Beskrivning av Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Project Server 2002 som ger ökad säkerhet, stabilitet och prestanda.
INLEDNING
I artikeln beskrivs hämtning och installation av Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1). Dessutom beskrivs problemen som korrigeras i Microsoft Project Server 2002 SP1.
Mer Information
Viktigt! Innan du installerar den här uppdateringen måste du kontrollera att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Project Server 2002 är installerad.
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller senare är installerat.
Mer information om kravet för Windows Installer finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer".

Hämta och installera uppdateringen

Så här uppdaterar du din installation av Microsoft Project Server 2002 till Microsoft Project Server 2002 SP1:

Obs! Microsoft rekommenderar att du säkerhetskopierar projektplansdatabasen innan du fortsätter med att installera den här uppdateringen. Det går inte att avinstallera denna uppdatering. Du bör säkerhetskopiera databasen innan du kör SQL-uppdateringen för Microsoft Project Server Service Pack 1. Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar databasen för Microsoft SharePoint om du använder en sådan.
 1. Skapa en mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet kb830240.
 2. Installera SQL-uppdateringen Microsoft Project Server Service Pack för uppgradering av projektplansdatabasen. Gör så här:

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  323330 Säkerhetskopiera, schemalägga och återställa en Microsoft Project Server-databas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  1. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

   HämtaHämta den engelska versionen av SQL-uppdateringspaketet Project Server Service Pack 1 nu.
   Utgivningsdatum: 23 mars 2004

   Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
   Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

   Obs! En lokaliserad version av SQL-uppdateringen Project Server Service Pack 1 kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:
  2. Klicka på Spara, så sparas SQL-installationsfilen för Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (till exempel Projectserver2002-kb830240-sqlfile-fullfile-enu.exe) i mappen C:\kb830240.
  3. Dubbelklicka i Utforskaren på SQL-uppdateringsfilen för Project Server 2002 Service Pack 1 som du hämtade i steg 2c och 2d, och extrahera sedan filerna till mappen C:\kb830240.
  4. För att uppdateringen ska kunna installeras måste filen Osql.exe finnas på datorn där CMD-filen i nästa steg körs. Om du kör filen Upgdb101.cmd direkt på datorn där projektplansdatabasen finns ska filen Osql.exe redan finnas.

   Obs! Filen Osql.exe finns också på Project Server 2002-CD:n i mappen \support\database.
  5. Klicka på Start och sedan på Kör.
  6. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  7. Kör filen Upgdb101.cmd med nedanstående parametrar i Kommandotolken. Skriv följande (utan att skriva större än- eller mindre än-teckenen (< och >)) och tryck sedan på RETUR:
   Upgdb101.cmd <sql-servernamn> <databasnamn> <inloggnings-ID för systemadministratörskontot> <lösenord för systemadministratörskontot>
   Om du använder SQL Server med Windows-autentisering som inloggad användare skriver du följande och trycker sedan på RETUR:
   Upgdb101.cmd <sql-servernamn> <databasnamn>
   Obs! Genom att inloggnings-ID och lösenord för systemadministratörskontot utelämnas, genomförs Windows-autentisering till SQL Server via kommandofilen. Om du bara anger SQL Server-namnet blir databasnamnet i kommandofilen ProjectServer.
  8. Skriv exit vid kommandotolken och tryck på RETUR.
 3. Installera Project Server 2002 SP1 Gör så här:
  1. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

   HämtaHämta den engelska versionen av Project Server 2002 Service Pack 1 nu.
   Utgivningsdatum: 23 mars 2004

   Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
   Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

   Obs! En lokaliserad version av Project Server 2002 SP1 kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:
  2. Klicka på Spara, så sparas installationsfilen för Project Server 2002 SP1 (till exempel Projectserver2002-kb830240-fullfile-enu.exe) i mappen C:\kb830240.
  3. Dubbelklicka i Utforskaren på installationsfilen för Project Server 2002 SP1 som du hämtade i steg 3c och 3d, så att installationsprogrammet startar.
  4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
  5. Om du ombeds att sätta in din ursprungliga Project Server 2002-CD gör du det och klickar sedan på OK.
  6. Installera uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 4. Om du använder SharePoint Team Services från Microsoft installerar du Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) för SharePoint Team Services.

  Obs! För närvarande är Office XP SP3 inte kompatibelt med SharePoint Team Services på datorer med Microsoft Windows Server 2003 och därför ska du inte installera Office XP SP3 om du vill köra SharePoint Team Services på en sådan dator.

  Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  833845 Översikt över Office XP Service Pack 3 för SharePoint Team Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  När du har installerat Office XP Service Pack 3 för SharePoint Team Services måste du uppdatera dina egna mallfiler. Gör så här:
  1. Kör filen Stswiz.exe.

   Den ingår i den ursprungliga installationen av Project Server 2002 och finns i mappen \Support på Project Server 2002-CD:n. Därmed installeras de egna mallfilerna om.
  2. Klicka på Provision additional SharePoint Web sites for Project Server
  3. Klicka på webbplatsen där SharePoint är installerat i listan med tillgängliga webbplatser.
  4. Klicka på Nästa
  5. Klicka på Slutför när STSWIZ har körts klart
  6. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

   HämtaHämta den engelska versionen av uppdateringspaketet för Project Server 2002 SharePoint Team Services nu.
   Utgivningsdatum: 23 mars 2004

   Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
   Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

   Obs! En lokaliserad version av uppdateringen för Project Server 2002 SharePoint Team Services finns på följande Microsoft-webbplats:
  7. Klicka på Spara, så sparas installationsfilen för uppdateringen av Microsoft Project Server 2002 SharePoint Team Services (till exempel Projectserver2002-kb830240-stsfile-fullfile-enu.exe) i mappen C:\kb830240.
  8. Dubbelklicka i Utforskaren på uppdateringsfilen för Project Server 2002 SharePoint Team Services som du hämtade i steg 4b till och med 4d, och extrahera sedan filerna till mappen C:\kb830240.
  9. Dubbelklicka på Setup.exe i mappen C:\kb830240 så att mallfilerna uppdateras.
  10. Kopiera filerna Upgwebs.cmd och Stswizup.vbs till mappen inetpub\wwwroot.
  11. Nya underwebbplatser innehåller automatiskt de uppdaterade mallarna. Om du vill uppdatera befintliga underwebbplatser kör du filen Upgwebs.cmd från en kommandorad.

   Obs! Om du vill uppgradera alla Microsoft Project-underwebbplatser måste varje underwebbplats specificeras med växeln /w på kommandoraden.
  12. Klicka på Start och sedan på Kör.
  13. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  14. Skriv Upgwebs.cmd i Kommandotolken med lämpliga alternativ och tryck på RETUR.

   Alternativ
   /?Använd det här alternativet för att visa användningsalternativ.
   /sAnvänd det här alternativet för att ange ett namn på en webbplats för SharePoint Team Services.
   /wAnvänd det här alternativet för att ange den befintliga underwebben som ska uppdateras. Alternativet kan användas flera gånger för flera underwebbplatser.
   Exempel:
   Upgwebs.cmd /s sts-webbplats /w ms_projectserver_publicdocuments /w 106 /w 109


   Obs!Sts-webbplats är en platshållare för t ex "standardwebbplats".
 5. Om du har installerat SQL Server Desktop Engine (även kallat MSDE 2000) när du installerade Project Server 2002 kan datorn vara sårbar för Slammer-masken.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  814046 PSVR2002: Datorer med Project Server och MSDE 2000 kan vara sårbara för Slammer-masken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer information när du installerar Project Server 2002 SP1

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Övriga krav

När du söker upp Project Web Access första gången efter att ha installerat den här uppdateringen uppmanas du kanske att installera om ActiveX-kontrollerna.

Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack

För att få alla funktioner i Project 2002 SP1 måste du också installera Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack om du använder Multilingual User Interface Pack (MUI). Gör det på följande Microsoft-webbplats:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  	  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn --------------------------------------------------------------3/5/2004	1:01	AM		   53,573	Addmod.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.130530  6 000	Atlconv.dll3/5/2004	1:01	AM		   8,470	Authlib.asp3/5/2004	12:20	AM		   611	Build.inc9/5/2002	11:19	AM		   6,133	Clntutil.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,334	Comminct.asp3/24/2003	11:58	AM		   1,550	Comlib.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,815	Creasubw.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,227	Datspval.js3/5/2004	1:02	AM		   34,933	Dbname.inc3/5/2004	1:01	AM		   13,778	Defsts.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,659	Defvwdsn.asp3/5/2004	1:01	AM		   3,742	Delsubwb.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,658	Dldrilld.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,571	Dlmain.asp3/5/2004	1:01	AM		    829	Dlredir.asp3/5/2004	1:02	AM		   51,787	Entstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   7,898	Ent_mode.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,714	Execasp.js3/5/2004	1:02	AM		   2,616	Getses.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,635	Grid.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,901	Grid.js3/5/2004	12:14	AM		 1,783,404	Insdef.sql3/5/2004	12:14	AM		  368,496	Insdeflp.sql3/5/2004	1:02	AM		    508	Isexecpg.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,943	Issshell.asp3/5/2004	1:01	AM		   16,669	Linkdocs.asp3/5/2004	1:02	AM		   16,834	Linkissu.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,777	Locstr.asp3/5/2004	1:01	AM		   24,984	Mansts.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  158 448	Mkretail.dll3/5/2004	1:02	AM		   27,040	Modanaly.asp3/5/2004	1:02	AM		   9,808	Modcomp.asp3/5/2004	1:02	AM		   26,506	Moddtl1.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,289	Moddtl2.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,538	Moddtl3.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,921	Modeldtl.inc3/5/2004	1:02	AM		   47,784	Modeler.asp3/5/2004	1:02	AM		   13,956	Models.asp3/5/2004	1:02	AM		   43,322	Modmulti.asp3/5/2004	1:02	AM		   20,577	Modtool.asp3/5/2004	1:02	AM		   17,891	Mrgstrep.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  920 304	Mspjwms.dll2/18/2003	4:08	PM 10.2003.0.218  126 976	Mspnav.dll7/23/2003	3:23	PM 10.0.2003.723  340 480	Mswarp.dll9/5/2002	11:19	AM		   3,975	New4task.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,511	Newres.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,460	Notedlg.asp3/5/2004	1:01	AM		   12,667	Notify.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,810	Notvwdlg.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,626	Objconst.asp1/21/2004	10:05	PM		 8,478,160	Owc10.exe_00017/16/2003	1:03	PM 10.2003.0.716   61 440	Pcsviews.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  658 160	Pds.dll3/5/2004	1:02	AM		   12,749	Pdsxml.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305  899 920	Pj10od10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  265 456	Pj10tm10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  298 224	Pjbusobj.dll3/5/2004	1:11	AM		   51,849	Pjcintl.cab3/5/2004	1:13	AM		 1,336,851	Pjclient.cab3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  109 808	Pjdbcomm.dll3/5/2004	1:02	AM		   20,670	Pjdetvw.asp3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305 3 283 696	Pjintl.dll3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305  596 720	Pjintlw.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  326 384	Pjmsghlr.dll6/9/2003	4:02	PM 10.0.2003.609  188 928	Pjnpe.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  178 928	Pjobjprv.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305 4 127 984	Pjoledb.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  261 360	Pjquery.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  249 072	Pjresm.dll3/5/2004	1:02	AM		   2,157	Pjsess.asp2/9/2003	12:44	PM		  113,819	PJSVR10.CHM3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  240 880	Pjsvrsec.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  904 432	Pjsvrutl.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  170 736	Pjvwmgr.dll3/5/2004	1:02	AM		   50,738	Pjxmlfun.js3/5/2004	1:02	AM		   30,584	Pjxmlgrd.asp3/5/2004	1:02	AM		   27,328	Portview.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,646	Prjmenu.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305 1 715 024	Prjres.dll10/23/2003	9:34	AM		  157,184	Prjsvre.mst3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  326 384	Projolap.dll10/31/2003	1:37	PM		  100,936	Pscomp.exe3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305   64 240	Psvracub.dll3/5/2004	1:02	AM		    886	Pwdchnge.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,438	Qrystr.asp10/7/2003	6:57	PM		   94,708	Qylibstd.sql3/5/2004	1:02	AM		   21,548	Resdetvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   21,901	Resgraph.asp3/5/2004	1:02	AM		   23,581	Resregvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,848	Savedata.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,402	Sdbtask.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,647	Sdbvison.asp10/5/2003	11:54	PM		   65,572	Secviews.sql3/5/2004	1:01	AM		   58,553	Seditcat.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,713	Sesstart.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,998	Sgroups.asp3/5/2004	1:01	AM		   23,517	Sgrpadd.asp3/5/2004	1:02	AM		   39,661	Shell.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,018	Sproctsk.asp3/5/2004	1:01	AM		   6,198	Spwd.asp3/5/2004	1:02	AM		   70,043	Strepwz2.asp3/5/2004	1:01	AM		   22,916	Stsadmod.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,373	Stsmodsv.asp3/5/2004	1:02	AM		   63,496	Stsutil.asp3/5/2004	1:01	AM		   31,845	Susers.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,934	Susradd.asp3/5/2004	1:01	AM		   1,650	Svnotopt.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,222	Svrdbdl.asp3/5/2004	1:01	AM		   9,679	Svrstsad.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,979	Svrsync.asp3/5/2004	1:01	AM		   5,190	Syncuser.asp3/5/2004	1:02	AM		   31,702	Tmstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   17,417	Tskdlist.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,115	Tskgrid2.inc3/5/2004	1:02	AM		   15,153	Tskopt.asp3/5/2004	1:02	AM		   15,741	Tskpages.asp4/2/2003	1:32	PM		   20,991	Tsktrans.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,100	Uploaddc.asp3/5/2004	1:02	AM		   11,535	User.asp3/5/2004	1:02	AM		   37,281	Visonvw.asp3/5/2004	1:01	AM		   67,616	Vwaddmod.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  129 776	Vwnotify.exe12/12/2003	1:03	PM		 1,105,276	Websps.sql
Du kan avgöra vilken filversion från listan som är installerad på datorn genom att följa nedanstående anvisningar.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv namnet på filen du söker i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Project Server 2002 SP1 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande vid försök att installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För att du ska kunna installera korrigeringsfilen som beskrivs i den här artikeln måste Windows Installer 2.0 eller senare vara installerat. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer besöker du någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows 2000 (före SP3):

