MS03-043: Buffertöverskridning i Messenger Service möjliggör körning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS03-043 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
säkerhetskorrigering Msgsvc.dll Wkssvc.dll Mup.sys Netapi32.dll säkerhet bugg programfel säkerhetsproblem sårbarhet skadlig angripare utnyttja registret NetBIOS RPC UDP
Egenskaper

Artikel-id: 828035 – senaste granskning 02/27/2014 02:16:41 – revision: 4.7

 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB828035
Feedback