Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows XP slutar svara vid anslutning till en delad mapp

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När Microsoft Internet Explorer används på en dator med Microsoft Windows XP för att ansluta via ett lokalt nätverk till en delad mapp, går det inte att ansluta till nätverksresurser och datorn slutar svara. Om du väntar mer än fem minuter kan begäran avbrytas på grund av timeout, och datorn kan svara igen eller så visas felmeddelandet "Sidan är inte tillgänglig".
Orsak
Det här problemet kan uppstå om Internet Explorer är konfigurerat att vidarebefordra lokala intranätbegäranden till en proxyserver.
Lösning
Lös problemet genom att konfigurera proxyserverinställningarna för Internet Explorer så att proxyservern kringgås för lokala adresser, och skriv sedan de fullständigt kvalificerade domännamnen för det lokala intranätet i listan över undantag. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Internet-alternativ, klicka på fliken Anslutningar och klicka sedan på LAN-inställningar.
  3. Markera kryssrutan Använd inte någon proxyserver för lokala adresser i dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN), under Proxyserver.
  4. Klicka på Avancerat.
  5. Skriv de fullständigt kvalificerade domännamnen som används i intranätet i området Undantag, i rutan Använd inte proxyserver för adresser som börjar med.
  6. Klicka på OK och stäng sedan Kontrollpanelen.
Mer Information
I Windows XP ingår tjänsten Webbklient, som kan användas för att enkelt komma åt WebDav-resurser via HTTP. När du skriver in en standard-UNC-sökväg, t.ex. \\server\resurs, överförs platsen först till tjänsten Webbklient. Härifrån görs ett försök att ansluta till http://server/resurs.Om målservern returnerar ett fel överförs begäran till Microsoft-klienttjänsten, och ett försök görs att upprätta en CIFS-anslutning (Common Internet File System) från datorn.

Om Web Client-tjänsten ansluter till en dator som inte är värd för en webbplats, mottar webbklienttjänsten en TCP-återställning (Transport Control Protocol), och begäran vidarebefordras till Microsoft-klienttjänsten.Om servern är värd för en webbplats som inte stöder WebDav får webbklienttjänsten felmeddelandet "Option Not Supported", och begäran vidarebefordras till Microsoft-klienttjänsten.

Om Internet Explorer är konfigurerat för att vidarebefordra lokala intranätbegäranden till en proxyserver, vidarebefordras emellertid Web Client-HTTP-begäranden till proxyservern. Från proxyservern görs ett försök att kontakta målservern. Om ett fel rapporteras från målservern skickas kanske inte den förväntade HTTP-felkoden tillbaka till webbklienten.Därför väntar webbklienten på ett svara från proxyservern tills webbklienten inaktiveras på grund av timeout.
Egenskaper

Artikel-id: 829909 – senaste granskning 06/20/2005 16:04:13 – revision: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbprb KB829909
Feedback