Lista med problem som korrigeras i uppdateringen

I Project Server 2002 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

817835 PRJ2002: Verkligt och totalt antal timmar visas inte i vyn Tidrapport (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331971 PSVR2002: Administration av SharePoint Team Services i Project Web Access fungerar inte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328044 Microsoft Project Server 2002-uppdatering: 20 augusti 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331209 PRJ2002: Problem med förhandsgranskning av ritobjekt i textrutor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329736 PSRV2002: Originalarbetsvärden försvinner efter ändring av projektplan och förnyad publicering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328988 PSRV2002: Egna indikatorer i PWA kan inte återges vid utskrift eller förhandsgranskning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331975 Meddelande om schemaläggningskonflikt vid försök att räkna om ett projekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811596 PRJ2002: Flera projekt kan inte väljas samtidigt i dialogrutan "Öppna från Project Server" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812638 PSVR2002: Aktivitetspåminnelser innehåller inte projektnamnet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812639 Dubbletter av projekt visas i Microsoft Project Web Access eller så går det inte att skapa OLAP-kuber i Project Server 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812640 PSVR2002: Det går inte att skapa schemalagd OLAP-kub (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815456 PSVR2002: Felmeddelande visas vid skapande av ny modell (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817542 PSRV2002: Fel datumintervall i vyn Tidrapport (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821608 PSVR2002: Användare får inte e-postmeddelande vid tilldelning av ny aktivitet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821609 PRJ2002: Ändringar i fält för företagsnummer uppdateras inte i projektplanen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821803 Dispositionskoder som skrivs av PDS visas felaktigt i Project Server 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822639 Amerikanskt datumformat i e-postpåminnelser i alla engelska versioner av Project (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822383 PSVR2002: Felmeddelande vid försök att använda Portfolio Modeler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823333 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 7 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823806 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 16 juni 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823807 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 16 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823959 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 24 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328957 PSRV2002: JAWS-skärmläsare läser sidan för Aktiviteter och Internet Explorer slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306220 PSRV2002: Tidsfasen %Complete for non-working days beräknas inte vid uppdatering av verkligt arbete från Project Web Access (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329732 PRJ2002: Prestandaproblem vid användning av EnterpriseOutlineCodes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331199 PRJ2002: Upprepade uppmaningar att spara ändringar vid försök att stänga huvudprojekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306290 Långa fördröjningar vid åtgärder med hjälp av företagsdatabasen i Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331195 Proj2002: Företagstextfält tas inte bort från databastabeller (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827147 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 3 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328982 Det går inte att komma åt sidan Problem i Project Web Access (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830808 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 30 oktober 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830823 Snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project Server 2002: 11 november 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822373 PSRV2002: Dubbletter av mallar visas i Microsoft Project Web Access (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817837 PSRV2002: Angivna värden kan inte användas i Microsoft Project Server för att skapa OLAP-kub (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


I Project Server 2002 SP1 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

I rutan Project visas alla projekt i projektdatabasen

I rutan Project på sidan NewTaskPage.asp i Project Web Access (PWA) visas samtliga projekt i projektdatabasen. Detta kan inträffa om du loggar in i Project Web Access med Ny projektaktivitet-behörighet som Gruppmedlem.


