Översikt över säkerhetskorrigering för Access 2000 Runtime: 3 september 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Access 2002 finns i 827430.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Access Runtime 2000. Genom denna uppdatering åtgärdas problemet att kod från Microsoft Office 2000-dokument med skadliga VBA-projekt (Microsoft Visual Basic for Applications) kan köras på datorn. Denna uppdatering för Access 2000 Runtime är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Installera Office 2000 SP-3 innan du installerar uppdateringen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)
Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Steg för utvecklare som ska uppdatera befintliga tillämpningar

Du kan använda något av följande två alternativ:
 • Hänvisa användare till webbplatsen Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar
 • Hämta säkerhetskorrigeringen av Access 2000 Runtime: KB827431
Hänvisa användare till Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar

Ett alternativ för uppdatering är att låta varje användare besöka Microsoft-webbplatsen Office Produktuppdateringar och hämta uppdateringen. Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen. Gör det på webbplatsen Office Produktuppdateringar. På webbplatsen Office Produktuppdateringar identifieras din installation av Access Runtime, och du uppmanas installera det som behövs för att din Access Runtime-installation ska bli helt aktuell. Varje användare gör följande:

Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före uppdateringen måste du ta bort Access Runtime-tillämpningen och sedan installera det igen från originalkällan. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla datafiler innan du tar bort Access Runtime-programmet.
 1. Besök webbplatsen Office Produktuppdateringar:
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.
 3. Klicka på Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431 och sedan på Starta installationen.
 4. Markera kryssrutan Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka två gånger på Nästa.
 6. Klicka på Slutför.
Distribuera säkerhetskorrigeringen av Access 2000 Runtime: KB827431

Ett annat alternativ är att hämta och distribuera klientuppdateringen eller den fullständiga uppdateringen till alla användare.

Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före uppdateringen måste du ta bort Access Runtime-tillämpningen och sedan installera det igen från originalkällan. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla datafiler innan du tar bort Access Runtime-programmet.

Så här hämtar och distribuerar du klientuppdateringen till klienterna:
 1. Hämta klientversionen av Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431.

  HämtaHämta paketet office2000-kb827431-client-enu.exe nu.
  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Distribuera filen office2000-kb827431-client-enu.exe till användarna.
 3. Låt användarna öppna Utforskaren, dubbelklicka på office2000-kb827431-client-enu.exe och följa instruktionerna för installation.
Obs! Om du inte vet vilka uppdateringar som användarna har installerat, är detta ett bra sätt att se till att samtliga användare har den senaste versionen av programmet. Användare kan dessutom installera en fullständig version av uppdateringen, även om de inte har tillgång till installationskällan.

Så här hämtar och distribuerar du den fullständiga uppdateringen till användarna:
 1. Hämta den fullständiga versionen av Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431.

  HämtaHämta paketet office2000-kb827431-fullfile-enu.exe nu.
  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Distribuera filen office2000-kb827431-fullfile-enu.exe till användarna.
 3. Låt användarna öppna Utforskaren, dubbelklicka på office2000-kb827431-fullfile-enu.exe och följa instruktionerna för installation.
Om du vill veta mer om denna installationsstrategi och jämföra uppdateringsalternativen besöker du följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Filnamn   Version -------------------------- Vbe6.dll    6.4.99.69 Snapview.exe  10.0.4622.0 Snapview.ocx  10.0.5529.0
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Snapview.exe i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Snapview.exe i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Version. Om versionsnumret är 10.0.4622.0 är uppdateringen installerad på datorn.
Obs! Om Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer

För att kunna installera uppdateringen som beskrivs i denna artikel måste du ha installerat Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen Access 2000 Runtime: KB827431 åtgärdas följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Office-dokument innehåller skadliga VBA-projekt som möjliggör körning av otillåten kod

Genom Office 2000-dokument med skadliga VBA-projekt kan otillåten kod köras på datorn.

Icke-länkade SnapShot-objekt visas med skrivbordets färg

När du infogar ett SnapShot-objekt (.snp) utan att länka objektet till ett dokument syns inte objektet. Det beror på att SnapShot-objektet har samma färg som skrivbordet.

Nytt ClassID tillagt till Snapshot.ocx

Genom denna korrigeringsfil uppdateras OWC (Office Web Component) så att det stöder det ursprungliga GUID- och ClassID-värdet för Internet Explorer.

En fil överförs över en domän med SnapShot Viewer


Om du använder SnapShot Viewer-kontrollen på en sida kan du överföra en SnapShot-fil från en annan domän.

SnapShot Viewer avslutas oväntat eller så visas ett felmeddelande

När du öppnar en SnapShot Viewer-fil (.snp) avslutas SnapShot Viewer oväntat, eller så visas följande felmeddelande:
Ett fel uppstod när Snapshot-filen öppnades.

Snapview.ocx ej korrekt registrerat

Snapview.ocx registreras inte korrekt automatiskt.

CSnapshotViewerControl orsakar att Access avslutas oväntat

Access avslutas oväntat när du anropar funktionen CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Egenskaper

Artikel-id: 827431 – senaste granskning 12/08/2015 04:29:26 – revision: 7.2

Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827431
Feedback