utrymme på disken med växlingsfilen, så att växlingsfilens storlek kan ändras vid behov.

Eftersom växlingsfilen i Windows är dynamisk behöver du normalt inte ändra inställningarna för det virtuella minnet. I vissa situationer kan prestanda emellertid öka om inställningarna ändras. Om du fortfarande har prestandaproblem när du har frigjort utrymme på hårddisken genom att ta bort onödiga filer kan det kanske hjälpa att ändra standardinställningarna för det virtuella minnet.

Om du har mer än en enhet på datorn kan prestanda förbättras om du anger att växlingsfilen ska finnas på en annan enhet än standardenheten eller om båda följande förutsättningar gäller:
 • Det finns nästan inget tillgängligt ledigt utrymme på standardenheten, och en annan lokal enhet innehåller mer tillgängligt ledigt utrymme.
 • En annan lokal enhet är snabbare och utnyttjas mindre än den aktuella enheten.
Prestanda kan också förbättras om du anger att det minsta tillgängliga diskutrymmet för det virtuella minnet ska vara minst två gånger det tillgängliga RAM-minnet. Om det till exempel finns 64 MB RAM-minne på datorn anger du minst 128 MB virtuellt minne.

Obs! Om du inte är en avancerad användare rekommenderar Microsoft att du låter Windows hantera inställningarna för det virtuella minnet. Använd om möjligt standardinställningarna. Information om inställningar för virtuellt minne i Windows finns i Windows Hjälp.

Använd färre teckensnitt

Om du använder många teckensnitt kan det påverka prestanda negativt, till exempel vid utskrift eller förhandsgranskning av ett dokument första gången. Dessutom kan det ta längre tid innan dialogrutorna Teckensnitt eller Symbol visas första gången. I Word används ytterligare minnes- och filresurser vid komplicerade åtgärder när flera teckensnitt används.

Använd lägre skärmupplösning och färginställningar

Konfigurera bildskärmsinställningarna för rätt grafikdrivrutin, så får du snabbast möjliga bildskärmsvisning. Du behöver kanske inte använda de maximala inställningarna för skärmupplösning eller färginställningar som stöds av grafikkortet. Ytterligare färgstöd kan dramatiskt minska tiden för skärmuppdatering vid rullning eller uppdatering av grafik.

För vissa åtgärder, till exempel rapportskrivning och arbete med kalkylblad, kan du använda en lägre skärmupplösning och färginställning, till exempel 256 färger.

Om du inte får bättre prestanda eller om du behöver ytterligare visningsmöjligheter kan du alltid ange en högre upplösning och färginställning.

Lagra dokument på okomprimerade enheter

När du komprimerar en hårddisk frigör du utrymme för lagring av filer. Även om det finns mer diskutrymme kan komprimeringen göra att program på enheten blir långsammare.

Den främsta orsaken till prestandaförsämringar vid användning av komprimeringsprogram från andra tillverkare är att data måste expanderas eller komprimeras vid varje läs- eller skrivåtgärd på hårddisken. Detta belastar datorns processor ytterligare.

Datorer med snabba processorer drabbas kanske inte av denna prestandaförsämring efter installation av komprimeringsprogram.

Lagra dokument på den lokala hårddisken

Det kan ta längre tid att använda Word från en diskett eller nätverksenhet än från filer som är lagrade på den lokala hårddisken. Dessutom kan det ta längre tid att arbeta med filer på en diskett eller nätverksenhet än filer som är lagrade på den lokala hårddisken.

Försök undvika att arbeta med filer på en diskett. Kopiera i stället filerna till den lokala hårddisken och arbeta sedan med den lokala kopian på hårddisken.

När du är klar med en fil sparar du ändringarna och stänger sedan filen innan du kopierar tillbaka den till dess ursprungliga plats.

Stäng av "Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper"

När du arbetar med dokument som har skapats i Microsoft Word 6.0 eller Microsoft Word för Windows 95 stänger du av Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper.

Då kontrolleras inte skrivarinställningar för beräkning av formatering och layout och rullningshastigheten ökar.