Meddelandet "Sidan kan inte hittas" visas om ett filnamn innehåller DBCS-tecken

När du klickar på en länk i Project Web Access för att redigera ett dokument och sedan klickar på ikonen Diskussion, visas felmeddelandet "Sidan kan inte hittas" och filnamnet i URL-adressen visas inte korrekt. Detta problem kan uppstå om filnamnet innehåller DBCS-tecken.


Alla problem försvinner vid filtrering av problem i PWA

Vid filtrering av problem i projektplanen i Project Web Access (PWA) kan det hända att alla problem försvinner.


Projektplanen från Project 2000 publiceras inte till Project Server 2002

När du publicerar din projektplan i Microsoft Project 2000 till Project Server 2002-servern, loggar in i Project Web Access som projektledare och sedan klickar på länken för den publicerade projektplanen, finns det inte någon information om projektplanen.


Projektplanen öppnas långsamt

När du öppnar projektplanen tar det lång tid. Detta kan inträffa om det finns många projektplaner i projektdatabasen.


Det går inte att publicera en projektplan eller skapa en Portföljanalys-vy

När du försöker publicera en projektplan eller skapa en Portföljanalys-vy från en klientdator som inte finns i samma domän som projektservern, går det inte att publicera projektplanen eller skapa den anpassade Portföljanalys-vyn.


Inget meddelande skickas när den angivna tiden avvisas av projektledaren

I en Project Server-miljö utan SNMP-e-posttjänster skickas inget meddelande till en gruppmedlem som har skickat en uppgift om verkligt arbete för en aktivitet. Detta inträffar när uppgiften har avvisats av en projektledare.


Företagsresurser öppnas långsamt

Om du försöker öppna många företagsresurser i projektplanen kan det ta oväntat lång tid att öppna resurserna.


Uppslagstabellen som är länkad genom RBS-fältet visas inte i Portföljutformaren

När du länkar RBS-fältet till en uppslagstabell i ett annat fält visas inte uppslagstabellen i Portföljutformaren.


Det går inte att ta bort SMTP-serverinformation i Project Web Access

När du har angett information för en SMTP-server på sidan Meddelanden i Project Web Access går det inte att ta bort informationen igen.


Verkligt arbete visas inte i en anpassad tilldelningsvy

När du lägger till verkligt arbete i en anpassad tilldelningsvy och sedan visar denna vy syns inte fältet Verkligt arbete.


Förnyad publicering av en projektplan medför att planen dubbleras i projektdatabasen

När du publicerar projektplanen igen kan det hända att den dubbleras i projektdatabasen.


Det går inte att lägga till en administratör i Min organisation igen

När du har tagit bort administratören från Min organisation på projektservern går det inte att lägga till administratören igen i Min organisation.


Minne frigörs inte efter ADO-anrop i ASP- eller JSCRIPT-kod

Vid ADO-anrop i ASP- eller JScript-kod i projektplanen frigörs inte minne.


Registerreferenser frigörs inte vid PDS-anrop

När du gör ett PDS-anrop (Project Data Service) som inte hanteras av PDS eller ett tillägg, kan det hända att registerreferenser inte frigörs.


Originalkostnaden skiljer sig från originalkostnaden som rapporteras i Portföljanalys


När du har en aktivitet med 0 dagars varaktighet i företagsprojektplanen, kan det hända att originalkostnaden som rapporteras i Portföljanalys i Project Server skiljer sig från projektplanens originalkostnad.


"Spooler-fel: 0x0004005" visas vid första försöket att spara en projektplan

När du försöker spara projektplanen första gången på en projektserver med alternativet Windows SharePoint Services AutoWeb Create aktiverat, kan det hända att felmeddelandet "Spooler-fel: 0x0004005" visas.
Egenskaper

Artikel-id: 830240 – senaste granskning 01/10/2015 14:45:37 – revision: 7.0

 • Microsoft Project Server 2002
 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbinfo kbupdate KB830240
Feedback