MS03-046: Säkerhetsproblem i Exchange Server möjliggör körning av kod

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS03-046 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplats:
säkerhetskorrigering patch säkerhet programfel bugg kontext fel säkerhetsproblem sårbarhet skadlig angripare utnyttja specialutformad register oautentiserad denial of service DoS buffert överskridning Internet Mail Service ansluta SMTP port godtycklig särskild utökad verb begära allokera tilldela stor mängd minne 5.5 2000 protokoll sessioner drviis.dll exsmtp.dll peexch50.dll phatcat.dll msexcimc.exe imcmsg.dll
Egenskaper

Artikel-id: 829436 – senaste granskning 02/02/2014 09:04:39 – revision: 2.3

  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexchange550presp5fix kbqfe kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug KB829436
Feedback