Obs! Normalt aktiveras det här alternativet i dokument som konverteras, för att dokumentformatering i Word for Windows 95 eller Word 6.0 för Windows ska bevaras. Om alternativet inaktiveras kan det medföra mindre förändringar av rad- eller sidbrytning. Så här inaktiverar du Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Kompatibilitet.
 3. Klicka på Microsoft Word 6.0/95 i rutan Rekommenderade alternativ för.
 4. Avmarkera kryssrutan Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper och klicka på OK.

Använd bakgrundssparning

Normalt är alternativet Tillåt bakgrundssparning aktivt. Det innebär att du kan fortsätta att arbeta i Word samtidigt som du sparar ett dokument.

Eftersom det också innebär att ytterligare systemminne används kan du spara systemresurser genom att inaktivera alternativet. Så här aktiverar eller inaktiverar du Tillåt bakgrundssparning:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Spara.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt bakgrundssparning och klicka på OK.
Obs! När ett dokument sparas i bakgrunden visas en pulserande diskettikon i statusfältet. Om det inte går att spara dokumentet i bakgrunden sparas det i förgrunden. Detta kan till exempel inträffa om det inte finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme eller om dokumentet sparas på en diskett.

Stäng av automatisk stavnings- och grammatikkontroll

Normalt kontrolleras stavning och grammatik automatiskt i Word medan du skriver. Stavfel markeras med vågig röd understrykning och grammatiska fel med grön. På vissa datorer kan de här alternativen påverka prestanda negativt.

Så här inaktiverar du automatisk stavnings- och grammatikkontroll:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Stavning och grammatik.
 3. Avmarkera kryssrutorna Kontrollera stavning medan du skriver och Kontrollera grammatik medan du skriver och klicka på OK.

Använd ett annat visningsläge

Använd en eller flera av följande metoder för att optimera visning av dokument i Word:
 • Använd Normal-läge i stället för Utskriftslayout-läge när du kan. I Utskriftslayout-läge tar det längre tid att rita upp skärmen igen och göra sidbrytningar. Ändra till Normal-läge genom att klicka på NormalVisa-menyn.
 • Använd alternativet Bildplatshållare om dokumentet innehåller mycket grafik. Med det här alternativet visas en tom ruta för varje grafikobjekt i dokumentet. På så vis går det snabbare att rulla genom och visa ett dokument med mycket grafik. Så här använder du alternativet Bildplatshållare:
  1. Starta Word.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
  3. Markera kryssrutan Bildplatshållare under Visa och klicka på OK.
 • Aktivera alternativet Utkastteckensnitt för snabbare visning av dokument med omfattande formatering och grafik. Med det här alternativet visas den mesta teckenformateringen som understrykning och fetstil, och grafik visas som tomma rutor. Alternativet är endast tillgängligt i Normal-läget. Så här aktiverar du alternativet Utkastteckensnitt:
  1. Starta Word.
  2. Klicka på NormalVisa-menyn.
  3. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
  4. Markera Utkastteckensnitt under Alternativ för dispositionsläge och normalläge och klicka på OK.

Ändra skrivarinställningar för högre utskriftshastighet

Optimera utskriften med någon av följande metoder.
 • Optimera utskrift av stora dokument
  Optimera utskrift av stora dokument genom att stänga av skärmsläckare under utskriftsjobbet eller använda en tom skärmsläckare. Animerade skärmsläckare utnyttjar processortid och kan ta tid från bearbetningen av utskriftsjobbet. Mer information om ändring av inställningarna för skärmsläckaren finns i Windows Hjälp.
 • Skriv ut korrektur snabbt
  Aktivera alternativet Utkast. Med det här alternativet skrivs dokumentet ut med minimal formatering, vilket kan innebära snabbare utskrifter. Alternativet är idealiskt för utskrift av korrektur. Så här aktiverar du alternativet Utkast:

