Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Information om Jet 4.0 Service Pack 8

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Den här artikeln innehåller information om Service Pack 8 (SP8) för databasmotorn Microsoft Jet 4.0.

Viktigt! Du måste installera den senaste Jet-uppdateringen för att Jet-databasen ska fungera optimalt. Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för andra operativsystem och om övriga rekommendationer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
239114 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft-databasmotorn Jet 4.0
303528Hålla en Jet 4.0-databas i bästa möjliga skick
Mer Information

Hämta den senaste Service Pack-versionen för Jet 4.0

Det finns för närvarande fem versioner av Service Pack 8 för Jet 4.0.
 • Microsoft Windows 2000

  Använd Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows 2000.
 • Microsoft Windows XP

  Använd WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows XP.
 • Microsoft Windows Server 2003

  Använd WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows Server 2003.
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows NT 4.0.

  Använd Jet40SP8_9xNT.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0.
 • Microsoft Windows Millennium Edition

  Använd Jet40SP8_WMe.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows Millennium Edition.

Filer i Jet 4.0 Service Pack 8

Jet 4.0 Service Pack 8 innehåller följande filer:
   Filnamn     Version    Storlek  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8025.0   557 328  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380 957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512 272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303 376  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53 520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241 936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213 264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356 624  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   360 720  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30 749

Om du hämtar Jet 4.0 Service Pack 8 för datorer med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows NT 4.0 får du också ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna. Dessa drivrutiner ingår i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. I ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna ingår följande filer:
   Filnamn     Version    Storlek  ------------------------------------------  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60 224  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285 224  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27 464
Obs! Om du hämtar Jet 4.0 Service Pack 8 för datorer med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 får du också ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna, men de installeras inte fullständigt. För att ODBC-drivrutinerna ska registreras korrekt på datorn måste du också installera MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 eller senare. De här drivrutinfilerna ingår inte i MDAC, men kärn-ODBC-DLL-filerna som krävs för att installera och använda drivrutinerna ingår. Du måste installera MDAC efter Jet 4.0 Service Pack 8 så att filerna registreras på rätt sätt.Obs! Filstorleken kan variera något, beroende på vilken Windows-version som används. Filversionen ändras inte.

Om du tänker använda Jet Replication Manager med Jet 4.0 Service Pack 8 eller senare och inte har Mstran40.exe version 4.0.6508.0, måste du också hämta och installera Jet4repl.exe. Om du vill veta mer om hur du skaffar Jet4repl.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321076 Uppdaterad version av replikeringsfiler för Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 finns på Download Center
Om du vill veta mer om problem som löses med Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
282349 Access avslutas oväntat när länkad Oracle-tabell lämnas inaktiv
301915Access orsakar ett felmeddelande vid export av fält med datatypen enkel eller dubbel till Oracle
Dessutom åtgärdas följande problem med Jet 4.0 Service Pack 8:
 • Prestandaproblem uppstod vid körning av vissa direktfrågor.
 • Microsoft Access avslutades oväntat vid försök att utvidga en databas där tabellerna innehöll utlösare.

  Obs! Den här Service Pack-versionen förhindrar att Access avslutas. Den här Service Pack-versionen möjliggör inte utvidgning av tabeller med utlösare.
 • Felmeddelande om "ogiltigt argument" visades vid försök att skapa en länkad tabell med hjälp av DAO-kod efter installation av Jet 4.0 Service Pack 7.
 • Ett åtkomstfel uppstod vid körning av vissa frågor där länkade Paradox-tabeller användes.
 • Oracle-heltalsfält visades som dubbelt i Access.
 • Vid försök att skapa länkar till dBase-filer visades ett meddelande om åtkomstfel, eller så hände ingenting. Det vill säga ingen länk skapades och inget felmeddelande visades.
 • Vid försök att uppdatera en länkad tabell visades en uppmaning att välja en DSN, fastän samma DSN fortfarande användes och all anslutningsinformation var korrekt.
acc2000 acc2002 acc2003 jet uppdatering
Egenskaper

Artikel-id: 829558 – senaste granskning 12/08/2015 04:54:11 – revision: 6.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB829558
Feedback