Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda funktionen Ledig/upptagen-information för Internet i Outlook 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2002 finns i291621.
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2000 finns i196484.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs användning av funktionen Ledig/upptagen-information för Internet i Microsoft Office Outlook 2003. Genom denna kan du ange om du är ledig eller upptagen på en URL-filserver. Du kan också se om dina kontakter är lediga eller upptagna och ordna möten med andra användare.
Inledning
Ledig/upptagen-information för Internet är en funktion i Microsoft Outlook 2003 som gör det möjligt att se när andra är lediga eller upptagna och schemalägga möten på ett effektivt sätt. Alla som använder Outlook 2003 har möjlighet att ange om de är lediga eller upptagna på en användarspecificerad URL-filserver. URL-filservern kan delas med alla användare eller begränsas till vissa.

Ledig/upptagen-information för Internet baseras på IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) iCal. I Ledig/upptagen-information för Internet används en del av iCal-standarden som kallas iCalendar, en standard under utveckling för formatering och lagring av schemaläggningsinformation. I iCalendar definieras en standard för att återge information om användaren är ledig eller upptagen på ett standardiserat sätt.

Följande ämnen tas upp i den här artikeln:
 • Publicera ledig/upptagen-information på Internet
 • Se andras ledig/upptagen-information på Internet
 • Planera ett möte med hjälp av Ledig/upptagen-information för Internet
Mer Information

Publicera ledig/upptagen-information på Internet

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kalenderalternativ på fliken Inställningar.
 3. Klicka på Alternativ för ledig/upptagen-information.
 4. Stäng alla dialogrutor genom att klicka tre gånger på OK.

Se andras ledig/upptagen-information på Internet

Du kan se ledig/upptagen-information för alla kontakter som publicerar dessa uppgifter på Internet. Om alla kontakter lagrar informationen på samma ledig/upptagen-server kan du ange sökvägen för informationen globalt för alla kontakter. Om informationen för olika kontakter finns på olika platser kan du också ange sökvägen för varje enskild kontakt. Använd någon av följande metoder för att se andras ledig/upptagen-information på Internet.

Ange den globala ledig/upptagen-sökvägen för alla kontakter

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kalenderalternativ på fliken Inställningar.
 3. Klicka på Alternativ för ledig/upptagen-information.
 4. Stäng alla dialogrutor genom att klicka tre gånger på OK.

Ange ledig/upptagen-sökvägen för en viss kontakt

 1. Klicka på Kontakter i navigeringsfönstret, och öppna sedan en kontakt genom att dubbelklicka på en post.
 2. Klicka på fliken Information.
 3. Under texten Ledig/upptagen Internetadress skriver du den fullständiga sökvägen till platsen där du vill söka efter den här kontaktens ledig/upptagen-information i rutan Adress. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel http://..., fil://\\... eller ftp://....

  Följande är ett exempel på ett giltigt format:
  ftp://Kontaktserver/Freebusy/Kontaktnamn.vfb
  Information om ledig/upptagen Internetadress visas på fliken Schemaläggning för avtalade tider och möten.

Planera ett möte med hjälp av Ledig/upptagen-information för Internet

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönstret och sedan på Ny mötesförfråganÅtgärder-menyn.
 2. På fliken Schemaläggning skriver du namnet på varje mötesdeltagare i rutan Alla deltagare.
Outlook följer URL-sökvägen (som tidigare angavs i avsnittet "Ange ledig/upptagen-sökvägen för en viss kontakt" i den här artikeln) för personerna du bjuder in och infogar automatiskt deras ledig/upptagen-information i mötesplaneraren.

Normalt publiceras och hämtas ledig/upptagen-information automatiskt var 15:e minut. Så här uppdaterar du ledig/upptagen-informationen omedelbart: klicka på Skicka och ta emotVerktyg-menyn och sedan på Ledig/upptagen-information.
OfficeKBHowTo
Egenskaper

Artikel-id: 827775 – senaste granskning 11/17/2004 16:08:00 – revision: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager

 • kbhowto kbinfo KB827775
Feedback