  Obs! Vissa skrivare stöder kanske inte det här alternativet.
  1. Starta Word.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Utskrift.
  3. Markera kryssrutan Utkast under Utskriftsalternativ och klicka på OK.
 • Använd alternativet för bakgrundsutskrift som bäst passar dina krav När bakgrundsutskrift är aktiverat kan du fortsätta att arbeta i Word medan dokumentet skrivs ut i bakgrunden. Vid bakgrundsutskrift används ytterligare minne, och det kan ta längre tid att skriva ut dokumentet. När bakgrundsutskrift är inaktiverat skrivs dokumentet ut snabbare. Du kan emellertid inte arbeta i Word förrän utskriftsjobbet är klart. Om du inte behöver arbeta i Word medan dokumentet skrivs ut inaktiverar du bakgrundsutskrift för snabbare utskrifter. Gör så här:
  1. Starta Word.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Utskrift.
  3. Avmarkera kryssrutan Bakgrundsutskrift, och klicka sedan på OK.
 • Ändra inställningarna för utskriftshanteraren Utskriftshastighet mäts i RTA-hastigheten (Return To Application) och skrivarens sidhastighet. RTA definieras som tiden från det att du klickar på Skriv ut tills du åter får kontroll över programmet. Skrivarens sidhastighet definieras som tiden från det att du klickar på Skriv ut tills utskriftsjobbet är klart. Du kan påverka både RTA och skrivarens sidhastighet genom att ändra inställningarna för utskriftshanteraren. Så här ändrar du inställningarna för utskriftshanteraren:
  1. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
  2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Avancerat.
  4. Gör något av följande:
   • För högre RTA-hastighet: klicka på Starta utskriften direkt om det inte redan är markerat.
   • För högre sidhastighet på skrivaren: klicka på Skriv ut direkt till skrivaren.
   Obs! Om den lokala skrivaren är delad är alternativet Skriv ut direkt till skrivaren inte tillgängligt. Ibland hindrar det här alternativet laserskrivare från att sättas på och stängas av under ett utskriftsjobb.
  5. Klicka på OK.

Stäng av Outlook-journalalternativ

Du kan konfigurera journalen i Microsoft Outlook så att poster registreras automatiskt, till exempel när du öppnar, stänger och sparar dokument. På vissa datorer kan detta medföra en märkbar fördröjning när du öppnar, stänger eller sparar dokument. Så här stänger du av Outlook-journalalternativ:
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Journalalternativ i området Kontakter.
 4. Avmarkera alla kryssrutor i området Registrera automatiskt dessa objekt och klicka på OK,
 5. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

Använd ett annat skrivbordstema

Byte av skrivbordstema i Windows kan öka prestanda på vissa datorer. Så här byter du skrivbordstema:
 1. Högerklicka i ett tomt område på skrivbordet och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Teman.
 3. Klicka på önskat tema i rutan Tema (till exempel Windows klassisk) och sedan på OK. Obs! Temat du väljer får inte innehålla mycket grafik. Det måste vara så enkelt som möjligt för att spara minne.

Stäng av musschemat

Om du stänger av det animerade musschemat ökar datorns prestanda. Ökningen märks dock inte på vissa datorer. Så här stänger du av musschemat:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Mus-ikonen.
 3. Klicka på fliken Pekare.
 4. Klicka på Inget i rutan Schema och sedan på OK.

Gör att webbsidor hämtas snabbare genom att inte generera bilder

Använd den här metoden om du sparar dokumentet som webbsidor och visar dem i en webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare, som stöder VML (Vector Markup Language). Det tar mindre tid att hämta och visa en webbsida och kräver mindre diskutrymme om grafiken inte hämtas varje gång du öppnar sidan. Så här visar du dokument i en webbläsare:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 3. Klicka på Webbalternativ och sedan på fliken Webbläsare.
 4. Under Målwebbläsare klickar du på önskad webbläsare i rutan Personer som visar den här webbsidan använder:.
 5. Under Alternativ markerar du kryssrutan Använd VML för visning av grafiska element i webbläsare.
 6. Klicka på OK.

Spara dokument i det aktuella formatet

När du öppnar ett dokument som har sparats i ett annat filformat görs en konvertering, som kan medföra att dokumentet öppnas långsamt. Förbättra prestanda genom att spara dokumentet i det aktuella formatet. Om du till exempel arbetar i Word 2003 sparar du dokumentet som ett Word-dokument (.doc).

