Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Översikt över säkerhetskorrigering för Access 2002 Runtime: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Access 2000 finns i827431.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Access 2002 Runtime. Genom denna uppdatering åtgärdas problemet att kod kan köras på datorn genom Microsoft Office XP-dokument som innehåller skadliga Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications). Denna uppdatering för Access 2002 Runtime är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllt:
 • Access 2002 Runtime Update: KB813617:

  Innan du installerar uppdateringen måste du installera Access 2002 Runtime Update: KB813617.

  Om du vill veta mer om installation av Access 2002 Runtime Update: KB813617 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  813617 Access 2002 Runtime Update: April 30, 2003
Obs! Om Access 2002 Runtime Update: KB813617 inte redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430:
Den förväntade versionen av produkten hittades inte på datorn.
Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Instruktioner för utvecklare som ska uppdatera befintliga Runtime-program Du kan göra något av följande:
 • Hänvisa användare till webbplatsen Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar
 • Distribuera uppdateringen för Access 2002 Runtime KB813617
Hänvisa användare till Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar

Ett alternativ för uppdatering är att låta varje användare besöka Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar och hämta uppdateringen. Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen. Gör det på webbplatsen Office Produktuppdateringar. På webbplatsen Office Produktuppdateringar identifieras din installation av Access Runtime, och du uppmanas installera det som behövs för att din Access Runtime-installation ska bli helt aktuell. Varje användare gör följande:

Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före uppdateringen måste du ta bort Access Runtime-programmet och sedan installera det igen från originalkällan. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla datafiler innan du tar bort Access Runtime-programmet.
 1. Besök webbplatsen Office Produktuppdateringar:
 2. Klicka på Sök.
 3. Klicka på Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430 och sedan på Starta installationen.
 4. Markera kryssrutan Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka två gånger på Nästa.
 6. Klicka på Slutför.
Distribuera Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430

Ett annat alternativ är att hämta och distribuera klientuppdateringen eller den fullständiga uppdateringen till alla användare.

Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före uppdateringen måste du ta bort Access Runtime-programmet och sedan installera det igen från originalkällan. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla datafiler innan du tar bort Access Runtime-programmet.

Så här hämtar och distribuerar du klientuppdateringen:
 1. Hämta Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  HämtaHämta paketet officexp-kb827430-client-enu.exe nu.
  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Distribuera filen officexp-kb827430-client-enu.exe till användarna.
 3. Låt användarna öppna Utforskaren, dubbelklicka på officexp-kb827430-client-enu.exe och följa instruktionerna för installation.
Obs! Om du inte vet vilka uppdateringar som användarna har installerat, är installation av fullständiga uppdateringar på klientdatorerna ett bra sätt att se till att samtliga användare har den senaste versionen av programmet. Användare kan dessutom installera en fullständig korrigering, även om de inte har tillgång till installationskällan.

Så här hämtar och distribuerar du den fullständiga uppdateringen:
 1. Hämta Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  HämtaHämta paketet officexp-kb827430-fullfile-enu.exe nu.
  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Distribuera filen officexp-kb827430-fullfile-enu.exe till användarna.
 3. Låt användarna öppna Utforskaren, dubbelklicka på officexp-kb827430-fullfile-enu.exe och följa instruktionerna för installation.
Mer information om denna installationsstrategi och en jämförelse av olika uppdateringsalternativ finns på följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Filnamn   Version -------------------------- Snapview.exe  10.0.4622.0 Snapview.ocx  10.0.5529.0 Vbe6.dll    6.4.99.69
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Snapview.exe i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Snapview.exe i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Version. Om versionsnumret är 10.0.4622.0 är uppdateringen installerad på datorn.
Obs! Om Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Lista över problem som korrigeras genom uppdateringen

Med Access 2002 Runtime Security Patch: KB827430 åtgärdas följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Office-dokument innehåller skadliga VBA-projekt som möjliggör körning av otillåten kod

Genom Office XP-dokument med skadliga VBA-projekt kan otillåten kod köras på datorn.

Ett SnapShot-objekt som inte är länkat visas med samma färg som skrivbordet


När du infogar ett SnapShot-objekt (.snp) utan att länka det till ett dokument syns inte objektet. Det beror på att SnapShot-objektet har samma färg som skrivbordet.

Nytt ClassID har lagts till i Snapshot.ocx

OWC (Office Web Components) stöder inte det ursprungliga GUID (Global Unique Identifier) och ClassID för Microsoft Internet Explorer.

En fil överförs med SnapShot Viewer över en domän

Om du använder SnapShot Viewer-kontroller på en sida kan du överföra en SnapShot-fil från en annan domän.

SnapShot Viewer avslutas oväntat eller så visas ett felmeddelande

När du öppnar en SnapShot Viewer-fil (.snp) avslutas SnapShot Viewer oväntat, eller så visas följande felmeddelande:
Ett fel uppstod när Snapshot-filen öppnades.

Snapview.ocx är ej korrekt registrerat

Snapview.ocx registreras inte korrekt automatiskt.

CSnapshotViewerControl orsakar att Access avslutas oväntat


Access avslutas oväntat vid ett programmeringsanrop till funktionen CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Egenskaper

Artikel-id: 827430 – senaste granskning 01/11/2015 05:22:03 – revision: 5.5

Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827430
Feedback