"Fel 1068" felmeddelande när du försöker aktivera Internet-anslutning dela

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 827328
Symptom
När du kör guiden Internet-anslutning dela visas något av följande felmeddelanden:
Ett fel uppstod när Internet-anslutningsdelning aktiverades. Det gick inte att starta den överordnade tjänsten eller gruppen.
- eller -
1068: överordnade tjänsten eller gruppen misslyckades att starta.
Lösning
Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50562

Lös problemet genom att kontrollera att alla beroende tjänster har startats. Gör så här:
 1. Klicka på Startoch sedan på Helpand Support.
 2. Klicka på UseTools för att visa information om datorn och diagnoseproblemsunder Välj en aktivitet.
 3. Klicka på Verktyget SystemConfigurationi området Verktyg .
 4. Klicka på Öppna Systemkonfigurationi rutan till höger. Detta öppnar verktyget Systemkonfiguration.
 5. Klicka på fliken tjänster .
 6. Kontrollera att alla följande tjänster är aktiverade. Klicka på kryssrutan om du vill aktivera tjänsten ona.
  • Application Layer Gateway Service
  • Nätverksanslutningar
  • Medvetenhet om plats på nätverket (NLA)
  • Plug and Play
  • Remote Access Auto Connection Manager
  • Remote Access Connection Manager
  • Remote Procedure Call (RPC)
  • Telefoni
 7. Klicka på OKoch sedan påStarta.
 8. När Windows har startats om kan du köra guiden Internet-ConnectionSharing.
Referenser
Ytterligare information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
241584 Tjänsten startar inte och visar "Fel 1058"

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
ICS ICSW fixit fixme korrigera det.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 827328 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/05/2016 07:38:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbsecurity kbmisctools kbmsifixme kbfixme kbmt KB827328 KbMtsv
คำติชม