Stäng av alternativet "Uppdatera automatiska länkar vid Öppna"

När du stänger av Uppdatera automatiska länkar vid Öppna öppnas dokument kanske snabbare. Du kan uppdatera länkar manuellt senare. Så här stänger du av Uppdatera automatiska länkar vid Öppna:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 3. Avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna och klicka på OK.
Så här uppdaterar du länkarna manuellt:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på LänkarRedigera-menyn.
 3. Klicka på källfilen du vill uppdatera och sedan på Uppdatera nu.

Stäng av alternativet "Lista senast använda filer"

Så här stänger du av Lista senast använda filer:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 3. Avmarkera kryssrutan Lista senast använda filer och klicka på OK.

Stäng av alternativ för att klippa ut och klistra in

När du stänger av alternativen Anpassa urklipp och inklistring och Visa knappen Inklistringsalternativ fungerar Word kanske bättre. Så här stänger du av de här alternativen:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Redigera.
 3. Avmarkera kryssrutorna Visa knappen Inklistringsalternativ och Anpassa urklipp och inklistring och klicka sedan på OK.

Stäng av åtgärdsfönstret Start

Så här stänger du av åtgärdsfönstret Start:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på Visning.
 3. Avmarkera kryssrutan Visa Startåtgärdsfönster och klicka på OK.

Stäng av skärmtips

För vissa objekt i Word, till exempel kommentarer, spårade ändringar eller hyperlänkar, visas en kort beskrivning när muspekaren vilar över objektet. Denna beskrivning kallas för skärmtips. När du stänger av skärmtips fungerar Word kanske bättre.

Så här stänger du av skärmtips:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på Visning.
 3. Avmarkera kryssrutan Skärmtips och klicka på OK.

Använd lokala i stället för omdirigerade mappar vid dataåtkomst via ett WAN (Wide Area Network)

Word kan bli långsamt när du använder ett WAN och när mapparna där du hämtar data har dirigerats om till en plats på servern.

Obs! Mappen Application Data är ett exempel på en sådan mapp.

Använd någon av följande metoder för att förbättra prestanda:
 • Använd lokala i stället för omdirigerade mappar.
 • Använd centrala profiler i stället för omdirigerande systemmappar.

Ordlista

 • Okomprimerad enhet
  En enhet där data inte har komprimerats för att ta mindre plats.
 • Drivrutin
  Ett program som gör att en enhet, till exempel ett grafikkort eller en skrivare, kan kommunicera med operativsystemet. Även om en enhet är installerad kan den inte användas förrän du har installerat och konfigurerat lämplig drivrutin.
 • Sidbrytning
  Det ställe där en sida slutar och en annan börjar.
 • Växlingsfil
  En dold fil på hårddisken som används i Windows för delar av program och datafiler som inte ryms i minnet. Växlingsfilen utgör tillsammans med fysiskt minne, RAM, det virtuella minnet. I Windows flyttas data från växlingsfilen till minnet och tvärtom för att ge utrymme åt nya data.
 • Virtuellt minne
  Tillfälligt lagringsutrymme som används på en dator för körning av program som kräver mer minne än vad som finns i RAM-minnet. Program kan till exempel ha tillgång till 4 gigabyte (GB) virtuellt minne på datorns hårddisk, trots att det bara finns 32 MB RAM-minne på datorn. Programdata som för tillfället inte ryms i datorns minen sparas i växlingsfiler.
Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer om andra sätt att förbättra programfunktion klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
328237 Vissa program fungerar inte som förväntat när stora filer öppnas
313937 Programmet slutar svara när du öppnar eller sparar en fil i ett Office 2002 eller Office 2003-program
280821 Det tar lång tid att starta Word och att skriva ut eller ladda dokument
Ytterligare teknisk information om Word och andra Microsoft Office 2003-produkter finns på Microsoft Office 2003 Support Center på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 827101 – senaste granskning 12/08/2015 04:23:24 – revision: 6.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB827101
Feedback