Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Office 2002: 9 mars 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Outlook 2002 som ger högsta möjliga stabilitet och säkerhet. Genom uppdateringen åtgärdas också ett fel som skulle kunna göra det möjligt för en angripare att kringgå blockeringsmöjligheterna i kommandoradsparametrarna i Microsoft Outlook. Varningsdialogrutor kommer att visas. Denna uppdatering är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Outlook 2002 Security Patch: KB828040.

Obs! I Microsoft Office XP Service Pack 3 ingår alla korrigeringsfiler som ingår i Outlook 2002 Security Patch: KB828040.

Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832671 Översikt över Microsoft Office XP Service Pack 3
Mer Information

Hämta och installera administratörsversionen av Outlook 2002 Security Patch: KB828040

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i den här artikeln.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Office XP Service Pack 2.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)
  Obs! Den fullständiga versionen av Outlook 2002 Security Patch: KB828040 kan installeras i Office XP Service Pack 1 eller Office XP Service Pack 2.
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta den engelska versionen av paketet Outlook 2002 Security Patch: KB828040 nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Obs! Du kan hämta en lokaliserad version av paketet Outlook 2002 Security Patch: KB828040 på följande Microsoft-webbplats:Om du själv är serveradministratör gör du så här för att uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera uppdateringen:
 1. Klicka på Spara så att filen Officexp-kb828040-fullfile-sve.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på officexp-kb828040-fullfile-sve.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 4. Skriv c:\828040 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 6. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna där adminsökväg är sökvägen för den administrativa installationspunkten för Microsoft Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-paketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen (till exempel OUTLOOKff.msp):
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\828040\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  Obs! Du kan lägga till /qb+ på kommandoraden så att dialogrutan Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 7. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna där adminsökväg är sökvägen för den administrativa installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-paketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi), och där funktionslista är en lista över de funktioner som måste installeras om i och med uppdateringen:
  msiexec /i adminsökväg\MSI-filREINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  Om du vill installera alla funktioner kan du använda REINSTALL=ALL. Du kan välja mellan följande funktioner:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles
Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den.

Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  -----------------------  OUTLOOK.EXE  10.0.5709.0  DLGSETP.DLL  10.0.5626.0  ENVELOPE.DLL 10.0.4817.0  EXCHCSP.DLL  10.0.5328.0  EXSEC32.DLL  10.0.4907.0  IMPMAIL.DLL  10.0.4406.0  OUTLCM.DLL  10.0.5424.0  OUTLCTL.DLL  10.0.5112.0  OUTLLIB.DLL  10.0.5709.0  OUTLMIME.DLL 10.0.4608.0  OUTLPH.DLL  10.0.5703.0  RECALL.DLL  10.0.4721.0
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av en eller flera av filerna i tabellen.

Så här avgör du vilken version av Outlook som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Outlook.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Outlook.exe i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Outlook som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av produkt 2002 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om Outlook 2002 Security Patch: KB828040 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För att du ska kunna installera korrigeringsfilen som beskrivs i den här artikeln måste Windows Installer 2.0 eller senare vara installerat. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Lista över problem som åtgärdas genom uppdateringen

I säkerhetskorrigeringen för Outlook 2002: KB828040 ingår följande tidigare utgivna uppdateringar för Outlook 2002:
331866 Uppdatering för Outlook 2002: 4 december 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Genom Outlook 2002 Security Patch: KB828040 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
822614 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 1 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827970 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 12 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823956 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 18 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823970 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 10 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825813 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 15 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827137 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 22 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827146 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 29 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823968 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 27 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Säkerhetskorrigering för Outlook 2002: KB828040 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

