ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS04-012: Kumulativ uppdatering för Microsoft RPC/DCOM

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-012 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000 fjärrkörning kod RPCSS
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828741 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/25/2006 02:59:01 - ฉบับแก้ไข: 7.3

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, the operating system: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server

  • kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB828741
คำติชม
© 2016 Microsoft