Felmeddelandet "Följande bifogade filer kan vara osäkra, och åtkomsten till dessa har blockerats:" visas i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
Sammanfattning
I Microsoft Outlook ingår en funktion för blockering av bifogade filer som anses osäkra. Om du får ett e-postmeddelande med en bifogad sådan fil kan det hända att följande meddelande visas:
Följande bifogade filer kan vara osäkra, och åtkomsten till dessa har blockerats: [...]
Även om det inte går att komma åt filerna finns de fortfarande kvar i e-postmeddelandet.

I den här artikeln beskrivs hur du öppnar en bifogad fil som har blockerats i Outlook.
Mer Information
Denna säkerhetsfunktion ger ytterligare skydd mot skadliga e-postmeddelanden och har varit en standardfunktion i varje version av Outlook sedan Microsoft Outlook 2000 Service Release 1 (SR1).

Använd någon av följande rekommenderade metoder för att öppna en bifogad fil som har blockerats i Outlook:
 • Be avsändaren att lägga upp eller spara den bifogade filen på en filresurs och skicka en länk till dig.
 • Be avsändaren att använda ett verktyg för filkomprimering som ändrar filnamnstillägget. I följande artikel i Microsoft Knowledge Base finns en lista över komprimeringsprogram från andra tillverkare:
  291637 Bifogade filer komprimeras inte i Outlook 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Be avsändaren ändra namn på filnamnstillägget och sedan skicka tillbaka den bifogade filen till dig. När du har fått den bifogade filen med det nya namnet kan du ge filen det ursprungliga filnamnstillägget igen.
Om föregående metoder inte svarar mot dina behov kan du använda någon av följande metoder:
 • Om du befinner dig i en Microsoft Exchange-miljö, och administratören har konfigurerat säkerhetsinställningarna för Outlook, kan du be administratören ändra säkerhetsinställningen för din brevlåda.
 • Om du inte befinner dig i en Exchange-miljö ändrar du säkerhetsinställningarna för bifogade filer i Windows-registret. Mer information finns i avsnittet “Anpassa säkerhetsfunktioner för bifogade filer".
Du kan ändra säkerhetsfunktioner för bifogade filer i Outlook om du använder Outlook i något av följande sammanhang:
 • Du använder inte Outlook i en Exchange-miljö.
 • I en Exchange-miljö har administratören konfigurerat säkerhetsinställningarna för Outlook så att det är möjligt att ändra säkerhetsfunktionerna för bifogade filer.
Under dessa förhållanden ändras säkerhetsfunktionerna för bifogade filer genom nedanstående åtgärder för ändring av registret.

Anpassa säkerhetsfunktionerna för bifogade filer

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Viktigt! Innan du kan anpassa säkerhetsfunktionerna för bifogade filer i Outlook 2000 SR1 och Microsoft Outlook 2000 SR1a, måste du först installera Microsoft Office 2000 Service Pack 2 eller Microsoft Office 2000 Service Pack 3.

Obs! Följande instruktioner är avsedda för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta Support. Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:
 1. Avsluta Outlook om det körs.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Kontrollera att följande registernyckel för din Outlook-version finns. Gå i så fall till steg 5.

  Microsoft Office Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Om registernyckeln inte finns skapar du den så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  2. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  3. Skriv Office och tryck på RETUR.
  4. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  5. Skriv 12.0 för Outlook 2007 och tryck på RETUR.
   Skriv 11.0 för Outlook 2003 och tryck på RETUR.
   Skriv 10.0 för Outlook 2002 och tryck på RETUR.
   Skriv 9.0 för Outlook 2000 och tryck på RETUR.
  6. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  7. Skriv Outlook och tryck på RETUR.
  8. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  9. Skriv Security och tryck på RETUR.
 4. Klicka på Redigera, Ny/nytt och Strängvärde.
 5. Skriv följande namn för det nya värdet:
  Level1Remove
 6. Tryck på RETUR.
 7. Högerklicka på det nya strängvärdesnamnet och klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv in filnamnstillägget för filtypen du vill öppna i Outlook. Ett exempel:
  .exe
  Om du vill ange flera filtyper använder du följande format:
  .exe;.com
 9. Klicka på OK.
 10. Avsluta Registereditorn.
 11. Starta om datorn.
När du nu startar Outlook kan du öppna filtyperna som du angav i registret.

Obs! Microsoft rekommenderar att du bara aktiverar sådana filtyper som du behöver. Om du sällan får en viss filtyp rekommenderar vi att Outlook får tillfällig tillgång till filtypen i fråga, och att du sedan konfigurerar om Outlook till att blockera filtypen genom att återställa ändringarna i registret.

