Surrogat par tecken visas som fyrkanter i ListView-kontroller i Visio 2007 eller Visio 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 827237
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Tecknen visas inte korrekt när du försöker använda surrogat par tecken i en ListView -kontrollen i Microsoft Office Visio 2007 eller i Microsoft Office Visio 2003. Tecknen som fyrkantiga rektanglar.

Till exempel när du klistrar in surrogat par tecken i rutan etikett i dialogrutan Definiera egna egenskaper för en form i ritningen (högerklickar du på formen, klicka på Egenskaperoch klicka sedan på definiera) par surrogattecken visas som fyrkantiga rutor i den etiketten<b00> </b00> kolumn i rutan Egenskaper .
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom ListView kontroll i Visio inte stöder för närvarande par surrogattecken.
Workaround
Undvik det här problemet genom att inte använda surrogat par tecken i ListView -kontroller i Visio.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Mer Information
Ett surrogatpar är ett par av 16-bitars Unicode-värden som motsvarar ett tecken. Det första (hög) surrogat är ett 16-bitars kodvärde mellan U + D800 och U + DBFF. Det andra (låg) surrogat är ett 16-bitars kodvärde i intervallet U + DC00 till U + DFFF. Surrogatpar utöka teckenuppsättningen efter Unicode-tecknet. Genom att använda surrogat par kan Unicode-stöd över en miljon tecken. Mer information om surrogatpar finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om Visio finns på följande Microsoft-webbplats:
VSO2007 VSO2003 VISIO2003 surrogat par characterslistview fyrkantiga rutor

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 827237 – senaste granskning 01/10/2015 14:31:26 – revision: 3.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbbug kbmt KB827237 KbMtsv
Feedback