330981 OL2002: Felmeddelande: Postlådan för Exchange-konferenser är inte korrekt konfigurerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817270 OL2002: Nummersändaren i Outlook slår en nolla innan ett internt telefonnummer slås (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810488 Ett HTML-formaterat e-postmeddelande som skickas med Outlook 2002 kommer inte fram till en mottagare med ett annat e-postprotokoll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812478 OL2002: AlwaysSign- eller AlwaysEncrypt-principen används inte på besvarade eller vidarebefordrade meddelanden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327573 Radbrytningar infogas inte som förväntat i texten i ett e-postmeddelande i Outlook 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329431 OL2000: Ändringar i ett vidarebefordrat meddelande ger upphov till oönskade ändringar i det ursprungliga meddelandet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811950 OL2002: Överföringstjänsten meddelas inte om konfigurationsändringar när tjänsten prenumererar på händelsen nkConfigHasChanged. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814377 OL2002: Felmeddelandet "Objektet kan inte öppnas. Det går inte att utföra åtgärder på meddelanderubriker i den här mappen" visas vid öppnande av e-post (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814563 OL2002: Programkörningsfel vid tillägg av en genväg på en dator med Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814556 OL2002: Felmeddelande: Det gick inte att komma åt den angivna sökvägen till mappen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814993 OL2002: Offlineadressbok hämtas när Outlook konfigureras för offlineanvändning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813949 OL2002: Fjärrpost hämtar huvuden för borttagna meddelanden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815355 OL2002: Ledig/upptagen-fältet visar felaktigt upptagen hela dagen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816140 Infofält uppdateras inte när ombud accepterar ett undantag till återkommande mötesförfrågan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812480 OL2002: Outlook-vykontroll returnerar endast aktuellt datum (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816020 OL2002: Kalender som sparas som webbsida visar inga avtalade tider den sista dagen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814554 OL2002: "Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)" fungerar inte som förväntat i händelsen FolderSwitch (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816477 OL2002: Det går inte att skicka oformaterade meddelanden med Extended MAPI (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813565 OL2002: Dialogrutan "Kontakter med samma namn har påträffats" visas inte när en befintlig kontakt sparas i mappen Kontakter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817030 OL2002: Startsidan för en gemensam mapp är inte tillgänglig offline utan nätverksanslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817325 OL2002: Spara som-format ändras till för- och efternamn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817420 OL2002: Felmeddelande: "Resurs har avböjt mötet eftersom det är återkommande" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818581 OL2002: Programmässigt infogad bifogad fil har tom ikon och ingen beskrivning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819103 OL2002: Tangentbordsspråket ändras vid start av Microsoft Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818900 OL2002: Sökväg konverteras inte till UNC när den infogas som hyperlänk (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819538 OL2002: E-postmeddelanden som skickas går förlorade om adressen har klistrats in från ett mottaget e-postmeddelande (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819969 OL2002: Fel namn markeras i listan över e-postmeddelanden när ett dubbelbytetecken skrivs in som första tecken i avsändarens visningsnamn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820367 OL2002: Felmeddelande i filen Mso.dll vid svar på ett e-postmeddelande som skickades med hjälp av alternativet "Skicka svar till" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820368 OL2002: Fel datum och tid visas för läskvitton (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820722 OL2002: Regler visas som avstängda i Regelguiden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820733 OL2002: Programmässigt infogad bifogad fil har tom ikon och ingen text (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821188 OL2002: Felmeddelandet "...Servern är inte tillgänglig..." visas vid arbete offline (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821291 OL2002: Felmeddelandet "Det dokument som är angivet i fältet Office-dokument är inte associerat till ett Office-program..." visas när ett Microsoft Office-dokument bifogas till en onlinemötesförfrågan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819971 OL2002: Fel e-postadress i rutan Till (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817422 OL2002: Kryssrutan "Varna alltid vid filer av den här typen" är inte tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821468 OL2002: Det går inte att ange ett filter när en kalendervy skapas programmässigt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821667 OL2002: Det går inte att använda kontrollen Databindning i Outlook för att visa en annan användares Outlook-mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821804 OL2002: Mappen Aktiviteter dupliceras upprepade gånger när en annan användares postlådemapp visas. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822115 OL2002: Objekt i mappen Skickat kan visas som skickade även om de inte har levererats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817302 OL2000: Röstknappar saknas i e-postmeddelanden som öppnas i ett DMS-e-postsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822846 OL2002: Deltagarstatus återställs efter tillägg av en ny deltagare i ett återkommande möte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822558 Outlook avslutas oväntat på grund av åtgärd i anpassat formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823232 OL2002: Rutan Till fylls automatiskt med mottagare när en mötesförfrågan vidarebefordras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
323612 OL2002: Felmeddelande: Microsoft LDAP-katalog: Det går inte att kontakta LDAP-katalogserver (81) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813506 OL2002: Felmeddelandet "Värdet för den avtalade tidens ledig/upptagen-information är ogiltigt" visas vid försök att öppna en avtalad tid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329098 OL2002: Tillägg inaktiveras om Outlook först startas genom en process (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Outlook 2002 Security Patch: KB828040 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Dubbla parametrar kan överföras till Outlook.exe

Det är möjligt att överföra dubbla kommandoradsparametrar till Outlook.exe.Om Nortel-kryptering avlägsnas från ett meddelande kan det hända att meddelandetexten försvinner

Om ett meddelande finns i en personlig mappfil (.pst) som är krypterad och signerad med ett Nortel-certifikat, och krypteringen sedan avlägsnas men meddelandet lämnas signerat, försvinner innehållet.


Word är inte e-postredigerare vid tillägg av en anpassad användaregenskap

Om du lägger till en anpassad användaregenskap i ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook startas Microsoft Word inte längre som standardredigerare för e-post när du försöker vidarebefordra eller besvara det ändrade e-postmeddelandet.

Obs! Det här problemet uppstår i både RTF (Rich Text Format) och HTML-formaterade e-postmeddelanden.
Egenskaper

Artikel-id: 828040 – senaste granskning 02/02/2014 05:14:59 – revision: 6.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kbupdate KB828040
Feedback