Om du vill veta mer om hur du kan konfigurera Outlook för att blockera bifogade filer med filnamnstillägg som inte blockeras som standard, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837388 Konfigurera Outlook för blockering av ytterligare filnamnstillägg för bifogade filer

Exchange-miljöer

Om du använder Outlook i en Exchange-miljö kan administratören ändra standardsäkerhetsfunktionen för bifogade filer.
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar Outlook i en Exchange-miljö klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
290499 Administratörsinformation om säkerhetsfunktioner för e-post
263297 Information för administratörer om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook 7 juni 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Funktioner för bifogade filer

Bifogade filer delas in i tre grupper utifrån filnamnstillägg eller typ. Varje grupp hanteras på ett särskilt sätt i Outlook.

Nivå 1 (osäkra filer)

Osäkra filer omfattar sådana filtillägg som kan vara förbundna med ett skript eller en kod. Det går inte att öppna bifogade filer med ett "osäkert" filnamnstillägg. En lista över osäkra filnamnstillägg finns på följande Microsoft-webbplats: Så här fungerar Outlook när du tar emot eller skickar en osäker bifogad fil:
 • Inga "osäkra" bifogade filer är tillgängliga. Du kan inte spara, ta bort, öppna, skriva ut eller på annat sätt ändra "osäkra" filer. Överst i e-postmeddelandet anges att tillgången till den "osäkra" bifogade filen har blockerats. Den bifogade filen är inte tillgänglig från Outlook. Filen har emellertid inte tagits bort från e-postmeddelandet.
 • Om du vidarebefordrar ett e-postmeddelande med en "osäker" bifogad fil ingår inte filen i e-postmeddelandet
 • Om du skickar ett e-postmeddelande som innehåller en "osäker" bifogad fil, får du en varning om att andra mottagare med Outlook kanske inte kan komma åt den bifogade filen du försöker skicka. Du kan antingen bortse från varningen och skicka e-postmeddelandet eller välja att inte skicka det.
 • Om du sparar eller stänger ett e-postmeddelande med en "osäker" bifogad fil visas en varning om att du inte kommer att kunna öppna den bifogade filen i Outlook 2003. Du kan bortse från varningen och spara meddelandet.
 • Du kan inte öppna objekt som infogas i Microsoft Outlook RTF-meddelanden med hjälp av kommandot Infoga objekt. Du ser visserligen en visuell representation av objektet, men du kan inte öppna eller aktivera objektet i e-postmeddelandet.
 • Du kan inte öppna "osäkra" filer som direkt har lagrats i en Outlook- eller Exchange Server-mapp. Även om dessa filer inte bifogas till ett Outlook-objekt anses de ändå som "osäkra". I det här fallet visas följande felmeddelande:
  Objektet kan inte öppnas. Åtkomsten till det här potentiellt osäkra objektet har blockerats.

Nivå 2

Filer på nivå 2 är inte "osäkra", men de kräver mer säkerhet än andra bifogade filer. När du får en bifogad fil på nivå 2 uppmanas du att spara filen på en disk. Du kan inte öppna filen i e-postmeddelandet. Som standard är filnamnstillägg inte associerade med den här gruppen. Du kan emellertid lägga till filnamnstillägg i nivå 2-listan.

Obs! Du kan bara ändra listan över filer som ingår i nivå 2 om du använder Outlook i en Exchange-miljö och din e-post levereras till en Exchange-brevlåda. Dessa ändringar måste göras av en administratör.

Övriga bifogade filer

När du försöker öppna en bifogad fil som inte ingår i listorna över "osäkra" filer eller filer på nivå 2, tillfrågas du om du vill öppna filen direkt eller spara den på en disk. Du kan stänga av framtida frågor om tillägget ifråga genom att avmarkera kryssrutan Varna alltid vid filer av den här typen.

Obs! Om ett program associeras till ett nytt filnamnstillägg hänförs detta till gruppen "övriga", tills du lägger till filnamnstillägget i listan över "osäkra". Om du exempelvis installerar ett program på datorn där filerna har tillägget .xyz, och du öppnar en bifogad fil med detta tillägg, öppnas och körs filen av det nya programmet. Som standard hänförs inte filnamnstillägget .xyz till "osäkra" filer eller filer på nivå 2. Därför hänförs det till kategorin "övriga". Om du vill att bifogade filer med filnamnstillägget .xyz ska behandlas som "osäkra", måste du lägga till filnamnstillägget i listan över "osäkra" filnamnstillägg.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
284414 Felmeddelandet "Följande bifogade filer kan vara osäkra, och åtkomsten till dessa har blockerats" visas för mottagaren, när ett e-postmeddelande med en genväg till en fil skickas i Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om registernyckeln Level1Add klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
312834 Registernyckeln Level1Add saknas i Outlook 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om blockerade bifogade filer i Outlook finns på följande Microsoft Office Online-webbplats:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 829982 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/13/2010 21:25:22 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbresolve kbemail kbprb KB829982
คำติชม